Piedalās sanāksmē

Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste uzņēmējdarbības jautājumos Lienīte Spiridonova šodien piedalās sanāksmē par teritorijas plānošanu un ūdens apsaimniekošanu Gaujas upes baseinā.

Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste uzņēmējdarbības jautājumos Lienīte Spiridonova šodien piedalās sanāksmē par teritorijas plānošanu un ūdens apsaimniekošanu Gaujas upes baseinā, kas projektā "Eiropas pašvaldību un upju tīkls" notiek Siguldā.
Sanāksmes dalībnieki uzklausīs informāciju par pašu projektu. Tāpat būs saruna par Eiropas Savienības (ES) un Latvijas ūdens apsaimniekošanas likumdošanu un saikni ar teritorijas plānojumu, īpašu uzmanību pievēršot ES Ūdens struktūrdirektīvas galvenajiem principiem un upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas saiknei ar teritorijas plānojumu. Darba kārtībā iekļauts arī Gaujas upju baseina raksturojums, riska izvērtējums un tā ietekme uz plānošanu, kā arī pašvaldību pieredze, kas gūta, veidojot teritoriālos plānus Gaujas upju baseinā.

Citu datumu laikraksti

  • Remontē skolu un gatavojas jubilejai

    Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā korpusā, 2.stāvā, šomēnes uzsākts kosmētiskais remonts.Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā...

  • Ciemiņus gaida sakoptā pilsētvidē

    Alūksnē pirmo reizi šogad appļauti zālāji. Pļaut varēja arī parkā, kur likvidēti janvāra vētras postījumi, aizvesti izgāztie koki un savākti zari,...

  • Pagastā Jāņus šogad svinēs agrāk

    Pededzes pagasta deputāti sēdē izskatīja iesniegumus par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām, par pirmpirkuma tiesību piešķiršanu un atteikšanos...