Piedāvā iespēju atklāt zināšanas par Raini un viņa daiļradi

Jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem aicina piedalīties radošajā konkursā "Mans Rainis".

Jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem aicina piedalīties radošajā konkursā "Mans Rainis".
Šis gads ir Raiņa 140.jubilejas gads. Konkursu rīko, lai aktualizētu viņa daiļrades, ideju un personības nozīmi mūsdienu sabiedrībā, rosinātu jauniešu interesi par latviešu literatūras, kultūrvēstures un identitātes jautājumiem, kā arī veicinātu jauniešu patstāvīgu radošo darbu, savas attieksmes un spriedumu veidošanu un spēju saskatīt pasaules kopsakarības un problēmas.
Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz radošais darbs par tēmu "Mans Rainis". Tas var būt pētījums par Raiņa daiļrades, biogrāfijas vai ideju pasaules aspektiem, domraksts vai literārs darbs (īsais stāsts, eseja, vēstule, luga, dzeja). Darbā jāatklāj personiskā attieksme pret dzejnieku, viņa daiļradi, viņa ideju pasauli saistībā ar šodienas dzīves un mākslas procesiem. Darbā Raiņa personību un viņa daiļradi var aplūkot no literatūrzinātnes, teātra, filozofijas, ētikas un sabiedriski politisko zinātņu skatu punkta. Tēmu un formas izvēle ir brīva. Darbu jāiesniedz datorsalikumā vai mašīnrakstā, vēlamais apjoms - 10 lappuses (apmēram 18 000 zīmes).
Darbus līdz 1.aprīlim var iesniegt personiski Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja sekretariātā Rīgā, Pils laukumā 2, otrajā stāvā, iesūtīt pa pastu Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs, Pils laukums 2, Rīga, LV-1050, vai pa epastu: "[email protected]". Darbam jāpievieno ziņas par autoru - vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mācību iestāde, dzīvesvietas adrese, kontakttālruņa numurs,
epasta adrese.
Darbus vērtēs Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja speciālistu un Latvijas Rakstnieku savienības pārstāvju žūrija. Apbalvošana notiks 21.maijā, Starptautiskās Muzeju dienas pasākumā laikā Rīgā. Labāko darbu autorus apbalvos ar naudas prēmijām - pirmās vietas ieguvējs saņems 100, otrās - 75, bet trešās - 50 latus. Paredzētas arī veicināšanas un simpātiju balvas. Labākos darbus publicēs īpašā jubilejas rakstu krājumā. Labāko darbu autoriem plānota ekskursija uz Raiņa muzejiem Rīgā un Jūrmalā.
Konkursu organizē Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs un tā filiāles - Raiņa muzejs "Tadenava", Raiņa muzejs "Jasmuiža", Raiņa un Aspazijas māja Rīgā un Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā.

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...