Pilsētā veidos Probācijas dienestu

Nākamā gada sākumā Alūksnē darbu varētu sākt Probācijas dienests, tā pēc iepazīšanās vizītes secināja Valsts Probācijas dienesta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Dementjevs un pilsētas domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš.

Nākamā gada sākumā Alūksnē darbu varētu sākt Probācijas dienests, tā pēc iepazīšanās vizītes secināja Valsts Probācijas dienesta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Dementjevs un pilsētas domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš.
"Darbam dienestā būs nepieciešami deviņi speciālisti: sociālie pedagogi, sociālie darbinieki un juristi. Līdz šim piespiedu darba uzraudzība bija pašvaldības funkcija, ko veica tikai pēc krimināllikuma tiesātajiem.
G. Bērziņš uzskata, ka iespēja notiesāt ar piespiedu darbiem nepieciešama arī administratīvajā procesā. Daudzos gadījumos administratīvi tiesātie nespēj vai arī izvairās nomaksāt piespriesto naudas sodu. Alūksnes dome kopā ar administratīvo komisiju sagatavos lūgumu Probācijas dienestam ierosināt veikt izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā," stāsta Alūksnes domes informācijas aprites speciāliste Una Zadumina.
Probācijas dienests koordinē ar piespiedu darbu notiesāto personu soda izpildes gaitu, palīdz sodītajiem iekļauties sabiedrībā pēc pamatsoda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs, uzrauga nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas, nosacīti notiesātas un pirms termiņa atbrīvotas personas, izstrādā un īsteno sociālās korekcijas programmas, kā arī var būt starpnieks izlīgumā.

Citu datumu laikraksti

  • Rajonā šogad izvietos 14 ceļa zīmes

    Tūrisma attīstības valsts aģentūra šogad uzsākusi īstenot projektu “Vienotas tūrisma informācijas ceļa zīmju sistēmas izveide”, kuram beidzies...

  • Rajonā būvniecības pārkāpumu ir maz

    Par patvaļīgu būvniecību vai tās renovāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas, juridiskas personas varēs sodīt ar naudas sodu no 200 līdz 3000...

  • Uz semināru aicina sociālos darbiniekus

    Jaunalūksnes pagasta “Paideros” 23. un 24.septembrī notiek seminārs par cilvēku tirdzniecības problēmu, tajā aicināti piedalīties Alūksnes, Gulbenes...