Piedāvā svētku, kultūras un atpūtas pasākumus

Dievkalpojumi. Gulbenes katoļu baznīcā: Lielajā sestdienā no pulksten 9.00 - adorācija pie Kristus kapa altāra, pulksten 18.00 - Lieldienu vigilijas dievkalpojums (pēc dievkalpojuma Lieldienu ēdienu pasvētīšana).

Dievkalpojumi
- Gulbenes katoļu baznīcā:
* Lielajā sestdienā no pulksten 9.00 - adorācija pie Kristus kapa altāra, pulksten 18.00 - Lieldienu vigilijas dievkalpojums (pēc dievkalpojuma Lieldienu ēdienu pasvētīšana).
* Svētdien, 11.aprīlī, pulksten 7.30 - Lieldienu svētku mise - rezurekcija, procesija, rīta slavēšana un svētā mise.
* Pirmdien, 12. aprīlī, Otrajās Lieldienās, svētā mise pulksten 11.00.
- Gulbenes baptistu draudzē:
* Lieldienu dievkalpojums svētdien pulksten 11.00.
- Gulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
* Lielajā sestdienā pulksten 23.00 - nakts vigilijas dievkalpojums.
* Lieldienās, svētdien, dievkalpojums pulksten 6.00, bet pulksten 18.00 - jauniešu dievkalpojums.
- Gulbenes rajona Velēnas evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
* Lieldienu dievkalpojums svētdien pulksten 11.00.
* Katoļu dievkalpojums Otrajās Lieldienās, 12. aprīlī, pulksten 9.00.
- Gulbenes rajona Tirzas evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
* Lieldienu dievkalpojums svētdien pulksten 15.00.
* Katoļu dievkalpojums Otrajās Lieldienās, pirmdien, pulksten 14.00.
- Gulbenes rajona Lejasciema evaņģēliski luteriskajā draudzē:
* Lieldienu dievkalpojums svētdien, 11.aprīlī, pulksten 15.00.
- Gulbenes rajona Jaungulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
Lieldienu dievkalpojums 11.aprīlī pulksten 10.00.
- Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
* 10.aprīlī pulksten 23.00 Lieldienu sagaidīšanas Gaismas dievkalpojums,
* 11.aprīlī pulksten 11.00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.
- Alūksnes adventistu baznīcā:
11.aprīlī pulksten 14.00 Alūksnē, Latgales ielā 5, - muzikāls Lieldienu dievkalpojums. Visi mīļi aicināti!
- Alūksnes Sv.Bonifācija Romas katoļu baznīcā:
* 10.aprīlī, Klusajā sestdienā, pulksten 21.00,
* 11.aprīlī, pirmajās Lieldienās, pulksten 8.00,
* 12.aprīlī, otrajās Lieldienās, pulksten 11.00.
Lieldienu pasākumi
- 10.aprīlī pulksten 23.00 Gulbenes rajona Tirzas kultūras namā - Lieldienu nakts balle. Spēlēs grupa "Device". Ieeja - 2 Ls.
- 10.aprīlī pulksten 22.00 Gulbenes rajona Lizuma kultūras namā - Lieldienu balle. Spēlēs grupa "Apvedceļš". Ieeja - 1,50 Ls.
- 11.aprīlī pulksten 22.00 Gulbenes rajona Līgo kultūras namā - Lieldienu balle. Spēlēs grupa "Neskumsti". Ieeja - lats.
- 11.aprīlī pulksten 20.00 Gulbenes rajona Jaungulbenes tautas namā - Jaungulbenes dramatiskā kolektīva pirmizrāde - Monika Zīle "Ligzdās pie gulbjiem". Ieeja -
0,50 Ls, bērniem - ieeja brīva. Pēc izrādes - Lieldienu balle. Spēlēs grupa "Rolise". Ieeja - lats.
- 10.aprīlī pie Gulbenes rajona Lizuma pagasta ēkas aicinām piedalīties pasākumā - "Sagaidot Lielo dienu". Programmā:
* pulksten 12.00 - folkloras kopas "Līgo" un Lizuma kultūras nama pašdarbības kolektīvu koncerts, Lieldienu Zaķa mākslas studija un foto stūrītis (ņemiet līdzi mākslinieciskās pašizpausmes darbus Lieldienu izstādei vai materiālus to izgatavošanai uz vietas), dažādas atrakcijas piepūšamajā pilsētiņā (ieeja -
0,50 Ls), tirgus un umurkumurs ,
* pulksten 15.00 - Lizuma pagasta iestāžu un uzņēmumu sportiskas sacensības;
* pulksten 20.00 kultūras namā - Stāmerienas amatierteātra izrāde - E.Zālīte "Bīstamais vecums"
