Piedāvā kultūras un atpūtas pasākumus

Pilsētas svētki. Gulbenes pilsētas svētki. 11.00 - rīta cēliens pie Gulbenes kultūras centra.

Pilsētas svētki
- Gulbenes pilsētas svētki
* 11.00 - rīta cēliens pie Gulbenes kultūras centra.
* 11.00 - 11.30 - spēlēs Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris,
* 11.30 - svētku svinīga atklāšana: pilsētas domes priekšsēdētāja uzruna; pilsētas sakoptāko māju īpašnieku sveikšana; ziedu paklāja atklāšanas brīdis;
* 12.00 - gājiens (kultūras centrs, Ābeļu iela, Rīgas iela, Līkā iela, ieeja - Gulbīšu parkā), pie pilsētas pulksteņa spēlēs mūzikas skolas pūtēju orķestris; otrais ziedu paklājs "Laiks";
* 12.30 - 15.00 - pasākums bērniem "Es piederu tev": pilsētas izglītības iestāžu kolektīvu koncerts (sporta deju studija, sporta deju klubs "Elegance", vokālā studija "Fonika", Bērzu skolas teātris, Aijas modeļu skola, Daugavpils bērnu cirka studija); mākslas skolas darbu izstādes, prezentācijas, darbnīcas; zaķu dārzs no Cēsīm - jautrais tusiņš mazajiem un lielajiem; "Zaķīšu pirtiņa" kopā ar Pauku un Šmauku; trušu izstāde; trešais ziedu paklājs; piepūšamās atrakcijas, našķi. Kultūras centrā - Temas sadraudzības pasākuma (Dānija) izstādes no Tautas lietišķās mākslas studijas "Sagša"; mākslas skolas un muzeja stendi par Gulbeni; video materiāli par Gulbeni, bānīti, sadraudzības dienām Temā; suņu un kaķu komercizstāde;
* 13.00 - 17.00 - sporta pasākumi stadionā: pludmales volejbols; minifutbols; basketbola metieni;
* 19.00 - 21.00 - pilsētas svētku vakara programma stadionā: labāko sētnieku apbalvošana; spēkavīru šovs (baļķu celšana, riepu velšana, balonu nešana); supersprinteru skriešanās šovs (sivēnu skriešanās);
* 21.00 - grupas "Pērkons" un Annas Polanski koncerti kopā ar Nacionālā teātra aktieriem Svetlanu Bless un Jāni Skani (žurka Kornēlija un Circenis);
* 23.00 - balle kopā ar grupu
"No A - Z". Salūts. Ieeja uz vakara pasākumiem stadionā - 1,50 Ls, pensionāriem un skolēniem - lats.
Kapusvētki
- Alūksnes rajonā:
* 24.jūlijā - pulksten 13.00 Kūdupes kapos,
* 25.jūlijā: pulksten 10.00 - Sprinduļu kapos; pulksten 14.00 - Opekalna kapos; pulksten 14.00 - Liepnas kapos; pulksten 16.00 - Saidu kapos,
* 31.jūlijā: pulksten 12.00 - Ezeriņa kapos; pulksten 15.00 - Mālupes kapos,
* 1.augustā - pulksten 11.00 Alūksnes kapos,
* 8.augustā - pulksten 14.00 - Zeltiņu kapos,
* 15.augustā - pulksten 14.00 - Gaujienas kapos,
* 22.augustā pulksten 13.00 - Apes pilsētas kapos; pulksten 15.00 - Apes meža kapos.
- Gulbenē - 25.jūlijā pulksten 11.00 - kapusvētki vecajos kapos; pulksten 15.00 - kapusvētki jaunajos kapos.
Atpūtas pasākumi
- 17.jūlijā Alūksnes Pilssalas estrādē:
* pulksten 19.00 - koncerts kopā ar mūzikas kompānijas "Mapls" dziedātājiem un grupām;
* pulksten 22.00 - nakts balle. Piedalīsies: H.Spanovskis, D.Porgants, A.Skuja, "Los Amigos", Inese, Koļa, grupas "Bruģis", "Forte", "Tranzīts", "Jambo", "Ilūzija" un "Hameleoni".
- 17.jūlijā pulksten 23.00 Alūksnes rajona Mālupes salā - atpūtas vakars. Dzied un spēlē Andris Skuja.
- 17.jūlijā pulksten 22.00 - Alūksnes rajona Apes estrādē ar debijas albumu "Starp tevi un mani" viesojas grupa "Z-Scars". Starplaikos - diskotēka. Spēlēs DJ Juris.
- 17.jūlijā Alūksnes rajona Jaunlaicenē - Folkloras svētki "Pie vecmāmiņas pūralādes":
* no pulksten 14.00 līdz 16.00 -Viktora Ķirpa Ates muzejā ieskaņas koncerti;
* pulksten 18.10 - Jaunlaicenes estrādē lielkoncerts. Piedalās folkloras ansambļi no Balvu, Rīgas, Valmieras, Limbažu un Alūksnes rajona.
- 25.jūlijā no pulksten 14.00-24.00 Alūksnes rajona Jaunannas pagasta z/s "Arājos" - zemnieku saimniecības "Arāji"
10 gadu pastāvēšanas svētki. Programmā: izjādes ar zirgiem, vizināšanās atsperratos, jātnieku paraugdemonstrējumi, jautrās stafetes, izturības un spēka pārbaudes, pārsteiguma balvas aktīvākajiem, interesants piedāvājums no restorāna par ziedojumiem "Sapņu tiltiņa" izveidei, dejas ansambļa pavadījumā.
