Piensaimniecības nozare ir prioritāte

Sekojot Latvijas masu saziņas līdzekļos izvērstajai diskusijai par Latvijas piensaimniecības nozares darbības uzlabošanas stratēģisko programmu atkal un atkal pārliecinos, ka nereti pretenzijas izteiktas, pirms tam nemaz neiepazīstot dokumentu saturu.

Sekojot Latvijas masu saziņas līdzekļos izvērstajai diskusijai par Latvijas piensaimniecības nozares darbības uzlabošanas stratēģisko programmu, kas nupat izstrādāta Zemkopības ministrijā un apspriesta ar nozares pārstāvjiem un sabiedriskajām organizācijām, atkal un atkal pārliecinos, ka nereti pretenzijas tiek izteiktas, pirms tam nemaz neiepazīstot dokumentu saturu un neiedziļinoties būtībā. Tā teikt, diskusija tiek balstīta uz emocijām - "neesmu lasījis, bet noteikti tur viss ir slikti...".
Piena nozare Latvijā joprojām ir nozīmīgākā lauksaimniecības preču produkcijas ražošanas nozare, un pēdējos gados tās nozīme lauksaimniecības preču produkcijā un lauksaimnieku ienākumu veidošanā ir vēl pieaugusi. Ieskaitot pavadošās nozares - graudu un zāles lopbarības ražošana -, piensaimniecības produkcijas apjoma īpatsvars lauksaimniecības produkcijā 2006.gadā veido apmēram 38 %. Turklāt piesaimniecības nozare ir gandrīz vienīgā lauksaimniecības izcelsmes produktu ražošanas nozare ar pozitīvu ārējās tirdzniecības bilanci.
Tajā pašā laikā ir sakrājies daudz nopietnu problēmu, piemēram, svaigpiena ražotāji ar Latvijas pārstrādes uzņēmumu piedāvāto svaigpiena iepirkuma cenu nespēj nodrošināt rentablu ražošanu, piena pārstrādes sektors ir sadrumstalots, piena pārstrādes nozares struktūra nav eksportprodukcijas ražošanai orientēta. Mūsu piena kvalitāte nav pārāk augsta, un valsts uzraudzība nav pietiekami efektīva. Turklāt konkurences nosacījumi Latvijas iekšējā tirgū dažādiem piena apritē iesaistītajiem uzņēmumiem nav vienlīdzīgi. Tas viss un vēl daudz kas cits kopā rada nepieciešamību pēc nopietna plāna, un tāda ir Latvijas piensaimniecības nozares darbības uzlabošanas stratēģiskā programma, kas orientēta uz piena nozares turpmāku konkurētspēju un paaugstinātu piena pārstrādes kvalitāti.
Šajā programmā ir norādīti galvenie virzieni piena nozares nākotnei, tas ir rīcības plāns nozares turpmākai darbībai un attīstībai. Programma nav juridisks dokuments, tā ir vīzija - par to, kādu piensaimniecības nozari mēs vēlamies redzēt nākotnē. Tā ir vienošanās par darbībām, soļiem un pasākumiem, kādus īstenot nozarē.
Pie Latvijas piensaimniecības nozares darbības uzlabošanas stratēģiskās programmas sagatavošanas strādāja četras darba grupas, kurās piedalījās gan ministrijas un tās pakļautībā esošo organizāciju speciālisti, gan lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju pārstāvji, gan arī nozares uzņēmēji.
Vienlīdzīgas konkurences nodrošināšanai tirgū Latvijas piensaimniecības nozares darbības uzlabošanas stratēģiskā programma paredz pilnveidot atbalsta piešķiršanas un darbības nosacījumus piena ražošanas un savākšanas posmos. Mērķis ir nodrošināt vienādu kritēriju un nosacījumu piemērošanu visiem piena apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Programmā definētās galvenās vienlīdzīgu konkurenci kropļojošās problēmas ir nepietiekama valsts uzraudzība pār piena ražošanas un kvalitātes nosacījumiem un piena produkcijas marķēšanu, kā arī ievērojamais piena izejvielas eksporta apjoma pieaugums uz Lietuvu. Programma paredz izdarīt nepieciešamās izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos par piena kvalitātes uzraudzību un valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, kā arī izdarīt izmaiņas Latvijas Lauku attīstības plāna 2007. - 2013.gadam nosacījumos. Jā, Latvijas piensaimniecības nozares darbības uzlabošanas stratēģiskā programma paredz, ka piena kvalitātes uzraudzībai jākļūst stingrākai, nekā tā ir pašlaik, bet tas ir patiesi nepieciešams, jo mūsu piena kvalitāte, kā jau minēju iepriekš, ne tuvu nav slavējama. Svarīgākais princips, kas paredzēts arī programmā, ir - piena kvalitātes kontrolei jānotiek vienlīdzīgi visos piena aprites posmos. Tomēr vēlos norādīt, ka tas nebūt nenozīmē, ka zemniekiem būs kādas papildu pārbaudes, kam jātērē savs laiks un uzmanība. Kopumā pārbaužu procesu paredzēts būtiski atvieglot, jo turpmāk visas analīzes pieņems viens speciālists un vienā reizē.
Attiecībā uz piena pārstrādes konkurētspējas uzlabošanu programma aptver problēmas un paredz risinājumus piena pārstrādes, konkurences un vertikālās integrācijas jomā. Programmas izstrādes mērķis ir uzlabot Latvijas piena pārstrādes konkurētspēju, paredzot valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumus vērst uz piena pārstrādes efektivitātes paaugstināšanu, eksporta izaugsmes veicināšanu, nozares vertikālās un horizontālās integrācijas, kā arī piena produktu patēriņa veicināšanu. Programma nekādā veidā nav vērsta uz to, lai ierobežotu svaigpiena eksportu.
Maldīgs un sasteigts ir secinājums, ka Latvijas piensaimniecības nozares darbības uzlabošanas stratēģiskā programma paredz kādus būtiskus atbalsta ierobežojumus mazām piensaimniecībām. Lauku attīstības plāna modernizācijas atbalsta programmai joprojām var pieteikties ikviens piensaimnieks. Paredzēts tikai viens vienīgais nosacījums - ja tiek plānota jaunas fermas būvniecība, tai jābūt paredzētai vismaz 50 govju ražošanas jaudām. Tas nepieciešams, lai veicinātu lauku uzņēmēju spēju attīstīt modernas un konkurētspējīgas pienu ražojošas saimniecības. Turklāt tas nepieciešams arī tādēļ, lai varētu nodrošināt atbilstošu piena kvalitāti. Tajā pašā laikā netiek noteikts govju skaita ierobežojums būvēm, kurās paredzēts izvietot ražošanas efektivitāti uzlabojošas tehnoloģiskās iekārtas, piemēram, piena dzesētājus, slaukšanas iekārtas.
Kooperācijai programmā nav paredzēti nekādi ierobežojumi. Tieši otrādi - tajā ir iestrādāti vairāki papildieguvumi. Katrā ziņā, ir darīts viss, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no uzņēmējdarbības formas. Tomēr, un tas ir būtiski, - lai mazinātu sadrumstalotību nozarē, ar Lauku atbalsta dienesta palīdzību plānots veicināt integrāciju. Ir vēlams, ka piena ražotāji un savācēji pārņem vai veido pārstrādi vai otrādi - pārstrādātāji pārņem vai veido ražošanu. Tas ir vērsts uz to, lai rastu kompromisu starp tirgus dalībniekiem.