(ieeja - 0,50 Ls).
- 10.aprīlī pulksten 14.00 Alūksnes rajona Jaunannas zemnieku saimniecības "Arāji" zirgu stallī pasākums "Lieldienu Zaķis mācās jāt". Apmeklētāji zaķu maskās varēs jāt uz zirga bez maksas. Būs Lieldienu olu konkurss (līdzi jāņem Lieldienu olas), balvas, atrakcijas un priekšnesumi.
- 10.aprīlī Alūksnes rajona Gaujienas tautas namā:
* pulksten 20.00 viesojas J.Ziemeļnieka Strenču Tautas teātris ar E.Vulfa viencēlienu "Rožainās dienas",
* pulksten 22.00 uz Lieldienu balli aicina Gunārs un Zane no Veclaicenes.
- 10.aprīlī pulksten 22.00 Alūksnē, spēļu un atpūtas zālē "Klondaika" - Lieldienu balle.
- 11.aprīlī Alūksnes rajona Zeltiņu tautas namā:
* pulksten 13.00 Zaķis un Duksis (viesi no Valmieras) aicina uz jautrām Lieldienu izdarībām gan bērnus, gan pieaugušos, līdzi ņemot olas groziņā un prieku sirsniņā: dejos Zeltiņu pagasta jauniešu deju kolektīvs; Zeltiņu amatierteātra sniegumā A.Čehova komēdija "Bildinājums"; konkursa "Veiksmīgākā Lieldienu kompozīcija" autoru sumināšana.
* pulksten 22.00 - balle. Spēlēs Zigmārs un Andris.
- 11.aprīlī pulksten 22.00 Alūksnes rajona Veclaicenes tautas namā -Lieldienu balle. Dziedās un spēlēs Gunārs un Zane.
- 11.aprīlī Alūksnes rajona Alsviķos:
* pulksten 16.00 laukumā pie šūpolēm - gan lielajiem, gan mazajiem Lieldienu jampadracis kopā ar Zaķi un Duksi. Būs rotaļas, atrakcijas, dziedāšana, dejošana, šūpošanās. Līdzi jāņem viena raiba ola un labs garastāvoklis,
* pulksten 22.00 kultūras namā - lielā Lieldienu balle ar dažādām lustībām un kustībām. Spēlēs grupa "Pagrabs" (Valmiera). Līdzi jāņem raiba ola, "groziņš" un labs garastāvoklis.
- 11.aprīlī pulksten Alūksnes rajona Sofikalna tautas namā:
* pulksten 20.00 - Lieldienu pasākums,
* pulksten 21.30 - atpūtas vakars. Spēlēs grupa "Otto". Līdzi jāņem "groziņš" un krāsotas olas.
- 11.aprīlī Alūksnes rajona Jaunannas tautas namā - Lieldienu vakars:
* pulksten 20.00 A.Upīša komēdija "Dzimumdienas rītā" Mārkalnes dramatiskā kolektīva sniegumā,
* pulksten 22.00 - balle. Spēlēs grupa "Vēja runa".
- 13.aprīlī pulksten 10.00 Alūksnes tautas namā - Lieldienu pasākums invalīdiem.
Atpūtas pasākumi
- 10.aprīlī Alūksnē, atpūtas klubā "Jolanta":
* pulksten 20.00 - dzīvā mūzika - saksofonu spēlēs Arnis Grāps. Starplaikos - deju mūzika. * no pulksten 22.30 - dejas tiem, kam pāri 25 un ... (no retro līdz modernajai mūzikai). Spēlēs un pasākumu vadīs DJ Salvis un DJ Arnis. Tie, kam līdzi krāsotas olas, piedalīsies konkursos un laimēs balvas.
- 11.aprīlī no pulksten no 21.30 Alūksnē, kafejnīcā "Ābols" -mūzikas vakars. Spēlēs grupa "Vilks" (Gulbene).
- 12.aprīlī pulksten 17.00 Gulbenes kultūras centrā - Gulbenes rajona deju kopu sadancis.
Balles
- 17.aprīlī pulksten 22.00 Gulbenes rajona Kalnienas tautas namā - dejas. Spēlēs grupa "Kantoris 04".
Koncerti
- 14.aprīlī pulksten 18.30 Gulbenes kultūras centrā - latviešu - dāņu draudzības nedēļas Temas komūnā Gulbenes delegācijas koncerts "Uz ES sliekšņa". Piedalīsies: Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris, Daukstu pagasta folkloras kopa "Līgo", Gulbenes mūzikas skolas audzēkņi.
- 11.aprīlī pulksten 13.00 Alūksnes tautas namā - Dzintara Čīčas koncerts "Nāc un dziedi". - 11.aprīlī pulksten 18.00 Alūksnes rajona Apes tautas namā - Dzintara Čīčas koncerts "Nāc un dziedi".
- 12.aprīlī pulksten 15.00 Alūksnes rajona Kolberģa tautas namā - koncerts "Ar dziesmu pavasarī". Piedalīsies Ziemeru, Veclaicenes, Kolberģa vokālie ansambļi un deju kopa "Kolberģis".