- 24.jūlijā pulksten 22.00 Alūksnes rajona Veclaicenē:
* pulksten 19.00 - Jaunlaicenes amatierteātra izrāde - R.Blaumanis "No saldenās pudeles" - joku luga
- cēlienos;
* pulksten 22.00 uz nakts balli aicina šlāgergrupa "Kalna iela" (Madona).
- 25.jūlijā pulksten 22.00 Alūksnes rajona Veclaicenes tautas namā - atpūtas vakars kopā ar Ēriku Gruzniņu.
- 24. un 25.jūlijā Alūksnē - "VW" "vabolīšu" salidojums:
24.jūlijā:
* pulksten 11.00 "VW" "vabolīšu" parāde pa Alūksnes ielām,
* no pulksten 11.15 līdz 14.00 pie Alūksnes administratīvās ēkas
* "vabolīšu" pulcēšanās vienuviet,
* zīmēšanas konkurss bērniem "Mana sapņu "vabolīte"",
* dažādas atraktīvas sacensības un konkursiņi lieliem un maziem,
* no pulksten 14.30 līdz 18.00 "vabolīšu" salidojums pie Alūksnes stacijas.
25.jūlijā:
*"VW" "vabolīšu" atvadīšanās, veicot goda apli pa Alūksnes ielām.
- 24.jūlijā Alūksnes rajona Jaunlaicenē:
* pulksten 19.00 Jaunlaicenes amatierteātra izrāde R.Blaumanis "No saldenās pudeles" - joku luga
- cēlienos,
* pulksten 22.00 uz nakts balli aicina šlāgergrupa "Kalna iela" (Madona).
- 30.jūlijā Alūksnes Pilssalas estrādē:
* pulksten 19.00 - "Dziesma manai paaudzei",
* pulksten 23.00 - festivāla pionieru koncerts (Linda Leen, Ūdrītis, Mārtiņš Freimanis, Soho, Zix) un nakts balle ("Labvēlīgais tips",
"4.elements", DJ Japānis).
- 22.-24.jūlijs "Jauno Anniņu dienas" pasākumi Alūksnes rajona Jaunannā:
* aušanas prasmju apgūšana un papildināšana (mātēm un meitām);
* kokgriezumu veidošana dabas takai "Bebru valstībā" (tēviem un dēliem):
* floristika - Zaķusalas noformējuma, lai sagaidītu pasākuma dalībniekus, veidošana (visiem interesentiem).
24.jūlijā "Jauno Anniņu diena" Zaķusalā:
* pulksten 19.00 aušanas, kokgriešanas un floristikas darbu prezentācija,
* pulksten 20.00 lustīga sadancošana, latvisko tradīciju godā celšana, sakoptāko sētu sumināšana. Piedalās: vidējās paaudzes deju kopas "Variņi", "Rota", "Jaunanna", Medeņu pagasta folkloras ansamblis, pasākumu ar skanīgām dziesmām kuplinās Daiga un Vilnis Sliņķi, savdabīgu akcentu pasākuma norisē dos Krapacu Ļuce, deju mūziku visam vakaram nodrošinās grupa "Prozīt" (Aizkraukle).
Mūzikas diena
- 24.jūlijā Alūksnes rajona Gaujienā - Mūzikas diena:
* līdz 10.00 koru iebraukšana Gaujienā un reģistrēšanās,
* 10.30 trasē pie "Anniņām" diriģentu apspriede,
* 11.00 "Anniņās" - jaukto koru mēģinājums,
* no 11.00 līdz 17.00 Gaujienas mūzikas un mākslas skolā - Gaujienas mākslas skolas audzēkņu darbu izstrāde,
* 11.00 Gaujienas tautas namā - Alūksnes mākslas skolas un Ritas Garaissils floristikas skolas audzēkņu izstāžu atklāšana,
* 11.30 pie Gaujienas vidusskolas - mūzikas skolu audzēkņu nometnes "Vītolēni" koncerts,
* 12.30 "Anniņās" - apvienoto koru un orķestra mēģinājums,
* pulksten 13.30 "Anniņās" - sieviešu koru mēģinājums,
* 13.30 pie Gaujienas vidusskolas -
ācu vīru kora muzikāls sveiciens,
* 14.00 pie Gaujienas vidusskolas - Gaujienas senioru deju un līnijdeju grupu ritmi,
* 14.30 "Anniņās" - vīru koru mēģinājums,
* 15.00 Gaujienas vidusskolas stadionā - Jūras spēku orķestra defilē programma,
* 15.30 "Anniņās" - diriģentu kora mēģinājums,
* 16.00 pie Gaujienas vidusskolas - Mūzikas skolu audzēkņu nometnes "Vītolēni" koncerts,
* pulksten 16.30 "Anniņās" - bērnu kora mēģinājums,
* 17.30 pie Gaujienas vidusskolas - svētbrīdis un gājiens,
* 18.00 "Anniņās" - Mūzikas dienas koncerts,
* 21.00 Egļukalna estrādē -balle.
Piedāvā apmeklēt:
* Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas muzeju (2.stāvā);
* Gaujienas tautas namā - skolotāja Voldemāra Evana piemiņas izstādi;
* Jāzepa Vītola memoriālo māju - muzeju "Anniņas";
