Piedalās trīs nozīmīgos projektos

Alūksnes rajona padomes speciālisti šodien piedalās Vidzemes attīstības aģentūras apspriedē, kurā tiekas vairāku nozīmīgu projektu darba grupas.

Alūksnes rajona padomes speciālisti šodien piedalās Vidzemes attīstības aģentūras apspriedē, kurā tiekas vairāku nozīmīgu projektu darba grupas.
Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe un galvenais speciālists infomātikā Māris Āboltiņš iesaistīsies sarunā par projektu "E – Vidzeme". Tā mērķis ir veicināt reģiona bibliotēku darba automatizāciju. Sanāksmē runās par tehnisko aprēķinu izstrādei nepieciešamās informācijas vākšanu.
Projekts "Vidzemes reģionālās atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai" paredz izveidot Vidzemē mūžizglītības atbalsta sistēmu, tādējādi sekmējot iedzīvotāju līdzdalību darba tirgū un pilsoniskajā sabiedrībā.
Galvenā speciāliste tūrisma darba organizatore Kristīne Vimba informē, ka projekts "Trīs stīgas Vidzemē" pretendē uz finansiālu atbalstu no PHARE CBC Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā. Tas veicinās tūrisma attīstību novadā.

Citu datumu laikraksti