Izrādes
- 11.aprīlī pulksten 20.00 Gulbenes rajona Beļavas tautas namā - Beļavas amatierteātra izrāde ar dziesmām un dejām - A.Jansons "Sirds mana vientuļā". Ieeja - brīva.
Ballē spēlēs grupa "Kreisais pagrieziens" no Smiltenes. Ieeja - lats, pēc 23.00 - 1,50 Ls.
Tirgus
- 10.aprīlī pulksten 8.00 Gulbenes tirgus laukumā - Pavasara gadatirgus Lieldienu noskaņā.
Diskotēkas
- 10.aprīlī pulksten 23.00 Gulbenes kultūras centrā - DJ Gulbis un
DJ Kočis piedāvā visu mūzikas stilu diskotēku: no pulksten 00.00 - 01.00 - tikai jūsu pasūtītā mūzika.
Ieeja - lats, katram 50 apmeklētājam - ieeja brīva.
- 10.aprīlī pulksten 22.00 Gulbenes rajona Staru kultūras namā, kafejnīcā "Sonāte" - karaoke - diskotēka "Dziedi viens vai kopā ar draugiem". DJ Jānis un Āris. Ieeja - 0,80 Ls.
- 10.aprīlī pulksten 20.00 Alūksnes rajona Strautiņu klubā - diskotēka. Uzstāsies DBR, Peace Street Clan, AN, Mc.Wad, Batttle Style, B-Boyz. Būs viesi no Rīgas un Balviem. Notiks brīvās runas cīņas.
- 11.aprīlī pulksten 20.00 Alūksnes rajona Ilzenes tautas namā - diskotēka. Jūs izklaidēs Arvēns.
- 11.aprīlī no pulksten 22.30 Alūksnē, atpūtas klubā "Jolanta" - Lieldienu diskomaratons ar Lieldienu tradīcijām dažādām gaumēm un dažādām paaudzēm.
Ja līdzi būs krāsota ola - piedalīsies konkursos un saņemsi balvas. Spēlēs DJ Salvis, DJ Jurka.
Sporta pasākumi
- 17.aprīlī pulksten 11.00 Gulbenes rajona Rankas pagastā pie kultūras nama rīko garo distanču skrējienu "Rankas apļi". Distances: jauniešu klase - 3 km, tautas klase -
6 - 8 km, meistarklase - 12 km.
Kontakttālruņi - 9109467, 9199473, 9121395.
- 13.aprīlī pulksten 18.30 Gulbenes ģimnāzijas sporta centrā notiks Latvijas Basketbola līgas čempionāta spēle starp BK "ASK/Buki - Gulbene" un BK "Ventspils augstskola".
Kino
- Alūksnes kinoteātrī "Liesma"
* 11. un 12.aprīlī pulksten 16.00 un 18.00; 14.aprīlī pulksten 19.00 un 21.00; 15.aprīlī pulksten 19.00 -parodijkomēdija "Šausmenīte 3".
Izstādes
- Gulbenes mākslas skolā - izstāde veltīta "Mākslas dienām 2004". Izstādē:
* Mākslas akadēmijas stikla mākslas nodaļas maģistrantes Gitas Rudjakas vitrāžas;
* Mākslas akadēmijas Latgales filiāles grafikas nodaļas 4.kursa studenta Ērika Bogomolova darbi;
* Gulbenes mākslas skolas audzēkņu darbi.
Izstāde atvērta līdz 15.maijam katru darba dienu no pulksten
9.00 līdz 19.00.
- Līdz 25.aprīlim Beļavas tautas namā - beļavietes Jutas Dukas darināto sveču un apgleznoto pudeļu izstāde "Mans vaļasprieks".
- Gulbenes Vēstures un mākslas muzejā (darba laiks darbdienās - no pulksten 10.00 līdz 16.00, sestdienās - no 10.00 līdz 13.00):
* pastāvīgā ekspozīcija "Gulbenes vēsture" un "Bānītis",
* "Ūdenī un gaisā" - izstāde ar aktīvu līdzdarbošanos, ieeja pieaugušajiem - 0,20 Ls, skolēniem un bērniem - 0,10 Ls, pensionāriem - trešdienās - ieeja brīva.
- Alūksnes Novadpētniecības un mākslas muzejā:
* aprīlī - informatīva Alūksnes vizītkarte "Kā sena teika stāsta...".
* līdz 30.aprīlim - veltījuma izstādes jubilejas gadā "Mēs - Leo Kokles novadnieki":
Alūksnes Novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcija "Stāsts par Leo Kokli",
Alūksnes mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde,
mākslinieces Dzidras Ezergailes grafikas izstāde "No dienām Zvārtavā".
* līdz 30.aprīlim - ceļojoša izstāde, veltīta deportāciju 55. gadadienai "Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai".
Pastāvīgās ekspozīcijas
Marienburgas cietoksnis.
Bijušais skulptūrdārzs (muzeja atklātais krājums).

