Piedāvā dažādus kultūras pasākumus

Svētku pasākumi. 15.novembrī pulksten 19.00 Gulbenes rajona Beļavas tautas namā - svinīgs svētku pasākums: konkursa "Sakoptākā sēta Beļavas pagastā 2003" laureātu sveikšana.

Svētku pasākumi
- 15.novembrī pulksten 19.00 Gulbenes rajona Beļavas tautas namā - svinīgs svētku pasākums:
* konkursa "Sakoptākā sēta Beļavas pagastā 2003" laureātu sveikšana; * koncerts;
* ballē spēlēs grupa "Liepceliņš". Ieeja - brīva.
- 15.novembrī pulksten 17.00 Gulbenes rajona Druvienas kultūras namā - svētku koncerts. Piedalīsies kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Ieeja - brīva.
- 15.novembrī pulksten 11.00 Gulbenes kultūras centrā - Gulbenes vidusskolas svētku koncerts.
- 15.novembrī pulksten 19.00 Gulbenes rajona Kalnienas tautas namā - valsts svētkiem veltīts pasākums. Programmā: * apsveikums politiski represētajiem,
* konkursa "Sakoptākā sēta" noslēgums, * Stāmerienas drāmas kolektīva "Spēle" izrāde - E.Vulfs "Līnis murdā" (režisore E.Siļķēna). Ieeja - brīva.
- 15.novembrī pulksten 19.00 Gulbenes rajona Litenes tautas namā - Valsts svētkiem veltīta svinīga sēde un koncerts.
- 15.novembrī pulksten 17.00 Gulbenes rajona Lizuma kultūras namā - svētku koncerts "Mana Latvija". Ieeja - brīva.
- 15.novembrī Gulbenes rajona Tirzas kultūras namā - Valsts svētkiem veltīti pasākumi:
* pulksten 17.00 - pagasta priekšsēdētāja tikšanās ar politiski represētājiem; * 17.30 - pagasta priekšsēdētāja tikšanās ar Tirzas pagasta uzņēmējiem, iestāžu, pašdarbības kolektīvu vadītājiem; * 18.00 - lāpu gājiens uz Tirzas - Kancēna kapiem pie brīvības cīnītāju pieminekļa (svētbrīdis); * 19.00 - svētku koncerts "Latvija vienīgā pasaulē, Tirza vienīgā Latvijā"; * 21.00 - svētku balle, spēlēs "Krokuss". Ieeja - brīva.
- 16.novembrī pulksten 19.00 Gulbenes rajona Līgo kultūras namā - svētku koncerts. Dejos Gulbenes ģimnāzijas deju kolektīvs "Rūsiņš". Ieeja - brīva. 22.00 - balle visām paaudzēm, spēlēs grupa "Otrā elpa". Ieeja - lats.
- 16.novembrī pulksten 19.30 Staru kultūras namā - svētku koncerts. Piedalīsies Staru kultūras nama, Daukstes pamatskolas un Stāķu pamatskolas pašdarbnieki. Savas dziesmas dziedās Miķelis Gruzītis. Pulksten 21.00 - balle, spēlēs un dziedās Miķelis Gruzītis un Andis Bahmanis. Ieeja - brīva.
- 17.novembrī pulksten 19.00 Gulbenes rajona Stāķu pamatskolā - svētkiem veltīts koncerts. Piedalīsies skolu un tautas nama pašdarbnieku kolektīvi. Pēc koncerta - atpūtas vakars kopā ar grupu "Otrā elpa". Ieeja - brīva.
- 17.novembrī pulksten 14.00 Gulbenes rajona Galgauskas pagastā pie kultūras nama - piemiņas plāksnes komunistiskā terora upuru atcerei atklāšana. Pēc tam pagasta zālē - valsts svētkiem veltīts koncerts. Koncertēs Dzelzavas sieviešu vokālais ansamblis.
- 17.novembrī pulksten 17.00 Gulbenes rajona Rankas kultūras namā - valsts svētkiem veltīts pasākums "Skaista mana tēvu zeme": * tikšanās ar grāmatas "Rameka" autoru - L.Silzemnieku,
* konkursa "Sakoptākā Rankas pagasta sēta" laureātu sveikšana,
* dziedās kultūras nama vokālie ansambļi "Sendienas" un "Menora".
- 17.novembrī pulksten 19.00 Gulbenes rajona Lejasciema kultūras namā - pagasta pašdarbības kolektīvu un mūzikas skolas audzēkņu koncerts, kas veltīts Latvijas Valsts gadadienai. Pulksten 22.00 - balle, spēlēs "Bruģis".
- 18.novembrī - Latvijas Valsts svētku pasākumi Gulbenē:
* 11.00 - ekumeniskais dievkalpojums Gulbenes katoļu baznīcā;
* 16.00 - ziedu nolikšana pie Gulbenes Brīvības pieminekļa;
* 17.00 - Gulbenes kultūras centrā - jauniešu kora "Balsis" koncerts.
- 15.novembrī pulksten 11.00 Alūksnes rajona Jaunannas tautas namā literāri muzikāls sarīkojums "Mazs bij" tēva novadiņš...". Koncertā piedalās Jaunannas pamatskolas un mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
- 15.novembrī pulksten 19.00 Alūksnes rajona Veclaicenes tautas namā svinīgs pasākums "Cilvēki un notikumi veido vēsturi". Būs pašdarbnieku priekšnesumi, demonstrēs videofilmu, rādīs vecas fotogrāfijas. Spēlēs Z.Krūmiņš un A.Graps.
