Piena ražošanā jāievēro standarti

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumiem nr. 771 “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos nr. 1002 “Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments “Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004. - 2006.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumiem nr. 771 "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos nr. 1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004. - 2006.gadam""", kas stājās spēkā 2005.gada 26.oktobrī, ir apstiprinātas jaunas attiecināmās izmaksas aktivitātē "Higiēnas standartu nodrošināšana piena ražošanā", kā arī kompensācijas izmaksas kārtība.
Aktivitāte "Higiēnas standartu nodrošināšana piena ražošanā" (ieguldījumi piena slaukšanas un piena dzesēšanas aprīkojumā) paredz atbalstu piena slaukšanas un piena dzesēšanas pilnai vai daļējai aprīkojuma iegādei, kā arī piena māju renovāciju, rekonstrukciju vai būvniecību. Aktivitāte veicama, lai ievērotu direktīvas (EEC) nr. 92/46 nosacījumus termiski neapstrādātam pienam tajās saimniecībās, kurās šīs direktīvas nosacījumi nav ieviesti. Atbalsta maksājuma lielumu par ieguldījumiem aprīkojuma iegādei nosaka pēc slaucamo govju skaita saimniecībā.
Kompensācija kā starpposma maksājums pēc atbalsta pretendenta iesnieguma apstiprināšanas ir izmaksājama 40 procentu apmērā no kopējās atbalsta summas. Nākamā kompensācija 40 procentu apmērā no kopējās atbalsta summas izmaksājama pēc tam, kad atbalsta saņēmējs ir iesniedzis atskaiti par starpposma maksājuma izlietojumu Lauku atbalsta dienestā. Atlikušie 20 procenti izmaksājami tikai pēc tam, kad ir saņemta izziņa no Pārtikas un veterinārā dienesta vai Reģionālās vides pārvaldes par atbilstību attiecīgajam standartam un iesniedzis atskaiti par starpposma maksājuma izlietojumu.
Pēc šo grozījumu stāšanās spēkā papildus iesniedzamajiem dokumentiem ir jāiesniedz arī Plānošanas un arhitektūras uzdevums vai Apliecinājuma karte, ja tiek veikti ieguldījumi piena māju renovācijas, rekonstrukcijas, jaunbūves; kūtsmēslu krātuves būvniecības, kūts būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas gadījumos.
Sīkāka informācija atrodama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā "www.lad.gov.lv" sadaļā "ES atbalsts".
Lauku atbalsta dienesta Sabiedrisko attiecību sektors

Citu datumu laikraksti

 • Aicina Igaunijas Rūķu zeme

  Igaunijā, Monistes Rūķu zemē, sāk darboties rūķi. Šoziem notiek aktīva gatavošanās Rūķu olimpiskajām spēlēm, kas notiks decembrī. Alūksniešiem šogad...

 • Aicina iesaistīties konkursā

  Strauji tuvojas 20. novembris, kad beidzas pretendentu pieteikšana Kultūras ministrijas (KM) un interneta portāla “www.notikumi.lv” izsludinātajam...

 • Turpinās tūrisma konkurss

  Turpinot tūrisma konkursu skolēniem “Pilis, muižas un baznīcas Alūksnes rajonā”, šodien laikrakstā publicējam atbildes uz pirmās kārtas jautājumiem,...

 • Kopīgi tītais mīlestības kamoliņš

  Saulainā 12.oktobra pēcpusdienā ciemos pie Apes filiāles klientiem uz viņu tagadējo mītnes vietu Apes vidusskolas internāta ēkā kopā ar pansionāta...

 • Vienā naktī ierasto dzīvi izmainīja uguns

  Milija Laure ir starp sešpadsmit pansionāta klientēm, kuras ugunsgrēka naktī pārveda no Apes pansionāta uz Alūksni.Milija Laure ir starp sešpadsmit...

 • Piešķir līdzekļus

  Alūksnes pilsētas domes oktobra sēdē deputāti izskatīja jautājumus par finansējuma piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.Alūksnes...

 • Vai atgriezušies Melderlaiki?

  “Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs,” teica mūsu tautas dzejnieks Jānis Rainis."Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,...

 • Ai dzīve, dzīve dzīvīte...

  Liktenis lēma, ka šīs mājas es redzēju vēl tad, kad tur dzīvoja saimnieki. Apkārt ēkai bija glīta sēta. No istabas uz aku veda taciņa.Liktenis lēma,...

 • Bez ticības labajam nevar doties uz priekšu

  Viktors Litaunieks, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs (partija “Jaunais laiks”): “Latvijā ir piemērs, kad partija “Jaunais laiks” un partija...