Pieci priekšnieki vada pašvaldības ilgāk nekā 17 gadus

Pieci Alūksnes rajona pašvaldību vadītāji - Edvīns Puzulis, Silvija Rēdele, Aldis Čirkste (Ilzenes pagasts), Vilis Pauliņš (Ziemeru pagasts) un Jānis Liberts (Trapenes pagasts) - ir ilggadīgākie sava darba darītāji rajonā.

Pieci Alūksnes rajona pašvaldību vadītāji - Edvīns Puzulis (Zeltiņu pagasts), Silvija Rēdele (Veclaicenes pagasts), Aldis Čirkste (Ilzenes pagasts), Vilis Pauliņš (Ziemeru pagasts) un Jānis Liberts (Trapenes pagasts) - ir ilggadīgākie sava darba darītāji rajonā. Viņi vadīšanas laikā paveikuši daudz labu darbu, tomēr daļa atzīst, ka gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vairs nekandidēs.
10.decembrī apritēja 15 gadu, kopš Latvijā notika pirmās demokrātiskās vēlēšanas pēc
2. pasaules kara. 1989.gada 10.decembrī ievēlēja Latvijas vietējās tautas deputātu padomes no vairākiem sarakstiem. Latvijas Pašvaldību savienības dati liecina, ka vismaz 99 Latvijas pašvaldību priekšsēdētāji, kas ievēlēti pirms 15 gadiem, joprojām turpina vadīt pašvaldības. Vēl vairāk ir toreiz ievēlēto deputātu, kas arī tagad turpina darbu pašvaldībās.
Vēlēšanās vairs nekandidēs
E.Puzulis ir Zeltiņu pagasta padomes priekšsēdētājs kopš 1978.gada. Latvijā viņš ieņem 10.vietu starp ilggadīgākajiem pašvaldību vadītājiem.
"Laiki mainījās, arī pašam bija jāmainās līdzi. Pašvaldībai tagad ir jāveic vairāk funkciju nekā agrāk, bet līdzekļu ir tik, cik ir. Turklāt pienākumu klāsts nemitīgi palielinās," saka E.Puzulis.
Viņš ir pārliecināts, ka pagasta padomei nemitīgi jārūpējas par saviem iedzīvotājiem. "Mūsu pagastā bezdarba līmenis pašlaik nav augsts. Visgrūtāk darbu ir atrast sievietēm. Ceram, ka uzņēmēji turēs solījumus un drīzumā radīs pašvaldībā jaunas darba vietas. Šajos gados ir paveikts daudz laba, piemēram, atjaunota luterāņu baznīca, ir projekts par sporta angāra celtniecību, izveidota četru pagastu apvienība "AIZ Melnupe". Četras pašvaldības kopā var vairāk izdarīt nekā viena. Žēl, ka astoņdesmito gadu beigās neizdevās pagastā uzcelt jaunu skolu, lai arī iestrādes jau bija. Pagastā varēja ilgāk pastāvēt paju sabiedrība, tad pašvaldības lauki būtu sakoptāki," uzskata E.Puzulis.
Iedzīvotāji ir pieraduši pie pašreizējā pagasta vadītāja, zina, ko no viņa var sagaidīt, tādēļ uzticas. "Vairums solījumu ir izpildīti," atzīst E.Puzulis. Viņš ir izlēmis nākamā gada martā nekandidēt pašvaldību vēlēšanās. "Visam savs laiks. Ir jāizbauda pensijas prieki. Saimniekošu savā saimniecībā, braukšu makšķerēt un atpūtīšos, kā jau pensionāram piedien," uzsver E.Puzulis.
Sola tikai reāli izpildāmus darbus
Silvija Rēdele Veclaicenes pagasta padomi vada kopš 1981.gada. Viņai tas bijis gan grūts, gan interesants laiks.
"Daudz kas nav atkarīgs tikai no pagasta priekšnieka. Pašvaldības vadīšana ir komandas darbs. Priecājos, ka mums pašvaldībā ir labs darba kolektīvs, darbinieki ir ieinteresēti darbā un pienākumus veic atbildīgi. Šajos 23 gados, kopš esmu pagasta priekšniece, man ir bijusi tikai viena un uzticama sekretāre - Strauta Klaipa," pauž S.Rēdele.
Viņa atzīst, ka ne vienmēr var cilvēkiem palīdzēt tik daudz, cik vēlas, to kavē valsts likumdošana. "Pašvaldībā ir īstenoti vairāki projekti, piesaistot papildu finansējumu. Ir izdevies uzturēt pagasta infrastruktūru, remontēt skolu un, ņemot kredītu, veikt kapitālo remontu tautas namā. Cik ir mūsu spēkos, cenšamies atbalstīt vietējos uzņēmējus. Manuprāt, arī valstij vajadzētu vairāk atbalstīt mazos un vidējos uzņēmējus, lai rosinātu jaunu darba vietu radīšanu. Jāatzīst, ka nav izdevies sakārtot komunālo saimniecību, jo tam vajag daudz līdzekļu," stāsta S.Rēdele.
"Pašvaldības līdzekļus cenšamies sadalīt tā, lai visiem būtu labi. Manuprāt, progresīvi domājošie iedzīvotāji to saprot un novērtē, tādēļ arī uzticas. Ļoti iespējams, ka kandidēšu arī nākamajās pašvaldību vēlēšanās, jo ir cilvēki, kas uz to mudina. Pirms vēlēšanām sludinām tikai reāli īstenojamus solījumus, jo cilvēkus mānīt nedrīkst. Atbilstoši likumdošanai un saviem spēkiem visus solījumus esam izpildījuši. Nav attaisnojusies iecere par jaunu darba vietu radīšanu," klāsta S.Rēdele.
Nesēdēs rokas salicis klēpī
Aldis Čirkste ir Ilzenes pagasta padomes priekšsēdētājs 22 gadus. Viņš joko, ka nav bijis bargs priekšnieks, tomēr šajā laikā strādājis kopā ar piecām padomes sekretārēm.
"Priekšnieka amatā pavadītais laiks ir bijis raibs kā dzeņa vēders. Agrāk pašvaldībām bija mazāks finansējums, katrs rublis bija paredzēts konkrētam mērķim. Lai vairāk varētu paveikt, pašvaldība kooperējās ar kolhozu. Tagad finansējums ir lielāks, bet arī atbildība lielāka un vajadzību vairāk. Lai pašvaldības iestādes labiekārtotu, nepieciešams gūt papildu līdzekļus, piemēram, pārdodot pašvaldības nekustamo īpašumu, arī rakstot projektus," stāsta A.Čirkste.