- 16.novembrī Alūksnes rajona Alsviķu kultūras namā :
* pulksten 19.00 svinīgs svētku sarīkojums. Programmā: literāra kompozīcija, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra koncerts, konkursa "Sakoptākā Alsviķu pagasta sēta" uzvarētāju godināšana, Ē. Gruzniņa koncertprogramma; * pulksten 22.00 - atpūtas vakars. Dziedās E.Gruzniņš un S.Kasparsone (ar "groziņiem").
- 16.novembrī Alūksnes rajona Apes tautas namā - svinīgs pasākums: * pulksten 18.00 - grāmatas "Ar Dāvja Ozoliņa vārdu" atvēršana; konkursa "Par sakoptāko sētu" uzvarētāju apbalvošana; svētku koncertu sniegs "Gintas modes teātris" no Līgatnes; * pulksten 22.00 - svētku balle, spēlēs Normunds un Marita.
- 17.novembrī Alūksnes rajona Mārkalnes tautas namā:
* pulksten 17.00 - svētku koncerts. Piedalās Alūksnes mūzikas skolas audzēkņi un tautas nama sieviešu vokālais ansamblis; * pēc koncerta demonstrēs videofilmu "Mārkalnes pagasta svētki 2003"; * pulksten 22.00 uz balli aicina grupa "Rolise" (Gulbene).
- 17.novembrī Alūksnes rajona Trapenes kultūras namā :
* pulksten 19.00 - svētku koncerts. Piedalās pamatskolas un kultūras nama pašdarbības kolektīvi; * pēc koncerta - atpūtas vakars, spēlēs Gunārs no Veclaicenes.
- 17.novembrī pulksten 19.00 Alūksnes rajona Jaunlaicenes tautas namā - svētku vakars "Dziesmu vairogs atsit bultu":
* koncerts; * bērnu radošā konkursa "Latvija vakar, šodien, rīt" noslēgums; * konkursa "Sakoptākā pagasta sēta" noslēgums.
- 17.novembrī Alūksnes rajona Sofikalna tautas namā - svinīgs pasākums: * pulksten 18.30 -pašdarbnieku koncerts; * pulksten 20.30 uz balli aicina grupa "Kardināls" (Balvi).
- 18.novembrī pulksten 18.00 Alūksnes rajona Liepnas tautas namā - svinīgs pasākums "Mūsu cilvēki mūsu pagastā".
- 18.novembrī Alūksnes pilsētā:
* pulksten 10.45 pie Mātes tēla - E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra muzikāls sveiciens;
* pulksten 11.00 pie Mātes tēla -svinīgas uzrunas un ziedu nolikšana; * pulksten 12.00 administratīvās ēkas lielajā zālē - svētku koncerts "Ticot, cerot un mīlot". Piedalīsies Kristīne Dina Bitēna un Atvars Sirmais no Rīgas; * pulksten 16.00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā Latvijas Valsts neatkarības pasludināšanas dienas dievkalpojums; * pulksten 17.00 Alūksnes tautas namā - pilsētas domes apbalvojumu pasniegšana un koncerts. Piedalīsies: koris "Sonus", deju kolektīvs "Metenis", mūzikas skolas audzēkņi. Vakaru vadīs Aivars Millers.
- 18.novembrī pulksten 18.00 Alūksnes rajona Liepnas tautas namā svētku pasākums "Mūsu cilvēki mūsu pagastā".
- 22.novembrī Alūksnes rajona Gaujienas tautas namā: * pulksten 19.00 svētku koncerts "Latvijai 85". Godinās konkursa "Gaujienas sakoptākā sēta" laureātus. Koncertu sniegs Gaujienas tautas nama pašdarbnieki un deju kopa "Jukums"; * pulksten 22.00 uz balli aicina S.Kasparsone un Ē.Gruzniņš.
O.Vācieša jubileja
- 29.novembrī pulksten 15.00 Alūksnes rajona Trapenes kultūras namā - O. Vācieša atceres pasākumi: * interneta mājas lapas "Es mīlu garu lapegļainu gatvi" (O.Vācietis) prezentācija; * bukleta "Trapene - Ojāra Vācieša zeme" prezentācija; * Gundegas Repšes grāmatas par O.Vācieti atvēršanas svētki.
Balles
- 15.novembrī pulksten 22.00 Gulbenes rajona Kalnienas tautas namā - dejas. Spēlēs grupa "Tonuss" no Smiltenes. Ieeja - lats, pēc 24.00 - 1,50Ls.
- 16.novembrī pulksten 22.00 Gulbenes rajona Druvienas kultūras namā - atpūtas sarīkojums kopā ar grupu "Device" un DJ Normundu no Rēzeknes. Ieeja - 2 Ls.
- 17.novembrī pulksten 21.00 Gulbenes rajona Rankas kultūras namā - atpūtas vakars kopā ar grupu "Zeļļi". Ieeja - 1,50 Ls.
Tikšanās
- 16.novembrī pulksten 18.00 Alūksnes rajona Kolberģu tautas namā - Jaunalūksnes (Vētraines, Bejas, Kanaviņu, Alūksnes ciema) pagasta padomes iestāžu darbinieku un deputātu kopā sanākšanas svētki.
Atpūtas pasākumi