* Visiem Mūzikas dienas dalībniekiem, kuri nav paspējuši iepazīties ar Gaujienu, tiek piedāvāta iespēja kopā ar gidu to izstaigāt, satikšanās vieta pie INFO centra pulksten 13.30 vai 15.30.
Sporta pasākumi
- 17. un 18.jūlijā Alūksnes ezerā -Pasaules čempionāts ūdens motosporta "S-550" klasē un Latvijas čempionāta 4.posms visās laivu klasēs:
* 17.jūlijā - - pulksten 13.00 - sacensību atklāšana; pulksten 13.30 - pirmais starts ("JT-250", Pasaule/ "S-550", "T-400", "T-550", "SN-350", "O-500", "F-1000", "RN-2000", "F-2" klasēs); - pulksten 15.40 - otrie starti visām laivu klasēm.
* 18.jūlijā: pulksten 10.00 - trešie starti (visām laivu klasēm); pulksten 12.10 - ceturtais starts (pasaule "S-550" klasē); pulksten 15.00 - apbalvošana.
- 18.jūlijā pulksten 11.00 Alūksnes rajona Alsviķu pagasta atpūtas kompleksa "Kārkliņi" volejbola laukumos - Alūksnes rajona pludmales volejbola seriāla
6.posms. Dalībnieku ierašanās un pieteikumu iesniegšana līdz pulksten 11.00.
- 22.jūlijā no pulksten 18.00 līdz 21.00 Alūksnes Pilssalas pludmales volejbola laukumos -pludmales volejbola seriāls jauniešiem. Dalībnieki pieteikumus iesniegt var līdz pulksten 18.15.
- 17.jūlijā pulksten 11.00 Siltāju pamatskolas sporta laukumā - 4.Līgo pagasta vasaras sporta spēles.
- 17.jūlijā pulksten 9.30 Gulbenes stadionā - ZAFL minifutbola čempionāta 4.kārta.
- 18.jūlijā pulksten 11.00 un 12.00 Gulbenes stadionā - Gulbenes pilsētas atklātais minifutbola čempionāts.
Izrādes
- 18.jūlijā pulksten 15.00 pie Gulbenes rajona Līgo kultūras nama - Gulbenes Tautas teātra izrāde - R.Blaumanis "Skroderdienas Silmačos". Ieeja - lats, skolēniem - 0,50 Ls.
- 25.jūlijā pulksten 17.00 Gulbenē, Dzirnavu ielā 7 (pie elektrotīkliem) - Gulbenes TT izrāde "Skroderdienas Silmačos". Kārlēna lomā - bijušais gulbenietis Uldis Anže. Ieeja - lats, pensionāriem un skolēniem - 0,50 Ls.
- 18.jūlijā pulksten 19.00 Alūksnes rajona Trapenes estrādē viesojas Jaunlaicenes drāmas kolektīvs ar R.Blaumaņa izrādi " No saldenās pudeles".
Balle
- 30.jūlijā pulksten 22.00 Alūksnes rajona Bejas brīvdabas estrādē "Dainas" - zaļumballe. Spēlēs Ēriks Gruzniņš un Santa Kasparsone.
Kino
- Alūksnes kinoteātris "Liesma" līdz 1.augustam - slēgts.
Izstādes
- Alūksnes Novadpētniecības un mākslas muzejā:
* jūlijā un augustā - informatīva Alūksnes vizītkarte "Kā sena teika stāsta...";
* līdz 25.jūlijam mākslinieka Induļa Purena gleznas;
* līdz 22.augustam "Leo Kokles portreti stāsta" (Terēzes Kokles privātkolekcija, Rīga);
* līdz 25.jūlijam "Zvārtavas atspulgi" (Dzidras Ezergailes grafika);
* līdz 1.augustam fotoizstāde "Latvijas kultūras mantojums fotogrāfijās 2004";
* no 31.jūlija līdz 30.septembrim TLMS "Kalme" izstāde "Ģeometriskā".
Pasākumi muzejā:
* 31.jūlijā pulksten 14.00 - TLMS "Kalme" izstādes "Ģeometriskā" atklāšana.
Pastāvīgās ekspozīcijas:
* Marienburgas cietoksnis.
* Stāsts par Leo Kokli.
- Gulbenes Vēstures un mākslas muzejā (darba laiks darbdienās - no pulksten 10.00 līdz 16.00, sestdienās - no pulksten 10.00 līdz 13.00):
* pastāvīgās ekspozīcijas "Gulbenes vēsture" un "Bānītis",
* izstāde "Brīvības
piemineklim - 75".
* līdz septembra beigām - Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja filiāles Eduarda Smiļģa teātra muzeja un Nacionālā teātra veidotā Kārļa Sebra jubilejas izstāde "Kihnu Jena ceļojums 90 gadu garumā";
* līdz septembra beigām - Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja un Gulbenes Vēstures un mākslas muzeja izstāde "Tautas mūzikas instrumenti".
- Latvijas Dabas muzejā (K.Barona iela 4, Rīga, LV - 1712; telefons 73560235, mobilais t. - 9110911, e-pasta adrese -www.dabasmuzejs.gov.lv):
* no 21. līdz 24.jūlijam - liliju izstāde;
* no 5. līdz 15.augustam - Aivara Āķa fotogrāfiju izstāde. Latvijas dabas ainavas dažādos gadalaikos.

