Piedāvā dibināt skolēnu mācību firmas

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā 12.oktobrī notika programmas “Junior Achievement Latvia” prezentācija un skolēnu mācību firmu reģistrācija.

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā 12.oktobrī notika programmas "Junior Achievement Latvia" (JAL) prezentācija un skolēnu mācību firmu reģistrācija. Ar JAL programmām skolotājus un skolēnus iepazīstināja
JAL programmu absolvente Jana Jakovļeva.
JAL jau vairāk nekā 14 gadus nodrošina pilnu izglītības servisu un praktiskās darbības pieredzi Latvijas skolēniem. Ik gadu JAL programmās iesaistās gandrīz 30 000 skolēnu no vismaz 300 Latvijas skolām. Organizācijas misija ir veicināt Latvijas sociāli ekonomisko attīstību, sagatavojot tās jaunatni un nākotnes līderus dzīvei un darbam mūsdienīgos tirgus ekonomikas apstākļos. Šo programmu absolventi apgūst prasmes un iemaņas, lai nākotnē kļūtu veiksmīgi uzņēmēji, kvalitatīvi darbinieki un gudri patērētāji.
JAL skolēnu sasniegumos liela nozīme ir skolotājam, kurš ir īsts sava darba entuziasts, ieinteresēts apgūt jaunākās mācību metodes, pielieto visplašāko zināšanu spektru skolēnu mācībās, motivē savus audzēkņus piedalīties visās programmās.
JAL piedāvā 24 programmas skolēniem no 1. līdz 12.klasei. Mācību programmas ietver gan metodiku, gan mācību literatūru, gan skolēnu pasākumus, gan pedagogu mācības.
Klātesošie tika iepazīstināti ar jaunākajām mācību programmām. Viena ir "A.Zvejnieka Biznesa plānu konkurss", kurā var piedalīties 6. līdz 12.klašu skolēni, kas apgūst sociālās zinības un ekonomiku. Šīs programmas balvu fonds ir 2400 lati. Biznesa plāns skolēniem ir jāiesniedz līdz 1.martam JAL birojā, un tad žūrija veiks 1.kārtas atlasi. Pamatskolas skolēniem biznesa plāna vērtēšanā lielāka uzmanība tiks pievērsta uzņēmējdarbības aprakstam, nosaukumam un logo, nevis finanšu aprēķiniem.
Otra programma ir "Skolēnu mācību firmas". Tās dalībniekiem skolas laikā ir jākļūst par uzņēmējiem, lai praktiskā darbā mācītos un pārbaudītu savas spējas uzņēmējdarbībā. Skolēni dibina paši savus uzņēmumus, ražo interesantas preces, sniedz pakalpojumus, mēģina iekarot tirgu, pārbauda savas spējas vadīt un darboties komandā, gūst pieredzi un arī treniņu. Skolēni mācību firmas laikā veic reālu darbību kādā pakalpojumu vai ražošanas jomā, nostiprina skolā iegūtās teorētiskās un ekonomiskās zināšanas, iegūst praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā.
Programmu noslēgumā jauniešiem ir lieliska iespēja iegūt pilno JAL sertifikātu. Tas nodrošinās tuvāko nākotni, jo tā ir iespēja iestāties ārpus konkursa Banku augstskolā un augstskolā "Turība". Veiksmīgi var iestāties arī Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolā vai Vidzemes augstskolā. Pašlaik notiek arī sarunas par sadarbību ar Rīgas Zviedru augstskolu.
Santa, Oskars un Mārtiņš bija pirmie ģimnāzisti, kas 12.oktobrī reģistrēja savu firmu saskaņā ar "Skolēnu mācību firmas" programmu. Jaunieši firmas darbības laikā izgatavos koka suvenīrus, dažādus interjera priekšmetus. Klātesošie jau varēja iepazīties ar ģimnāzistu pirmajiem izgatavotajiem priekšmetiem - koka rokas pulksteni, koka fotorāmīti un koka atslēgas piekariņu, kas spēj noturēt atslēgu virs ūdens. Vēl savas firmas reģistrēt bija nodomājušas trīs jauniešu grupas.
Alūksnes pilsētas domes izglītības, kultūras un sporta darba organizatore Iveta Kovtuņenko uzskata, ka, iesaistoties JAL programmā "Skolēnu mācību firmas", jauniešiem ir lieliska iespēja izbaudīt, kā ir būt uzņēmējam. Viņa informēja, ka pilsētas dome atbalsta jauniešu idejas un minēja, ka jau izgatavotie koka suvenīri būtu labs prezentācijas materiāls, tāpēc tā būtu lieliska iespēja pašvaldībai sadarboties ar jauniešiem.
Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Armands Musts ir pārliecināts, ka šī programma dod jauniešiem iespēju izprast, kas ir uzņēmējdarbība, kā arī iespēja nopelnīt kādu latu un saprast, cik liela ir naudas vērtība, jo ieguldīts ir pašu darbs.

Citu datumu laikraksti