- 29. novembrī Alūksnes rajona Malienas tautas namā - pasākums " Cik skaistas mūsu sētas": * pulksten 20.00 - pašdarbnieku koncerts; * pulksten 22.00 - balle kopā ar grupu "Rolise" (Gulbene). 15.novembra pasākums pārcelts uz 29. novembri.
- 15.novembrī pulksten 22.00 Alūksnes tautas namā "Latviešu karaoke studija" sadarbībā ar diskotēku "Non stop Music" piedāvā jautrību un dejas "Vai tu jau dziedāji latviešu karaoke?".
- 17.novembrī Alūksnes rajona Jaunannas pagasta atpūtas kompleksā "Arāji" - mūzikas vakars. Spēlēs grupa "Liepceliņš". Būs loterija.
Izrādes
- 16.novembrī pulksten 19.00 Alūksnes rajona Jaunlaicenes tautas namā viesojas Alūksnes Tautas teātris "Slieksnis" ar Dž.Patrika komēdiju "Dīvainā misis Sevidža".
Diskotēkas
- 15.novembrī pulksten 23.00 Gulbenes rajona Lizuma kultūras namā - diskotēka "Kosmoss".
- 15.novembrī pulksten 22.00 Alūksnes rajona Liepnas tautas namā - diskotēka. Spēlēs DJ Deniss.
- 15.novembrī pulksten 23.00 Alūksnē, atpūtas klubā "Jolanta" - labākais roks dzīvajā - agrāk "Opus Pro", tagad "Hyper Pro". Pirms, pēc un pa vidu - diskodejas. Spēlēs DJ Migla.
- 15.novembrī no pulksten 22.00 Alūksnē, kafejnīcā "Ābols" -mūzikas vakars. Spēlēs Gunārs.
- 15.novembrī pulksten 22.00 Alūksnes rajona Ilzenes tautas namā - diskotēka. Spēlēs
DJ Arvēns.
- 15.novembrī pulksten 21.00 Alūksnes rajona Strautiņu klubā -diskotēka. Disko mūzika jebkurai gaumei.
- 16.novembrī no pulksten 22.30 Alūksnē, atpūtas klubā "Jolanta" - diskodejas dažādām gaumēm un paaudzēm. Spēlēs DJ Salvis.
- 16.novembrī no pulksten 23.00 Alūksnē, kafejnīcā "Ābols" - nakts diskotēka "Latviešu skaistākās dziesmas".
- 16.novembrī pulksten 22.30 Alūksnes tautas namā - šovs "Eiropas TOP 20". Konkursi, visjaunākā mūzika. Spēlēs DJ Diniss CD, DJ Kaspars, DJ Lisa Poļana.
- 22.novembrī pulksten 22.00 Alūksnes rajona Jaunannas tautas namā - grupa "Device" un Rēzeknes radio "Latgalei" DJ Normunda diskotēka.
Koncerts
- 29.novembrī pulksten 22.00 Gulbenes rajona Tirzas kultūras namā koncertēs Arvis Rekets. Spēlēs DJ Maks no "Liepceliņa"(balle, diskotēka). Ieeja - 2 Ls, pēc 23.00 - 3 Ls.
Sporta pasākumi
- 19.novembrī pulksten 18.30 Gulbenes ģimnāzijas sporta centrā BK "ASK/ Buki - Gulbene" spēlēs ar BK "Ventspils augstskola" basketbolistiem.
- 20.novembrī - Gulbenes rajona skolēnu sporta spēles basketbolā (B 1.sk.), volejbolā (D m.sk.) - Gulbenē un Litenē.
- 22. - 23.novembrī - LJBL sabraukums basketbolā D1, D2 gr. - Gulbenē.
Kino
- Alūksnes kinoteātrī "Liesma":
* 16. novembrī pulksten 16.00 un 18.00; 17. un 20.novembrī pulksten 19.00 un 21.00 - detektīvkomēdija "Čārlija eņģeļi 2".
* 23. novembrī pulksten 16.00 un 18.00, 24., 26. un 27. novembrī pulksten 19.00 un 21.00 - jauniešu komēdija "Saldie septiņpadsmit".
Izstādes
- Alūksnes Novadpētniecības un mākslas muzejā:
* līdz 2004.gada janvārim - izstāde veltīta šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene - Alūksne 100 gadu jubilejai un izglītojoša viktorīna "Ko es zinu par bānīti?".
*Tautas lietišķās mākslas studijas "Rītausma"darbu izstāde "Pūrs". Taigas Podegrades personālizstāde.
Pastāvīgās ekspozīcijas
* Marienburgas cietoksnis.
* Stāsts par Leo Kokli.
* Mehāniskās mūzikas instrumentu kolekcija (īpašnieks P.Zālītis).
* Bijušais skulptūras dārzs (muzeja tēlniecības kolekcija).
- 22.novembrī no pulksten 11.00 - 17.00 Gulbenes kultūras centrā - kaķu izstāde un kaķu cirks.
- Gulbenes Vēstures un mākslas muzejā (darba laiks darbdienās - no pulksten 10.00 līdz 16.00, sestdienās - no pulksten 10.00 līdz 13.00):
* izstāde "Bānītis" - līdz 2003.gada beigām;
* Ģirta Jogura darbu izstāde "Fantastiskās pasaules";
* pastāvīgā ekspozīcija "Gulbenes vēsture";
* izstāde "Apbalvojumi latvietim. 19.gadsimta vidus - 21.gadsimts" (materiāli no Latvijas Kara muzeja krājumiem).
* Pēc arheoloģiskajiem paraugiem darinātās rotas (TS "Kalvis", Rīga) un lupatu segas (TLMS "Sagša").
- Olimpiskajā "Skonto" hallē 22. un 23. novembrī notiks 4. starptautiskā izstāde "Zooekspo 2003".

