Piena ražotājiem saimniecību darbību noteiks piena kvalitāte

Turpmāk drīkstēs nodot pienu, kurā mikroorganismu skaits nav lielāks par 100 000 un somatisko šūnu skaits - ne lielāks par 400 000.

Turpmāk drīkstēs nodot pienu, kurā mikroorganismu skaits nav lielāks par 100 000 un somatisko šūnu skaits - ne lielāks par
400 000.
2004.gadā valdībā pieņemtie Ministru kabineta (MK) noteikumi "Piena un piena produktu aprites noteikumi", kā arī Eiropas Padomes regula, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, nosaka, ka ar 2006.gada 1.janvāri mainīsies piena apstrādes un piena produktu ražošanas kvalitātes prasības uzņēmumam vai pienotavai nododamajam pienam.
Savukārt spēkā esošie MK noteikumi, kā arī jaunā Eiropas Savienības tieši piemērojamā likumdošana paredz atkāpes gadījumos, kad pienu izmantos tādu sieru gatavošanā, kuru nogatavināšanas periods ir ilgāks par 60 dienām. Ar 2006.gada 1.janvāri Eiropas Savienībā stāsies spēkā jauna pārtikas higiēnas likumdošana, kas regulēs ne tikai vispārīgos higiēnas jautājumus, bet arī noteiks specifiskās prasības piena ražošanai. Lai gan mainīsies likumdošanas veids, tā būs tieši piemērojama visās dalībvalstīs, un vienlaikus spēku zaudēs MK izdotie noteikumi par piena un piena produktu apriti. Tāpēc prasības piena ražošanai šajā jomā mainīsies, jo Zemkopības ministrija plāno vēl pirms šā gada beigām rosināt veikt izmaiņas likumdošanā, kas atļaus izmantot jau pastāvošo kārtību attiecībā uz pienu, kuru izmanto iepriekšminētajos siera ražošanas gadījumos.
Šīs normatīvo aktu prasības zemniekiem jau bija zināmas vairākus gadus, jo pamats pašreiz spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem ir Latvijas iestāšanās līgums Eiropas Savienībā.
Piena laba kvalitāte ir un būs galvenais rādītājs, lai pienotava pienu pieņemtu, bet neatbilstošas kvalitātes piens - lai saimniecībā Pārtikas un veterinārais dienests veiktu pārbaudi un liktu novērst trūkumus. Ja piens jau šobrīd atbilst prasībām, tad saimniecība droši var strādāt tālāk - ar to pašu aprīkojumu un nodrošinājumu kā līdz šim. Ja produkcijas īpašniekam ir šaubas par piena kvalitāti, tad to labāk nenodot, bet novērst riskus, kas kaitē piena kvalitātei.

Citu datumu laikraksti

  • Oktobris - zemliku mēnesis

    Šis ir laiks, kad, atstājot aiz sevis krāšņu lapu zeltu, dienu nomaina tumši violeta nakts, pilna mistikas, burvības un smeldzes.Šis ir laiks, kad,...

  • Zemes dienestā gatavojas reorganizācijai

    Līdz nākamā gada sākumam tiks pabeigta Valsts zemes dienesta reorganizācija, kas paredz mainīt zemes dienesta funkcijas un izveidot jaunu...

  • Alūksnē atver daudzveidīgu pakalpojumu biroju

    Alūksnē šonedēļ ir atvērts jauns Juridisko, grāmatvedības, tūrisma un lietišķo pakalpojumu birojs. To izveidojušas piecas alūksnietes - Ilze Rubene,...