Citu datumu laikraksti

 • Būs vieglāk pārvietoties

  Arodapmācības un rehabilitācijas centrā “Alsviķi” ir ierīkots pacēlājs. Tas dod iespēju pieciem skolas audzēkņiem patstāvīgi bez citu palīdzības...

 • Izvirza kandidātus

  Alūksnes rajona pašvaldībām līdz 8.aprīlim bija jāvienojas, kuras no tām izvirzīs īpaši atbalstāma reģiona statusa piešķiršanai. Vidzemes attīstības...

 • Bērnudārzam cels jaunu malkas šķūni

  Malienas pagasta padome pašvaldības speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš” šogad ir iecerējusi uzcelt jaunu malkas šķūni.Malienas...

 • Kļūdas labojums

  Laikraksta “Alūksnes Ziņas” 25.marta numurā rakstā “Vokālie ansambļi ieskandina pavasari” ir kļūda. Veclaicenes pagasta jauktais ansamblis vokālo...

 • Uzņēmēju dienās notiks seminārs

  Alūksnes Uzņēmēju dienu laikā paredzēts organizēt semināru “Par Eiropas Reģionālā attīstības fonda izmantošanas iespējām uzņēmējiem”.Alūksnes...

 • Bērni projektēs atpūtas laukumus

  Alūksnes rajona bērni varēs piedalīties konkursā “Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukuma iekārtošana”, izstrādājot un iesniedzot savus...