Pilsētas dome informē

Dzēš parādu. Alūksnes pilsētas dome ir nolēmusi dzēst SIA “Vilnītis”, reģistrēts pēc adreses Cēsu ielā 10, Alūksnē, iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu 98,63 latu apmērā.

Dzēš parādu
Alūksnes pilsētas dome ir nolēmusi dzēst SIA "Vilnītis", reģistrēts pēc adreses Cēsu ielā 10, Alūksnē, iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu 98,63 latu apmērā.
Uzņēmumam "Vilnītis" ir pabeigta bankrota procedūra un tas ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra.
Piešķir līdzekļus
Alūksnes pilsētas domes deputāti nolēma izdalīt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem no pilsētas domes budžeta.
Alūksnes pilsētas bibliotēkai piešķīra 2169 latus elektroinstalācijas remontam, bet Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei "Pienenīte" piešķīra 1305 latus, lai varētu iegādāties mēbeles.
Dome iegādājas kapitāla daļas
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt radio pakalpojumus un sinhronās tulkošanas sniegšanu Alūksnes pilsētā un SIA "Delta Oluksna" direktora Valda Zadumina iesniegumu, Alūksnes pilsētas dome nolēma papildu esošajām "Delta Oluksna" kapitāla daļām iegādāties vēl divas kapitāla daļas.
Dome katru kapitāla daļu iegādājās par 100 latiem, kopsummā samaksājot 200 latu.
Ieceļ kapitāla daļu turētāju
Alūksnes pilsētas domes deputāti nolēma iecelt par Alūksnes pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāju SIA "Alūksnes poliklīnika 1" Alūksnes pilsētas sociālās palīdzības centru.
Tāpēc centra vadītāja Lolita Krūmiņa turpmāk būs tiesīga pieņemt lēmumus kā pašvaldības pārstāve saistībā ar "Alūksnes poliklīnika 1", bet pirms katra lēmuma pieņemšanas viņai par to būs jāinformē Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs.
Ievēl bāriņtiesu
Alūksnes pilsētas domes sēdē ievēlēja Alūksnes pilsētas bāriņtiesu uz piecu gadu pilnvaru termiņu.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tāpat kā līdz šim, būs Regīna Vorona, bet bāriņtiesas locekļi - Digna Ķīse, Leonards Vērdiņš un Lolita Krūmiņa, kas arī jau iepriekš pildījuši šos pienākumus.
Izveido komisijas
Alūksnes pilsētas domes sēdē tika apstiprinātas vairākas komisijas - administratīvā komisija, kurā strādās septiņi cilvēki, pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas komisija trīs cilvēku sastāvā, kā arī izveidota Alūksnes pilsētas vēlēšanu komisija.
Administratīvās komisijas sastāvā ir Eduards Leitāns, Inga Bebre, Edīte Ločmele, Ivars Puris, Astra Miķelsone, Aina Kaukala un Guntars Freijs. Savukārt pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas komisijā ir Valēris Tabolkins, Māra Kovaļenko un Dainis Grūbe.
Pilsētas vēlēšanu komisijā turpmāk strādās Artūrs Upīts, Sarmīte Līce, Daina Siņeļņikova, Guntis Vosekalns, Līga Toka - Čevere, Iveta Zaķe un Ivars Līdaciņš, bet rezerves kandidātos būs Asja Zālīte un Dace Bībere
Viņi par savu darbu saņems arī atlīdzību, kā tas noteikts domes darba samaksas nolikumā.

Citu datumu laikraksti

  • Ar ložmetēju frontes pirmajās līnijās

    Septiņdesmit deviņus gadus vecais alūksnietis Roberts Lapiņš ir visjaunākais kara veterāns, kas dzīvo Alūksnes rajonā. 1995.gadā rajonā bija 249 kara...

  • Pansionāta iemītniekiem būs dāvana

    Akciju sabiedrība “Grindex” šogad rīko akciju “Pavasarīgs uzmanības apliecinājums Latvijas pansionātiem”. Tās laikā visiem Latvijas pansionātiem...

  • Pārbauda prokurora rīcību

    Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Dzintra Vītoliņa laikrakstam “Alūksnes Ziņas” informē, ka vēl joprojām notiek pārbaude par Alūksnes prokuratūras...