Citu datumu laikraksti

 • Dosies uz salidojumu

  Sestdien Ikšķilē notiks 6. Latvijas politiski represēto salidojums, uz kuru dosies arī grupa Alūksnes rajona represēto. “Vienmēr braucam uz šādu...

 • Aicina pieteikties

  Ar Hansabankas finansiālu atbalstu notiks vasaras basketbola nometne “Basketbums 2004”, kurā aicināti piedalīties jaunie basketbola talanti - zēni un...

 • Somu pieredze noderēs ierosmei un sadarbībai

  Malienas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” vadītāja Ieviņa Āboltiņa atgriezusies no semināra par pilsoņu aktivizēšanas iespējām....

 • Piepilda jaunības dienu sapni

  Gaujienieti Mirdzu Bērziņu 2001.gada vasarā piemeklēja liela nelaime - izcēlās ugunsgrēks mājā, kurā viņa dzīvoja, tomēr viņai pietika uzņēmības sākt...

 • Patukšie naudas maki

  Šobrīd dzīvojam savdabīgā tropu klimatā. Nepastāvīgie laika apstākļi sagādā problēmas ne tikai atpūtniekiem, bet arī lauksaimniekiem.Šobrīd dzīvojam...

 • Valsts prezidenta balvas izcīņā iegūst sudraba medaļu

  Valmierā Valsts prezidenta balvas izcīņā vieglatlētikā arī Alūksnes vieglatlētiem bija labi rezultāti.Valmierā Valsts prezidenta balvas izcīņā...