Citu datumu laikraksti

 • Seksuālā orientācija ir sabiedrības esence

  Lielu rezonansi pasaulē un arī Latvijā izraisījusi ASV anglikāņu baznīcas rīcība, ieceļot bīskapa kārtā homoseksuāli orientētu garīdznieku. Līdz šim...

 • Par akcīzes nodokļa atmaksu

  Ja lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs vēl nav paspējis reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālajā iestādē Alūksnes nodaļā kā...

 • Mēnesī vidēji apkalpo 27 autobusu maršrutus

  Alūksnes rajonā regulāro pasažieru pārvadājumu maršrutu dotēšanai SIA "TU Vidlatauto" 2003.gada trešajā ceturksnī ir izmaksāti 33 304,05...

 • Glabā pulka medaljonu un tēva piemiņu

  Alūksnē, Siguldas ielā 7, dzīvo Ilga Dobelniece. Viņa kā lielāko dārgumu glabā 7.Siguldas kājnieku pulka medaljonu.Alūksnē, Siguldas ielā 7, dzīvo...

 • Zane Vaļicka izgājusi pie vīra

  Tikai žurnālā "Privātā Dzīve" šonedēļ lasiet: - Mārtiņa Vilsona politiskās dēkas ar Repši.Tikai žurnālā "Privātā Dzīve" šonedēļ lasiet: - Mārtiņa...

 • Kāpēc mīļākās nekļūst par sievām

  Šonedēļ žurnālā "Ieva": - intervija ar rakstnieci Daci Rukšāni, kuras jaunā grāmata liks mainīt priekšstatu par viņas pašreizējo tēlu.Šonedēļ žurnālā...

 • Viņš izvēlējās jaunu kombainu, nevis mīļoto sievieti

  Divi mēneši pagājuši, kopš Ludmila zaudēja darbu un viņai izjuka attiecības ar mīļoto cilvēku, taču joprojām viņa par to domā katru dienu.Divi mēneši...

 • Dosies uz sacensībām

  Pieci Alūksnes kinologi rīt, 9.novembrī, dosies uz Smilteni, lai piedalītos Latvijas čempionātā suņu nacionālajā daudzcīņā un vienlaikus arī...

 • Cepts sams ar citronu un medu

  Ikdienā ēdienkartes dažādošanai gaļu var aizstāt ar zivīm, kas ir bagātas ar olbaltumvielām un fosforu. Zivis var gatavot daudzveidīgi.Ikdienā...