Pilsētā sāks veidot Raganu taku

Pašvaldība: aicina apspriest projektu.

Pašvaldība: aicina apspriest projektu
Raganu klintis - smilšakmens atsegumi Vaidavas upes krastā - ir viena no skaistākajām vietām Apē. Apspriešanai nodots Agra Veismaņa izstrādāts projekts, kas paredz veidot dabas parku abpus upei ar Raganu taku. Tajā ceļa rādītāji būs vecas slotas, kas piemērotas ne tikai lidošanai.
Apes pilsētas domes priekšsēdētāja Astrīda Harju informē, ka takas veidošanu sāks pavasarī. 17,2 hektāru lielajā teritorijā nav paredzētas lielas pārmaiņas. To aizliedz aizsargjoslu likums. Dabas parkā tūristiem un ekologiem būs iespēja iepazīt savdabīgu augu un dzīvnieku valsti.
"Tā būs izglītojoša dabas taka ar vairākām atpūtas vietām, informatīvu stendu takas sākumā, kur būs visu objektu norādes, un arī ugunskura vietu. Tur ir vairākas alas un avoti. Var skatīt bebru aizsprostus. Atrasta paparde, kāda līdz šim Latvijā nav zināma. Acīmredzot tā ir atvesta no citas valsts, bet te labi iesakņojusies. Papardes paraugs nosūtīts izpētei uz Rīgas botāniskā dārza laboratoriju," stāsta A.Harju.
Raganu klintis bija vietējas nozīmes dabas aizsardzības objekts pēc deputātu lēmuma 1982.gadā. Tas ir spēku zaudējis, tāpēc jālemj, vai būtu nepieciešams no jauna noteikt tām aizsardzību. Apes domē par to nešaubās, bet pilsētas iedzīvotājiem un arī interesentiem ir dota iespēja izteikt savu viedokli vai ierosinājumus. Pašvaldības zemes ierīkotājs Jurijs Ronimoiss uzskata, ka vajadzētu noteikt ierobežojumus smagsvara transportam, lai tas braucot netricinātu smilšakmens atsegumus Vaidavas krastā. Tas ir koka sakņu caurausts, tāpēc nevar zināt, vai neatlūzīs kāds gabals no piecu līdz septiņu metru augstās un stāvās klints.
"Aizsargājamos biotopos ir iekļauti arī smilšakmens atsegumi, tāpēc Raganu klintis varētu būt liegumā. Bet pārējā teritorijā no vidusskolas līdz kapiem, kā arī upes otrā krastā līdz dižvītolam - dabas parks.
Tagad Vaidavā ziemo meža pīles, bet siltākā gadalaikā ir manīts koši zilais zivju dzenītis," stāsta Apes tūrisma darba organizatore un vides gide Astra Binde.
Viņa uzsver, ka atsegtie smilšakmens ieži ļauj redzēt to, kas citviet ir dziļi zemes dzīlēs. Caur Api iet zemes garozas lūzums, tā saucamā Rīgas - Pleskavas kāple, kur virs zemes atsedzas dolomīta slāņi Grūbes hidroelektrostacijas teritorijā un smilšakmens klintis pilsētā. Tās ir apmēram 360 miljonus gadu vecas.
"Raganu klintis ne tikai tūristus, bet arī fotogrāfus un gleznotājus saista ar skaistumu. Nav nejaušs arī to nosaukums, jo no seniem laikiem saglabājušās teikas par raganām, kas dzīvojušas klinšu alās. Tiesa, tās bijušas vecajās Raganu klintīs, bet jaunākās - tuvāk ielai - veidojušās pēdējo 100 gadu laikā," atklāj A.Binde. Turpat tek avotiņš, no kura raganas smēlušas spēku burvestībām.
Projekts paredz ierīkot arī meža parku 26 hektāros. Tur varēs pastaigāties, vērojot dabu un putnus. Ap brīvdabas estrādi būs aktīvās atpūtas zona: celiņi skriešanai, trases slēpošanai.
"Meža parku veido, izzāģējot vecos, satrunējušos un pāraugušos kokus. Pēc tam izraus celmus, raks dīķus un veidos jaunus stādījumus, tātad lieli darbi veicami," skaidro A.Harju. Vēl ir paredzēts iekārtot skvēru nekoptas, aizaugušas un mitras pļavas vietā. Tā atrodas starp autooostu un estrādi, pilsētas centrā. Tur būs vieta aktīvai sportošanai: BMX trase, minigolfa laukums, bērnu rotaļu laukums, bet apkārtnē veidos kokaugu, ziemciešu un vasaras puķu stādījumus, kā arī zālienu. Cels koka nojumes un citus objektus bērnu atpūtai, kā arī senlatviešu koka pili. Tām izmantos mežā izzāģētos koksnes materiālus. Pieredze jau ir. Lai norobežotu upes malu pretim Raganu klintīm, noderēja no upes izvilktie vecie koki. Ūdens tos ir apskalojis gludus, tāpēc nožogojums ir savdabīgs un labi iekļaujas vidē.
"Projektu realizēsim līdz 2010.gadam. Iedzīvotāji var iepazīties ar katra objekta aprakstu, zīmējumu, vietu fotogrāfijām un to atrašanās vietu kartē. Ir sīki norādīts, kādas izmaiņas paredzētas. Finansējums būs galvenokārt no veco koku realizācijas pāraugušajā mežā. To apsaimniekojot, iegūsim līdzekļus labiekārtošanai," skaidro A.Harju. Viņa uzsver, ka līdz 18.februārim grib dzirdēt vai lasīt viedokļus un priekšlikumus par projektu. Tā mērķis ir veidot Api pievilcīgu ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem.
Ja kāds ir atbraucis apskatīt Raganu klintis vai dižvītolu, kam vasarā svinēs simtgadi, lai redz iespējami vairāk un var pilnvērtīgi atpūsties daudzveidībā, ko piedāvās mazpilsēta.

Citu datumu laikraksti

  • Samazinās individuālā darba veicēju skaits

    Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā darba veicēji, no kuriem gandrīz puse savu darbību veic Alūksnē.Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā...

  • Apstiprina pagasta padomes budžetu

    Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs 287 023 lati, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn.Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs...

  • Palīdz maznodrošinātām ģimenēm

    Šajā gadā pirmā ģimene saņēmusi vienreizēju finansiālu palīdzību no Zviedrijas sabiedriskās organizācijas “Bridge Builder Latvia - Sundsvall”.Šajā...