Piešķir stipendijas sekmīgiem studentiem

Katru gadu “ERGO Stipendija” tiek piešķirta trijiem sekmīgākajiem bāreņiem.

Katru gadu "ERGO Stipendija" tiek piešķirta trijiem sekmīgākajiem bāreņiem.
"Uz stipendiju var pieteikties jebkura kursa studenti, kā arī maģistrantūras programmu studenti, kuriem nav akadēmisko parādu," informē AA/S "ERGO Latvija" sabiedrisko attiecību konsultante Karīna Javtušenko.
Stipendija tiek maksāta katru mēnesi visu mācību laiku: studijām kādā Rīgas augstskolā - 100 lati mēnesī, jebkurā citā augstskolā ārpus Rīgas – 70 lati mēnesī. Stipendiāts "ERGO Stipendiju" saņem līdz brīdim, kad saņem diplomu.
Galvenais kritērijs, pēc kura tiek vērtēts turpināt vai pārtraukt maksāt studentam stipendiju, ir sekmība, tāpēc stipendiātam ir obligāta prasība pēc eksāmeniem iesniegt "ERGO Latvija" atzīmju lapas.
Uz stipendiju var pieteikties valsts apgādībā esošie bāreņi, kuri uzņemti Latvijas valsts augstskolā pilna laika studiju programmā. Piesakoties stipendijai, jāiesniedz šādi dokumenti: CV un motivācijas vēstule stipendijas saņemšanai, izziņa par uzņemšanu augstskolā, atestāta un sekmju lapas kopijas par vidējās izglītības iegūšanu, raksturojums no mācību iestādes.
Ar nolikumu "ERGO Stipendija" var iepazīties internetā "www.ergo.lv", kā arī visos "ERGO Latvija" birojos. Pieteikumi jāiesniedz ierakstītas vēstules formā līdz šā gada 15.augustam ar norādi: konkursam "ERGO Stipendija". Adrese: AA/S "ERGO Latvija", Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039.

Citu datumu laikraksti