Citu datumu laikraksti

 • Iznīcina maluzvejnieku tīklus

  Alūksnes pilsētas domes un Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde “Alja” ik gadu iznīcina pa iepriekšējo gadu no Alūksnes ezera...

 • Copes dienas

  6.jūnijs. Ir karsts jūnija rīts, ūdens jau sasilis kā vārīts piens. Esam sagatavojušies lielām zivīm.6.jūnijs. Ir karsts jūnija rīts, ūdens jau...

 • Būsim dzimtenes patrioti un sargi!

  1.jūnijā, Starptautiskajā Bērnu aizsardzības dienā, Nacionālie Bruņotie Spēki jau otro gadu pēc kārtas izsludina vizuālās mākslas konkursu Latvijas...

 • Audzēkņi mācās praksē

  Alsviķu profesionālā skola no šā gada janvāra līdz jūlijam īsteno projektu „Alsviķu profesionālās skolas kvalifikācijas prakses”.Alsviķu profesionālā...

 • Būs Mazo bērnu tusiņš

  Ikviens pirmsskolas vecuma bērns kopā ar vecākiem tiek gaidīts Mazo bērnu tusiņā Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”.Ikviens...

 • Sveiks čaklākos

  Šodien Malienas tautas namā notiks Malienas pamatskolas skolēnu mācību gada noslēguma pasākums – skolēnu interešu izglītības atskaites...