Pazemina izdevumu likmi

Kopš 2004.gada 1.janvāra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra daļu valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2.līmeņa administratīvo izdevumu ietur no shēmas dalībnieku iemaksām.

Kopš 2004.gada 1.janvāra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) daļu valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2.līmeņa administratīvo izdevumu ietur no shēmas dalībnieku iemaksām.
Kopš 2005.gada 1.janvāra šī likme ir noteikta 0,51 procenta apmērā no katra shēmas dalībnieka iemaksām. Iepriekšējā gadā šie izdevumi bija 2,5 procenti no shēmas dalībnieka iemaksām. Administratīvo izdevumu likmes samazināšana ir saistīta ar dalībnieku skaita pieaugumu 2004.gadā un līdz ar to - ar iemaksu apjoma palielināšanos. Dalībnieku skaits 2004.gadā palielinājies par 138,6 tūkstošiem, savukārt iemaksas - par 22,6 miljoniem latu. Šo likmi ieturēt paredz Ministru kabineta noteikumu nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" 78.pants. Noteikumos minēts, ka, sākot ar 2004.gada 1.janvāri, izdevumi shēmas administrēšanai tiek segti no atskaitījumiem, ko VSAA ietur no shēmas dalībnieku iemaksām, un to maksimālais apmērs nedrīkst pārsniegt 2,5 procentus no katra shēmas dalībnieka gada iemaksu summas. Visi shēmas dalībnieki informāciju par shēmas administrēšanas izdevumiem 2004.gadā saņems konta izrakstā, kas tiks nosūtīts ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim.
Līdz 2005.gada 1.javārim valsts fondēto pensiju shēmā ir iesaistījušies 633 685 dalībnieki. Obligāti pievienoti 409 466, brīvprātīgi ir pieteikušies 224 219 dalībnieki. 66,2 procenti shēmas dalībnieku ir izvēlējušies kādu privāto līdzekļu pārvaldītāju. Kopējais valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu apjoms ir sasniedzis 48,1 miljonu latu. Valsts kases ieguldījumu plānā ir novirzīti gandrīz 15 miljoni latu (31,1 procents kopējo līdzekļu apjoma), savukārt 68,9 procenti ir novirzīti privāto līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu plānos.

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...