Pētīs novada kultūrvēstures zudušās vērtības

Alūksnes novada pašvaldības kultūras un izglītības iestādes šogad aicinātas piedalīties novadpētniecības konkursā „Zudušais laikā”, lai pievērstu īpašu uzmanību zudušajām novada kultūrvēsturiskajām vērtībām un nemateriālajam kultūras mantojumam, izzinot, apkopojot un saglabājot to stāstos un dokumentālās liecībās.


Konkursa laikā dalībnieki pētniecībai var izvēlēties vienu no piedāvātajām tēmām, kas saistītas ar zudušajiem arhitektūras, mākslas pieminekļiem, dabas objektiem, sabiedriskām ēkām, saimnieciskām būvēm un infrastruktūras objektiem, iedzīvotāju mājvietām, kultūras un sadzīves tradīcijām, mutvārdu daiļradi, amatniecības prasmēm. Konkursu organizē pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, Alūksnes muzeju un Alūksnes novada Izglītības pārvaldi.
„Laikam ritot, Alūksnes novada kultūrainava, vide un dzīve ir ievērojami izmainījusies. Vēl atmiņā ēkas, notikumi, tradīcijas, ieražas, godi, kolektīvi, dzimtas, prasmes un amati, ticējumi un dziesmas, kas noteica lokālās dzīves savdabību un kvalitāti, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ ir jau pagātnes notikums, kas nekur nav dokumentēts. Tomēr daudzās cilvēku atmiņās, fotogrāfijās, laika liecībās, pierakstos vēl ir dzīvs stāsts par zudušo laikā. Ikdienā steidzot šodienas darbus, mēs bieži nonākam pie secinājuma, ka nav pieticis laika kādam pajautāt, stāstīto apkopot, pierakstīt. Kultūras iestādēm viena no veicamajām funkcijām ir nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma saglabāšana. Konkurss ir viens no līdzekļiem, kā aktīvāk un radošāk kultūras un arī izglītības iestādes aicināt to darīt,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.
Katra iestāde, kas piedalās konkursā, savu konkursa darbu noformē kā prezentāciju, videofilmu vai izstrādā tīmekļa vietni. Līdz ar to konkursa laikā savāktā informācija par kādu novadam nozīmīgu kultūrvēsturisku vērtību saglabāsies un būs pieejama plašam interesentu lokam. Konkurss beigsies pavasarī, tam iesniegtos materiālus iekļaus pilsētas un novada kultūras iestāžu un skolu novadpētniecības krājumā un izmantos novada kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai.
Lai novadā veidotos  novadpētniecības un vēsturisku faktu apkopojoša datu bāze, konkurss bibliotēkām un tautas namiem ir organizēts vairākkārt, katrreiz meklējot aktuālas tēmas. Šoreiz piedalīties konkursā aicinātas arī skolas un muzeji. ◆

Citu datumu laikraksti

 • Būt vai nebūt mazajām skolām?

  Būt vai nebūt mazajām skolām?  8

  2011.gadā nepietiekama skolēnu skaita dēļ tika slēgtas Veclaicenes, Annas un Zeltiņu pamatskolas. Pērn uzmanība tika pievērsta Mārkalnes pamatskolai...

 • Veidos fondu

  Alūksnes novada dome no budžeta līdzekļiem veidos Attīstības fondu, kā finansējumu dalīs visiem 15 novada pagastiem attīstības projektu īstenošanai....

 • Jāiesniedz pārskati

  Ziemeļaustrumu virsmežniecība meža īpašniekiem atgādina, ka katru gadu līdz 1.februārim ir pienākums informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā...

 • Sirdsmāsiņa – mīļa kā mamma

  Sirdsmāsiņa – mīļa kā mamma

  Ar svinīgu pieņemšanu pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa vakar beidzās akcija “Meklējam sirdsmāsiņu”. Sirdsmāsiņas titulu saņēma 30 bērnu māsas,...

 • Dzejniece apbrīno un krāj pūces

  Dzejniece apbrīno un krāj pūces

  Virešu pagasta novadpētniecības telpās līdz 31.janvārim var apskatīt dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas pūču kolekciju. Tajā ir vairāk nekā 200 pūces,...

 • Vista apelsīnu sulā

  Vista apelsīnu sulā

  Nepieciešams: 4 vistas stilbiņi, 4-5 apelsīni, tējkarote ķimeņu, tējkarote sāls, tējkarote olīveļļas. Vistas stilbiņus apsāla, pieliek ķimenes,...

 • Bejā uzbur klēti no jauna

  Bejā uzbur klēti no jauna

  Bejas novadpētniecības centrā beigusies klēts rekonstrukcija, iegūstot skaistu ēku jaunu ekspozīciju veidošanai un esošā krājuma izvietošanai. “Ideja...