Pērn bāriņtiesai visgrūtākais darbs bija ar nelabvēlīgajām ģimenēm

Apkopojot 2003.gada darba rezultātus, Alūksnes bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna Vorona atzīst, ka visgrūtākais bijis darbs ar nelabvēlīgām ģimenēm.

Apkopojot 2003.gada darba rezultātus, Alūksnes bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna Vorona atzīst, ka visgrūtākais bijis darbs ar nelabvēlīgām ģimenēm.
"Sagaidīt sava darba gandarījumu bāriņtiesas darbiniekiem izdodas reti. Pērn daudz strādājām gan ar nepilngadīgajiem bērniem, kuri dzīvo nelabvēlīgās ģimenēs, gan ar viņu vecākiem, bet no tā ir izdevies panākt tikai minimālu labumu. Reizēm šķiet, ka ejam pa apli. Šādās reizēs pārņem bezspēcība. Lai kā arī tam negribētos ticēt, bet šķiet, ka nelabvēlīgajās ģimenēs bērniem iedzimst vecāku gēni un viņi iet vecāku pēdās. Alūksnē ir trīs nelabvēlīgas ģimenes, ar kurām ir ļoti grūti strādāt," atzīst R.Vorona.
Apzina ģimenes
Bāriņtiesa sadarbībā ar Sociālās palīdzības centra, Skolu psiholoģiskās palīdzības centra, Alūksnes rajona policijas pārvaldes nepilngadīgo lietu inspekcijas, pašvaldības policijas, skolu un medicīnas iestāžu darbiniekiem ir apzinājusi Alūksnes ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība, audzināšana, un lēmusi par iespējamo palīdzību tām.
Pilsētā uzskaitē ir 18 nelabvēlīgas ģimenes, kurās aug 32 bērni. Salīdzinoši 2002.gadā pilsētā bija 28 nelabvēlīgas ģimenes, kurās auga 51 bērns.
Izstrādā programmu
"Pašvaldības sociālā dienesta pienākums ir sniegt arī darba pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Kopēji sadarbojoties, vispirms meklējam iespēju palīdzēt vecākiem. Šī iemesla dēļ Sociālās palīdzības centrā izstrādā ģimenes atbalsta programmu, lai uzlabotu situāciju un atgrieztu bērnu ģimenē. Īpaši svarīgi tas ir tajā laikā, kad vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības," stāsta R.Vorona.
Pērn Alūksnes bāriņtiesa diviem vecākiem ir atņēmusi aprūpes tiesības, trim mātēm šīs tiesības atjaunojusi un vienam bērnam noteikusi ārpusģimenes aprūpi. "18 gadījumos esam pieņēmuši lēmumu bērna personisko un mantisko interešu aizstāvībai, devuši atzinumu par viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanu, šķirot vecāku laulību. Sešos gadījumos ir apturēta ģimenes valsts pabalsta izmaksa mātēm," klāsta R.Vorona.
Viņa atzīst, ka vislielākais gandarījums darbā pērn piedzīvots gada sākumā, kad viena no ģimenēm atrisināja nesaskaņas un abi vecāki vienojās kopīgi gādāt par bērniem. "Šādu patīkamu darba "odziņu" ir ļoti maz. Ir prieks par aizbildņiem, kas rūpējas par svešiem bērniem, jo tradicionālāki ir gadījumi, kad par aizbildni kļūst kādam radinieku bērnam," saka R.Vorona.
Būs prioritāte
Viņa akcentē, ka arī šogad Alūksnes bāriņtiesa visvairāk strādās ar ģimenēm, jo Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālā asambleja 2004.gadu ir pasludinājusi par Starptautiskā Ģimenes gada desmitgadi. Arī Latvijā to atbalsta, pasludinot 2004.gadu par Ģimenes gadu, tāpēc viena no valsts programmas prioritātēm šogad būs atbalsts ģimenēm ar bērniem.
"Tas nozīmē, ka šogad Latvijā centīsies pilnveidot palīdzību ģimenei riska un krīzes gadījumā; veidos ģimenēm atbilstošu infrastruktūru pašvaldībās; ierīkos bērnu rotaļu laukumus; popularizēs ģimeni kā vērtību sabiedrībā; sniegs psiholoģisku atbalstu adoptētājiem, audžuģimenēm un aizbildņiem, kā arī bērniem šajās ģimenēs. Šim mērķim ir atvēlēti arī līdzekļi," norāda R.Vorona.
Alūksnes rajons valsts programmā varētu saņemt finansējumu darba un atpūtas nometnes organizēšanai. Riska grupu bērniem organizēs darba un atpūtas nometnes, tādēļ pašvaldības jau tagad tiek mudinātas domāt par vasaras nometņu rīkošanu.
"Latvijas rajona padomes saņems līdzekļus šim mērķim, kuri tām būs jāsadala rajona pašvaldībām. Valstī ir ieplānots organizēt vismaz 33 darba un atpūtas nometnes riska grupu bērniem. Realizēs vismaz 33 bērnu projektus, veidojot bērniem un ģimenei draudzīgu pašvaldību. Atbalstīs bez vecāku gādības palikušos bērnus un riska grupu bērnus, lai veicinātu iespēju viņiem augt ģimenē un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Organizēs informatīvu kampaņu "Palīdzi bērnam izaugt!". Tās laikā informēs sabiedrību par adopcijas, aizbildniecības un audžuģimenes būtību. Organizēs apmācības adoptētājiem un konsultācijas aizbildņiem. Šie abi novirzieni varētu attiekties arī uz Alūksnes rajona pašvaldībām," spriež R.Vorona.
***
Fakti:
Alūksnes pilsētā aizbildnībā ir 27 bērni. No tiem astoņiem aizbildniecība nodibināta 2003.gadā. Pavisam pilsētā ir 24 aizbildņi.
Ar bāriņtiesas lēmumu atlaisti desmit aizbildņi. No tiem pieci gadījumi ir, kad bērns sasniedzis pilngadību; viens - kad bērns atgriezies ģimenē; četri - sakarā ar aizbildņa maiņu.
Visvairāk aizbildniecībā ir bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Kopā šādu bērnu ir 15.

Citu datumu laikraksti

 • Gūst enerģiju no masāžas

  Alūksnes klubiņa “Optimisti” dalībnieces savās tikšanās reizēs ne tikai nodarbojas ar ārstniecisko vingrošanu, bet arī viena otrai veic...

 • Uzņēmumus dibina vairāk

  Pagājušajā gadā Alūksnes rajonā darbību uzsākuši 36 jauni uzņēmumi, bet likvidēti - 27.Pagājušajā gadā Alūksnes rajonā darbību uzsākuši 36 jauni...

 • Pilsētā būs četri vēlēšanu iecirkņi

  Alūksnes pilsētas dome nolēma noteikt 12.jūnijā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām četras vietas, kur atradīsies vēlēšanu iecirkņi.Alūksnes...

 • Lems par finanšu sadali

  Alūksnes rajona padomes sēdē rīt lielākā daļa no 17 darba kārtības jautājumiem paredz lemt par finanšu sadali 2004.gadā, kā arī darba grupu izveidi...

 • Ir daudz paveikts pilsētas labiekārtošanā

  Pērn Alūksnē paveikti daudzi darbi pilsētas labiekārtošanā. Infrastruktūras veidošanā ieguldīts gandrīz miljons latu.Pērn Alūksnē paveikti daudzi...

 • Aicina pusdienot arī iedzīvotājus

  Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā par ēdināšanu rūpējas SIA “Unti”. Tā uzvarēja pagājušā gada nogalē rīkotajā konkursā, tāpēc var...