Perspektīvā pagasta padomi vēlas iekārtot citās telpās

Ilzenes pagasta padomes jūlija sēdē izskatīja vairākus būtiskus jautājumus, tostarp par atbilstošāko vietu pagasta padomes telpām perspektīvā un pusdienu maksas palielināšanu Ilzenes pamatskolā.

Ilzenes pagasta padomes jūlija sēdē izskatīja vairākus būtiskus jautājumus, tostarp par atbilstošāko vietu pagasta padomes telpām perspektīvā un pusdienu maksas palielināšanu Ilzenes pamatskolā.
"Sēdē tika pieņemts lēmums deleģēt Administratīvās komisijas funkcijas Alūksnes rajona padomei un likvidēt līdzšinējo pagasta Administratīvo komisiju. Tas darīts tādēļ, ka pašvaldībām ir gandrīz neiespējami pagasta Administratīvo komisiju nodrošināt ar jurista konsultācijām. Mūsu pašvaldībā tāpat kā daudzās citās sava jurista nav, bet administratīvo dokumentu noformēšanā ir nepieciešams jurista padoms. Pagasta padomes deputāti sēdē arī izteica viedokli, ka cilvēkiem būs lielāks respekts aizbraukt uz rajona Administratīvo komisiju," stāsta Ilzenes pagasta padomes priekšsēdētāja Arita Prižavoite.
Sēdē deputāti izskatīja arī jautājumu par pusdienu maksas palielināšanu Ilzenes pamatskolā. Līdz šim pusdienas vienai dienai maksāja 15 santīmu, bet ar nākamo mācību gadu vienai dienai pusdienas maksās 25 santīmus. Deputāti šādu lēmumu pieņēma tādēļ, ka pārtikas produktu un degvielas cenas ir sadārdzinājušās, bet pusdienu maksa skolā pēdējo gadu laikā nebija mainīta. Tapēc finansējums no skolēnu maksātās pusdienu naudas nesedza produktu izmaksas.
"Sēdē tika apstiprināts nomas līgums ar Ilzenes pagasta kooperatīvo saimniecību "Amatnieki" par pļaujmašīnas izmantošanu. Ceļmalu appļaušanai no Alūksnes rajona ceļu (ielu) fonda piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldība nesen iegādājās pļaujmašīnu, kas iznomāta saimniecībai "Amatnieki". Sēdē tika pieņemti arī lēmumi par sociālo pabalstu piešķiršanu un lēmums par izmaiņu veikšanu Sociālās palīdzības saistošajos noteikumos," saka A.Prižavoite.
Pagasta padomes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par telpu nodošanu Ilzenes pagasta sabiedriskās organizācijas - dāmu kluba "Baltā puķe" - rīcībā.
"Klubam nodeva lietošanā telpas Jaunzemu centrā, ēkā, kur atrodas kurtuve. Šīs telpas pašlaik tiek sakārtotas kluba vajadzībām. Perspektīvā ir doma, ka dāmu klubs, projektiem piesaistot līdzekļus, šīs telpas varētu izremontēt. Iespējams, nākotnē sabiedriskā organizācija, izmantojot šīs telpas, piemēram, semināriem, varētu gūt arī kādus līdzekļus," saka A.Prižavoite. Viņa norāda, ka sēdē izskatīja arī jautājumu par atbilstošāko atrašanās vietu pagasta padomes telpām perspektīvā.
"Šobrīd pagasta padome atrodas dzīvoklī, tādēļ esam izvēles priekšā - vai nu remontēt šo dzīvokli daudzdzīvokļu ēkas trešajā stāvā, vai arī meklēt reprezentatīvākas telpas, kas atrastos vismaz otrajā stāvā un kurās iedzīvotājiem būtu vieglāk iekļūt. Sēdē deputāti iepazinās ar iespējamajiem telpu variantiem un apkopoja savu viedokli," saka A.Prižavoite.

Citu datumu laikraksti

  • Par brīvību un kontracepciju...

    Ir vasaras pilnbrieda laiks, kad bieži ducina pērkona negaiss, lietus mijas ar sauli. Gluži kā dzīvē - veiksmes ar neveiksmēm, sapņi ar īstenību,...

  • Alūksnē pirmo reizi būs ūdens motociklu sacensības

    Nākamās nedēļas nogalē, 13.augustā, uz Alūksnes ezera pirmo reizi risināsies ūdens motociklu sacensības - Latvijas čempionāta ūdens motocikliem...

  • Ilzenē būs jauns rotaļlaukums

    Ilzenes pagastā līdzšinējā bērnu rotaļlaukuma vietā pagasta centrā pašlaik top jauns laukuma iekārtojums.Ilzenes pagastā līdzšinējā bērnu...