Pieņem projektus mežaudžu atjaunošanai

Vakar Lauku atbalsta dienests sāka pieņemt projektu pieteikumus jaunajā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondā mežsaimniecības attīstībai, tas paredz atbalstu mežaudžu atjaunošanai pēc janvāra vētras.

Vakar Lauku atbalsta dienests sāka pieņemt projektu pieteikumus jaunajā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondā mežsaimniecības attīstībai, tas paredz atbalstu mežaudžu atjaunošanai pēc janvāra vētras.
Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku atbalsta daļas vadītāja Ināra Lesiņa informē, ka par hektāru atjaunotās mežaudzes no fonda varēs saņemt 420 eiro (295,18 latus). Tas visiem mežu īpašniekiem ir vienāds, ņemot vērā padarīto darbu. Nebūs jāpierāda darba izmaksas, bet stādāmā materiāla izcelsme. Stādiem jābūt sertificētiem. Fonds paredz arī atbalstu investīcijām meža nozarē, kur projektu pieņemšana bija apturēta. Subsīdiju saņemšanai nepietiek ar iesniegumu. Vējgāžu sakopšanai ir vajadzīga ciršanas atļauja, Valsts meža dienesta apstiprināts meža atjaunošanas plāns un meža platības inventarizācijas dokumenti. Tas nozīmē, ka šajā pavasarī mežu iestādīt nepagūs, to varēs plānot rudenī un nākamā gada pavasarī. Atbalsta programma darbojas līdz 2006.gada beigām, tātad finansējumu varētu saņemt ne ātrāk kā nākamajā rudenī.
Kopumā mežsaimniecības attīstībai ir paredzēti seši miljoni latu, no tiem 1,3 miljoni latu ir jau iztērēti. Mežaudžu atjaunošanai pēc vētras postījumiem atbalsts fondā nav nodalīts. Līdz šim finansējums ELVGF bija paredzēts lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanai, mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai un meža atjaunošanai pēc postījumiem. Atbalsta mērķis ir veicināt meža vērtības saglabāšanu un palielināšanu, izmantojot investīcijas, uzlabot mežsaimniecības produktu konkurētspēju vietējā un ārējā tirgū. Spēcīgajā vētrā Alūksnes rajonā bojāti vismaz 150 000 kubikmetru koksnes.

Citu datumu laikraksti

  • Kontrolēs nelegālo nodarbinātību

    RVDI, saskaņā ar valsts darba inspekcijas darbības programmā norādītajiem uzdevumiem, 2004.gadā īpašu uzmanību pievērsa darba vides iekšējās...

  • Pašvaldība iesūdz tiesā lielākos parādniekus

    Zeltiņu pagasta padome iesniegusi tiesā izskatīšanai divas lietas par komunālo pakalpojumu parādu piedziņu.Zeltiņu pagasta padome iesniegusi tiesā...

  • Prognozē egļu stādu trūkumu

    Mežizstrādātāji prognozē, ka vētras nodarīto postījumu dēļ Latvijas mežsaimniecībā sāksies egļu stādu trūkums.Mežizstrādātāji prognozē, ka vētras...