“Pīlādzis” saka paldies

Liekas, ka ik gads savā ziņā ir kādu noteiktu faktu atkārtojums, bet tajā pašā laikā viss notiek pirmo un pēdējo reizi.

Ziemas un saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk...
Liekas, ka ik gads savā ziņā ir kādu noteiktu faktu atkārtojums, bet tajā pašā laikā viss notiek pirmo un pēdējo reizi.
Tā pagājis atkal viens darbīgs laika posms Bejas interešu klubiņā "Pīlādzis" kopā ar atsaucīgiem cilvēkiem, kas palīdzēja dažādot, padarīt interesantākas tikšanās reizes. Par to liecina ieraksti nodarbību žurnālā.
Ar lielu aizrautību, enerģiju Malienas pamatskolas zēni rādīja savu dejas prasmi, bet direktors Viktors Litaunieks teica labus vārdus par skolas zēnu brīvā laika pavadīšanas veidiem, stāstīja par izglītības problēmām Vācijā.
"Pīlādža" piecu gadu jubilejas reizei Bogdanovu ģimene izgatavoja skaistu klubiņa karogu, Bejas skolas direktores Silvijas Aizupes un skolotājas Gunas Igošinas vadībā teātra grupas mūs sveica ar interesantu uzvedumu, bet Inese Zēģele, Rasma Bogdanova un Zaiga Sudraba pārsteidza ar azartisku dziedāšanu un deju. Aigars Steberis un Oļegs Galahovs pasākumus atbalstīja materiāli.
Kādā nodarbībā Einārs Gross demonstrēja jaunākās filmas par mūsu rajonu un Ameriku.
Līga Kaula parasti palīdz uzturēt dziedāšanas garu, bet šoreiz kopā ar bērnudārza audzinātājām gaišāku darīja Lieldienu pasākumu.
Kad visa Latvija atzīmēja iestāšanos ES, arī mēs, "Pīlādža" sievas, nevarējām vienaldzīgi stāvēt malā, tādēļ kopā ar pagasta priekšsēdētāju Benitu Jušvajevu, skolas 1.klasi un tās audzinātāju Lidiju Steberi "iesoļojām Eiropā", kur distances mērīja un startu deva Ilmārs Aizups, bet Ligita Rozenberga ikvienu sveica ar rupjmaizes klaipiņu, lai būtu spēks dzīvot un strādāt.
Vienā nodarbībā Velga Makare runāja par tematu "Palīdzi sev pats!".
Par lauksaimniecības problēmā Latvijā un ES pārdomās dalījās ES parlamenta deputātu kandidāts Andis Kāposts.
No Irinas Volikas uzzinājām interesantus faktus par Alūksnes meteoroloģiskās stacijas darbību.
Jāņus ielīgot mums palīdzēja Antra Līdaciņa un brašie Malienas vīri, bet Sarmīte Botva atbalstīja materiāli.
Par to, kas interesants mūsu pašu mežos, stāstīja Vilis Ziņģis.
Ar Lidijas Steberes, Jolantas Baldiņas, Arvīda Bērzkalna, Līgas Pauderes, Annas Dobres un pagasta priekšsēdētājas Benitas Jušvajevas aktīvu līdzdalību varējām iepazīties ar Jāņa Selgas gleznām, Spidzenieku pilskalna noslēpumiem, kurus dāsni palīdzēja izzināt Jānis Polis, Solveiga un Milda Selgas.
Puķu balli, kurā piedalījās arī klubiņa "Pie Benitas" dalībnieces, krāšņāku darīt palīdzēja Valdis Slaucītājs, Ārija un Ivars Simanoviči.
Cik brīnišķīga ir Vidzemes jūrmala - Tūja, Veczemju klintis, Salacgrīva! Par to šoruden pārliecinājāmies pašas.
Kādā nodarbībā mums dziedāja un par piedalīšanos TV raidījumā "Dziesma manai paaudzei" un "Bērnu Eirovīzijas" konkursā stāstīja Kristīne Zaharova.
Dzejas dienu pasākumā piedalījās Cēsu kultūras biedrības "Harmonija" 14 literāti Dzidras Olengovičas vadībā kopā ar Dzidru Kuzmani (Ķenci), kultūrvēsturnieku Jāni Poli, bet Solveiga Selga izsniedza dokumentus mūsu klubiņa dalībniecei Tatjanai Bērziņai par Latvijas pilsonības iegūšanu.
"Mēs nevaram mainīt savu pagātni", šai tematā no dažādiem aspektiem palīdzēja ielūkoties Anna Koliste un Uldis Veldre.
Neklātienes ceļojumā pa Eiropas valstīm un eksotisko Izraēlu mūsu gids bija Jelgavas rajona Jaunatnes lietu koordinators Edgars Paulovičs.
Ziemassvētkus svinējām kopā ar Ievu Maltenieci.
Arvīds Bērzkalns nav ierakstīts "Pīlādža" dalībnieku sarakstā, taču burtiski ikviens mūsu pasākums ir noticis ar viņa aktīvu līdzdalību.
Man vajadzēja minēt garu sarakstu ar to "pīlādzīšu" vārdiem, kuras palīdz risināt tā sauktos saimnieciskos jautājumus, bet nav iespējams izsvērt katras padarīto, tādēļ viņām visām kopā - paldies!
Kā redzat, - man blakus ir daudz atsaucīgu, nesavtīgu cilvēku, un tā ir mana bagātība.
Visiem nosauktajiem un nenosauktajiem gribu teikt vislielāko paldies un vēlēt, lai 2005.gadā visiem būtu ko gaidīt, lai būtu kam ticēt un lai viss iecerētais piepildās!

Citu datumu laikraksti

 • Biznesā viens otru nemitīgi uzmundrina

  Sieviete bez vīrieša un vīrietis bez sievietes biznesā iztikt nevar. Viss ir atkarīgs tikai no tā, cik viņi ir saderīgs tandēms. Arī mēs viens bez...

 • Jauns kontrolieris jaunajam gadam

  Lai gan Ziemassvētku brīvdienas radīja korekcijas, tomēr pagājušajā nedēļā Latvijas politikā bija pāris svarīgu notikumu. Saprotams, ka šobrīd...

 • Veselā miesā vesels gars!

  Šodien laikrakstā publicējam konkursa “Veselā miesā vesels gars!” trešās kārtas rezultātus un ceturtās kārtas jautājumus, ko uzdod Kalncempju pagasta...

 • Nāks Ziemassvētki, kad viņi atkal būs kopā...

  Alūksnes rajonā šogad Ziemassvētkus daudzas ģimenes nesvinēs kopā, jo kāds no vecākiem, brāļi vai māsas ir devušies peļņā uz ārzemēm. Viņi ar...

 • Apdullinošā naftas smarža brīnumu laikā

  Ziemassvētku gaidīšanas laikā ikviens vēlas sagaidīt lielāku vai mazāku brīnumu, kura pietrūka visu gadu.Ziemassvētku gaidīšanas laikā ikviens vēlas...

 • Palielina pusdienu apmēru

  Alūksnē ir palielināts sociālās palīdzības pabalsts trūcīgai ģimenei - brīvpusdienas skolās un pirmsskolas audzināšanas iestādēs. Turpmāk to apmērs...