Pilsētas dome dos galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai

Ir apstiprināta kārtība, kādā Alūksnes pilsētas dome dod galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai.

Ir apstiprināta kārtība, kādā Alūksnes pilsētas dome dod galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai.
Galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai izsniedz tikai vienas bakalaura, maģistra vai augstākās profesionālās izglītības programmas apgūšanai. Uz studējošā kredīta galvojumu var pretendēt tikai pilna laika dienas nodaļas studenti, bet tiesības saņemt studiju kredīta galvojumu ir studējošajiem, kam noteikta mācību maksa.
Galvojumu no domes abu kredītu saņemšanai var gūt studenti, kam dzīvesvieta pēdējos piecus gadus pirms studiju uzsākšanas nepārtraukti ir bijusi Alūksnes pilsēta. Tam jābūt cilvēkam, kas no mācībām brīvajā laikā strādā vai ir strādājis izvēlētajā studiju virzienā; studē specialitātē, kas ir pieprasīta darba tirgū un it īpaši Alūksnē; ir absolvējis Alūksnes pilsētas vispārizglītojošo skolu ar sekmēm, kuru novērtējums nav zemāks par sešām ballēm, bet vidējā atzīme nav zemāka par septiņām ballēm. Tam jābūt cilvēkam, kas sekmīgi studē bakalaura, maģistra vai augstākās profesionālās izglītības valsts akreditētā studiju programmā; ir maznodrošināts; objektīvu iemeslu dēļ nevar saņemt vecāku, citu radinieku vai darbavietas galvojumu.
Interesentiem, kas vēlas saņemt galvojumu, nepieciešamie dokumenti - iesniegums; atestāta kopija; dokumentu kopijas par sasniegumiem mācību priekšmetos, kuri saistīti ar studijām izvēlētajā virzienā; izziņa par dzīvesvietu; izziņa par darba vietu; izziņa, kas apliecina maznodrošinātas personas statusu; izziņa no augstskolas ar apstiprinājumu par tiesībām ņemt kredītu; izziņa no kredītiestādes; apliecinājums, ka kredīta ņēmējam, viņa radiniekiem vai laulātajam nav noguldījuma vai nekustamā īpašuma, kas varētu kalpot par kredīta nodrošinājumu - ir jāiesniedz Alūksnes pilsētas domes kancelejā. Speciāla komisija, kas izveidota ar pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu, lems par galvojuma piešķiršanu.
Šie noteikumi stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Citu datumu laikraksti

  • Sargieties no krāpnieka!

    Vidzemē bijuši vairāki gadījumi, kad kāds vīrietis krāpjas, uzdodoties par pasta vai vēstniecības darbinieku.Vidzemē bijuši vairāki gadījumi, kad...

  • Apspriež tūrisma jaunumus

    Ziemassvētku noskaņās notika šāgada pēdējā rajona tūrisma darbinieku apspriede.Ziemassvētku noskaņās notika šāgada pēdējā rajona tūrisma darbinieku...

  • Pirotehnikas bums vēl nav sācies

    Alūksnes rajonā vēl nav sācies pirotehnikas bums, kad pusaudži spridzina petardes un traucē apkārtējiem iedzīvotājiem, lai gan atsevišķās rajona...