Pilsētai šogad budžets ir mazāks nekā pērn

Apes pilsētas domes deputāti janvāra sēdē apstiprināja pašvaldības šāgada budžetu 358 260 latu apmērā.

Apes pilsētas domes deputāti janvāra sēdē apstiprināja pašvaldības šāgada budžetu
358 260 latu apmērā.
"Visvairāk līdzekļu - 179 077 latus - paredzēts tērēt izglītībai. Kultūrai, brīvā laika izmantošanai un sporta aktivitātēm, kas saistītas ar bibliotēkas, tūrisma informācijas centra un tautas nama darbību, atvēlēti 42 088 lati. Sociālajam nodrošinājumam tērēsim 18 010 latus," stāsta Apes pilsētas domes vecākā grāmatvede Dzintra Ozoliņa.
Salīdzinājumā ar 2003.gadu Apes pilsētas budžets ir mazāks par 11 118 latiem. "To var skaidrot ar mazākiem ienākumiem pašvaldības kasē. Pērn pārdevām pilsētas domes nekustamo īpašumu, no kā guvām līdzekļus, bet šogad tādu ienākumu nav. Tāpat ir jāatmaksā kredīts, ko ņēmām Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas renovācijas darbu veikšanai. Katru gadu pašvaldībai tas ir apmēram 12 000 latu izdevumos. No 2004.gada 1.janvāra valstī palielināja minimālo algu, tāpēc mums bija jāmaina darba samaksas nolikums. Jāatzīst, ka šāgada budžets ir ļoti saspringts," saka Dz.Ozoliņa.
Apes pašvaldība pašlaik izstrādā vairākus projektus, lai gūtu finansējumu pilsētas attīstības darbu veikšanai.
"Viens no tiem ir saistīts ar jaunas sporta zāles celtniecību Apē, kas atrastos pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas. Šo projektu pašlaik izstrādā arhitekte Anita Šteinerte. Pilsētas kultūras iestādes ir iesniegušas savus projektus Alūksnes rajona padomes izsludinātajā kultūras projektu konkursā, bet arī tā rezultāti vēl nav zināmi," informē Apes pilsētas domes projektu vadītāja Liene Ābolkalne.

Citu datumu laikraksti

  • Lems par finanšu sadali

    Alūksnes rajona padomes sēdē rīt lielākā daļa no 17 darba kārtības jautājumiem paredz lemt par finanšu sadali 2004.gadā, kā arī darba grupu izveidi...

  • Ir daudz paveikts pilsētas labiekārtošanā

    Pērn Alūksnē paveikti daudzi darbi pilsētas labiekārtošanā. Infrastruktūras veidošanā ieguldīts gandrīz miljons latu.Pērn Alūksnē paveikti daudzi...

  • Aicina pusdienot arī iedzīvotājus

    Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā par ēdināšanu rūpējas SIA “Unti”. Tā uzvarēja pagājušā gada nogalē rīkotajā konkursā, tāpēc var...