Šo gadu laikā daudz ir paveikts - labiekārtotas pašvaldības iestādes, iegādāts mikroautobuss skolēnu vadāšanai, iedibinātas pagasta sporta tradīcijas un veikti citi darbi. "Vēl joprojām pamatskolai nav savas sporta zāles. Plašas telpas blakus skolai ir tautas namam. Ir iecere tās pārveidot par sporta un atpūtas kompleksu, bet tam nepieciešams daudz līdzekļu. Šogad daudz līdzekļu, ņemot kredītu, ieguldījām skolas ēkas sakārtošanā," saka A.Čirkste.
Viņš atzīst, ka ir grūti izsecināt, kur slēpjas vēlētāju ilggadīgā uzticība. "Kāds vēlētājs man reiz teica: "Ja tu man nekā laba neesi izdarījis, tad slikta - ne tik!" Galvenais ir dot vēlētājiem reāli īstenojamus solījumus. Protams, arī man ir kāds neizpildīts solījums, piemēram, par pašvaldības policijas izveidošanu pagastā," uzsver A.Čirkste. Viņš norāda, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts, bet ir liela iespēja, ka gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vairs nekandidēs. "Jebkurā gadījumā rokas klēpī salicis nesēdēšu," viņš joko.
Visur ir bijis klāt
Vilis Pauliņš ir Ziemeru pagasta vadītājs kopš 1985.gada. Viņš atzīst, ka šie 19 gadi ir bijuši skaistākie darba stāžā.
"Šajā laikā valstī ir bijis daudz pārmaiņu. Tā laikam ir veiksme vai sagadīšanās - šajā laikā būt visur klāt. Jaunajai paaudzei šis laiks jau šķiet vēsture, bet mums, ilggadējiem vadītājiem - ne," saka V.Pauliņš.
Viņš uzskata, ka ir izdevies rast nozīmīgu vietu Ziemeru pamatskolai pagastā, rajonā un novadā. "Riskējām, lai ņemtu apjomīgu kredītu skolas remontam, bet tas bija nepieciešams - kur ir skola, tur ir dzīvība. Pēc kāda laika būs jāmeklē līdzekļi, lai labiekārtotu sporta stadionu. Šajos gados pieņemami ir sakārtoti un uzturēti pagasta ceļi. Padome šajā laikā nav piedzīvojusi nevienu tiesas prāvu par nekorekti pieņemtiem lēmumiem. Uzskatu, ka tas ir visas padomes nopelns," vērtē V.Pauliņš.
Viņš neslēpj, ka ne viss izdevies, kā cerēts. "Pārāk maz pašvaldība piesaistījusi valsts un ES fondu finansējumu pagasta infrastruktūras sakārtošanai. Visur nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, bet mums jau ir viens apjomīgs kredīts. Manuprāt, pagasta padome nav pietiekami popularizējusi ziemeriešu patriotismu. To var skaidrot ar ģeogrāfisko izvietojumu un to, ka pagasts atrodas netālu no Alūksnes. Ziemeriešiem pietrūkst tā patriotisma, kas, piemēram, ir gaujieniešiem, liepniešiem," saka V.Pauliņš.
Viņš vēlētāju ilggadīgo uzticību skaidro ar korektumu attiecībās ar iedzīvotājiem un solījumu izpildē. "Nepiekrītu uzskatam, ka vēlētāji uzticas priekšniekiem, kas viņiem netraucē dzīvot. Protams, visi solījumi nav izdarīti, piemēram, Māriņkalna notekūdeņu attīrīšanas iekārtas remonts, kam vajag daudz līdzekļu," saka V.Pauliņš.
Viņš cer, ka, sadarbojoties ar tuvākajiem kaimiņpagastiem, Ziemeru pagasts kādreiz varētu kļūt par izglītības un kultūras centru. "Lauksaimniekiem un kokapstrādātājiem mūsu pagastā viegli neklājas. Nākotnē pagasts varētu sniegt pakalpojumus izglītības un kultūras jomā," vērtē V.Pauliņš. Arī viņš vēl nav izlēmis, vai atkārtoti kandidēs pašvaldību vēlēšanās. "Vēlu visiem skaistus Ziemassvētkus, veiksmīgu jauno gadu un vēlēšanās izdarīt pareizo izvēli," saka V.Pauliņš.
Nav izlēmis, vai kandidēs atkal
Jānis Liberts ir Trapenes pagasta padomes priekšsēdētājs kopš 1987.gada. Šajā laikā piedzīvots vairāk labu, nekā sliktu notikumu. "Tikai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas pašvaldības varēja pašas lemt, kā izlietot budžeta līdzekļus un attīstīt pagastu. Katru gadu cenšamies izdarīt kaut ko labu, piemēram, remontēt kādu pašvaldības iestādi. Ir izveidota skolas sporta zāle, remontēta skola un tautas nams, atjaunota brīvdabas estrāde. Domāju, ka tagad visas pašvaldības iestādes atbilst mūsdienu prasībām. Šogad esam uzsākuši ūdensapgādes sistēmas sakārtošanas darbus, ir ierīkota ūdens atdzelzošanas iekārta. Ir arī darbi, kas nav paveikti, piemēram, nav noasfaltēts ceļa posms Trapene - Līzespasts, bet tas nav atkarīgs tikai no pašvaldības. Ja tas būtu izdarīts, pašvaldībā būtu labāk attīstīta uzņēmējdarbība," stāsta J.Liberts.
Vadītājs uzsver, ka vēlētāju apvienības, kuru sarakstos viņš ir startējis, nekad nav solījušas neizdarāmus darbus.
"Laikam tādēļ arī ir iemantota vēlētāju uzticība. Protams, kaut kas nav paveikts, bet galvenokārt solījumi ir izpildīti. Vienmēr uzklausām arī iedzīvotāju ieteikumus, ko pašvaldībā vajadzētu uzlabot. Pašlaik vēl neesmu pieņēmis galīgo lēmumu, vai kandidēt pašvaldību vēlēšanās nākamā gada martā," atzīst J.Liberts.
Arī turpmāk esot jādomā par pašvaldības teritorijas sakopšanu ne tikai Trapenes centrā, bet arī citviet.
"Es ceru, ka pagastā kāds jauns uzņēmējs radīs cilvēkiem darba vietas, kuru pagastā ļoti trūkst. Diemžēl bezdarba līmenis pagastā katru gadu palielinās. Ja cilvēkiem būs darbs, tad arī pagasts attīstīsies," ir pārliecināts J.Liberts. Viņam kā pašvaldības vadītājam ir bijusi tikai viena sekretāre - Lūcija Maltavniece, kas savus pienākumus veic joprojām.

