Paziņojums!

Sakarā ar neskaitāmiem disciplināriem pārkāpumiem, tiek ieviesti šādi iekšējās kārtības noteikumu papildinājumi.

Sakarā ar neskaitāmiem disciplināriem pārkāpumiem, tiek ieviesti šādi iekšējās kārtības noteikumu papildinājumi.
1. Slimības lapa: nekādi ārsta apliecinājumi vairs netiek ņemti vērā, ja darbinieks ir spējīgs apmeklēt ārstu, tas var ierasties arī darbā.
2. Operācijas: jebkāda veida medicīniskās operācijas ir aizliegtas. Strādājot mūsu uzņēmumā, darbiniekam ir nepieciešams viss, kas tam ir bijis, slēdzot darba līgumu. Bez darba devēja piekrišanas darbinieks nedrīkst neko izoperēt. Iz/nogriežot jebko, darba līgums automātiski tiek pārtraukts.
3. Tuvinieku bēres: nav iemesls darba kavēšanai. Aizgājušiem draugiem, radiem un kolēģiem vairs nevar līdzēt. Retos gadījumos, kad darbinieka klātbūtne bērēs ir absolūti nepieciešama, bēres ir jāieplāno vēlā pēcpusdienā, lai, strādājot pusdienas pārtraukumā, varētu aiziet no darba stundu agrāk, iepriekš veicot pienākumus tā, lai prombūtnes laikā darbs varētu raiti turpināties.
4. Personīgās bēres: uzskatīs par attaisnojumu darba kavējumam. Uzņēmuma vadība augsti vērtēs iespēju būt informētiem divas nedēļas iepriekš, lai būtu iespējams atrast un pienācīgi apmācīt aizvietotāju.
5. Labierīcību izmantošana: apmeklējums notiek alfabēta kārtībā. Piemēram, tie darbinieki, kuru uzvārdi sākas ar A - apmeklē tualeti no 8.00 līdz 8.10, kuru uzvārdi sākas ar
B - no 8.10 līdz 8.20, un tā tālāk. Ja tu kādu apstākļu dēļ netiec savā laikā, lai neradītu sastrēgumu apmeklējuma grafikā, jāgaida savu kārtu līdz nākamai dienai. Ekstrēmas nepieciešamības gadījumā laiku var samainīt ar kādu no kolēģiem. Šīs izmaiņas ir rakstiski jāapstiprina pie abu darbinieku uzraugiem.
www.workingday.lv

Citu datumu laikraksti