Pensionāri rod jaunas idejas konferencē

Vidzemes reģiona pensionāru apvienības konferencē Alūksnes pensionāru padomes priekšsēdētāja Inta Maka un pilsētas domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš apliecināja sadarbības nepieciešamību.

Vidzemes reģiona pensionāru apvienības konferencē Alūksnes pensionāru padomes priekšsēdētāja Inta Maka un pilsētas domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš apliecināja sadarbības nepieciešamību. Uz sanāksmi bija aicināti visu Vidzemes pašvaldību un pensionāru organizāciju vadītāji.
"Uzzināju, kā pensionāriem klājas citās pilsētās. Citur pensionāriem Ziemassvētku paciņas izvadās pašvaldības deputāti. Tā ir pašvaldību vēlēšanu ietekme, tāpēc sajūsmu nerada. Citādi vērtētu šo iniciatīvu, ja pavasarī nevajadzētu vēlēt vietējo varu. Arī Alūksnē vecākajiem pensionāriem būs paciņas, bet mums tās nogādās pilsētas mikrorajonu iecirkņu pārstāvji," stāsta I.Maka.
Sadarbības iespējas un palīdzība ir dažāda. Cēsu pilsētas pensionāru padome reizi ceturksnī saņem apmaksātu transportu izbraukumiem. Valmierā ir izveidots dienas centrs, tur notiek nodarbības, pensionāri tiekas ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Par projekta finansējumu iegādāts mikroaubuss un dators, ko pensionāri izmanto darbam un komunālo maksājumu kārtošanai ar ibankas starpniecību. Valkā ir viens no jaunākajiem pensionāru klubiem. Tam izveidojusies cieša sadarbība ar Sarkanā Krusta rajona nodaļu un sociālajiem darbiniekiem. Savukārt Smiltenes pensionāru apvienībai ir laba sadarbība ar uzņēmējiem, kas sponsorē vecajiem iedzīvotājiem ekskursijas. Limbažu pensionāri pēta novada vēsturi un tradīcijas, par to izdotas grāmatas un uzņemtas filmas.
"Nav vienošanās ar pilsētas domi par atbalstu pensionāriem. Iespējams, par to lems jaunais deputātu sastāvs," spriež I.Maka.
Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja A.Verze uzsvēra, ka federācija var būt rosinātāja izmaiņām likumos. Izvirzītas pamatproblēmas - pensiju ienākumu līmenis un cilvēku atkarības mazināšana no sociālo pabalstu saņemšanas. Federācija seko, kā tiek realizēti nacionālie plāni par nabadzības un sociālās atstumtības samazināšanu valstī. Svarīgas ir piemaksas, kas veidotu vienotu pensiju pamatlīmeni, izlīdzinot pensiju starpību tiem, kas pensijā aizgāja līdz 1996.gadam. Mērķis ir sasniegt 105 latu minimālo pensiju. G.Bērziņš atzīst, ka viņš ir patīkami pārsteigts par optimismu un enerģiju, kas strāvoja no sanāksmes dalībniekiem. Viņi nekurnēja, bet formulēja idejas, mērķus un darbības, lai tos sasniegtu.

Citu datumu laikraksti

 • Garā mūža smalkie raksti

  Šīs dzimtas stāsts ir līdzīgs tūkstošiem latviešu un igauņu bezzemnieku, kas cara laikos - 19. gadsimta beigās - pēc Krišjāņa Valdemāra aicinājuma...

 • “Jaunajam laikam” gandarījuma balva

  Jaunā valdība ir izveidota, bet vai tā varēs veiksmīgi funkcionēt? Vai ar budžeta veidošanu pietiks, lai piepildītos jaunā ministru prezidenta Aigara...

 • Izdod grāmatu par sabiedriskajām organizācijām

  Alūksnes Nevalstisko organizāciju centrā ikvienam interesentam ir pieejama grāmata, kurā apkopota informācija par Latvijas sabiedriskajām...

 • Bērnības atmiņas

  “Putenis bija tik pamatīgs, ka ceļu uz skolu nevarēja redzēt, ar varenu spēku sniegs sitās acīs. Ar kājām sataustot iepriekš iemīto taciņu, kas veda...

 • Vecumdienas vēlas piepildīt ar mīlestību

  Trapeniete Mirdza Arkliņa nākamgad janvārī atzīmēs 78 gadu jubileju. Ilgajos mūža gados piedzīvots ne mazums skaistu un grūtu brīžu, iepazīti dažādi...

 • Eglīti var cirst bez speciālas atļaujas

  Ikviens var nocirst vienu eglīti valsts mežos, jo Ziemassvētki nav iedomājami bez zaļā un smaržīgā skuju koka.Ikviens var nocirst vienu eglīti valsts...