Citu datumu laikraksti

 • Sargieties no krāpnieka!

  Vidzemē bijuši vairāki gadījumi, kad kāds vīrietis krāpjas, uzdodoties par pasta vai vēstniecības darbinieku.Vidzemē bijuši vairāki gadījumi, kad...

 • Apspriež tūrisma jaunumus

  Ziemassvētku noskaņās notika šāgada pēdējā rajona tūrisma darbinieku apspriede.Ziemassvētku noskaņās notika šāgada pēdējā rajona tūrisma darbinieku...

 • Pirotehnikas bums vēl nav sācies

  Alūksnes rajonā vēl nav sācies pirotehnikas bums, kad pusaudži spridzina petardes un traucē apkārtējiem iedzīvotājiem, lai gan atsevišķās rajona...

 • Garā mūža smalkie raksti

  Šīs dzimtas stāsts ir līdzīgs tūkstošiem latviešu un igauņu bezzemnieku, kas cara laikos - 19. gadsimta beigās - pēc Krišjāņa Valdemāra aicinājuma...

 • “Jaunajam laikam” gandarījuma balva

  Jaunā valdība ir izveidota, bet vai tā varēs veiksmīgi funkcionēt? Vai ar budžeta veidošanu pietiks, lai piepildītos jaunā ministru prezidenta Aigara...

 • Izdod grāmatu par sabiedriskajām organizācijām

  Alūksnes Nevalstisko organizāciju centrā ikvienam interesentam ir pieejama grāmata, kurā apkopota informācija par Latvijas sabiedriskajām...