Pieteiktie pretendenti sabiedrības balvai “Gada apenietis 2017” (ieteikšanas kārtībā) un jūsu labie vārdi viņiem:

Astra Binde – cilvēks, kurš mīl savu novadu un ne tikai savu. Stāsta daudzajiem ekskursantiem, šādi popularizējot Api un novadu.

Ilva Sāre - Apes kultūras dvēsele! Idejām bagāta, radoša, vienmēr atsaucīga. Par viņu var teikt - dara vairāk, nekā prasa pienākums. Vienmēr ar savu stāju, nebaidās no sava viedokļa. Mīloša māmiņa!

Laura Pope – dzīves gudra un zinoša skolotāja.

Mairis Levans - cilvēks, kurš licis Apes vārdam skanēt ārpus Apes. Apes motokrosu “Vaidavas kauss” zina visi, un tieši motokrosa dēļ cilvēki zina, kur ir Ape. Motokrosa laikā Apē ir visvairāk cilvēku - sakiet, ko gribiet! Motokross – tas ir mūsu lepnums!

Anita Harju rūpējas par Apes pilsētas skaistumu. Ape vienmēr ir skaisti saposta, vienmēr zied krāšņi ziedi. Iebraucēji to pamana un novērtē.

Dzintra Ozoliņa. Apes novada sociālais dienests nominācijai “Gada apenietis 2017” iesaka Dzintru Ozoliņu, kura ir spējusi ne tikai izsapņot, bet arī īstenot un attīstīt ideju par senioru istabu.
Negaidīt, kad kāds no malas realizēs idejas, bet darīt. Savā ikdienā viņa rod iespēju atbalstīt arī citu ideju īstenošanu: jauniešiem, senioriem aprūpes centrā, pilsētā, draudzē. Dzintras kundze ir pensionāre. Par saviem veikumiem atalgojumu nesaņem, un nekad neesmu dzirdējusi, ka viņa pat sapņotu par tādu. Viss ieguldījums ir līdzcilvēku labsajūtai. Dzintra uzskata, ka cilvēks ir vērtība un viņam jājūtas labi Apē. Lai Dzintrai veicas!

Diāna Liepiņa savā cienījamā vecumā turpina darbu Apes novada kultūras mantojuma vērtību saglabāšanā, vāc materiālus par novadniekiem, apkopo, dalās ar citiem Apes kultūras dzīves veidotājiem. Diāna Liepiņa bija viena no jaukākajām skolotājām, kas stundās prata katrā audzēknī saskatīt viņa stiprās puses un tās akcentēt. Domāju, ka mani skolasbiedri un klasesbiedri, to atceroties, novērtē. Līdz pat šodienai viņa saglabājusi labestību, izpalīdzību un atvērtību pret līdzcilvēkiem.

Iveta Ratsepa - Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” skolotāja. Cilvēks, kurš ar lielu atbildības sajūtu dara savu darbu, ar bērniem piedalās dažādos pasākumos pilsētā, arī pati katru gadu iejūtas kādā tēlā pilsētas svētkos. Piedalās dažādos projektos un dara vairāk, nekā prasa viņas tiešais darbs, profesija. Iveta ir pelnījusi, lai viņai teiktu paldies!

Ivija Kaktiņa - vislieliskākā ārsta palīdze! Bez tā, ka Ivija ir īsta sava amata profesionāle, viņa ir arī ļoti laipna, iejūtīga, gādīga un saprotoša, smaidīga un pozitīva. Nekad neatsaka savu profesionālo palīdzību. Ivija noteikti ir pelnījusi šo paldies!

Citu datumu laikraksti

 • Mīlestība mūža garumā

  Mīlestība mūža garumā

  2.daļaGundegaGundega stāvēja pie vidusskolas ēkas un bijībā noskatījās, kā cits pēc cita aiz durvīm pazuda skolēni. Pēc viņu neatkarīgās stājas tie...

 • Horoskopi

  18. – 24. augustsAuns ◆ Pieaugs darbu apjoms mājās. Tiks izvērtētas prioritātes un tas, cik lietderīgi izmanto enerģiju. Jaunas vēsmas...

 • Vai jāsaglabā igauniskums Kornetos? 5

  Vai jāsaglabā igauniskums Kornetos?

  Tā ir mūsu kopīgā zeme – tā par Kornetiem Veclaicenes pagastā saka igauņi. Šobrīd Korneti ir Latvijai piederošs ciems, taču tā nav bijis vienmēr. Īsu...