Pilsonību mazpilsētā nopirkt nav iespējams

Vakar Rīgā izskatīja tā saukto pilsonības tirgošanas lietu - pilsonības pretendenti ar vairāku personu palīdzību devuši kukuļus, lai nokārtotu valsts valodas prasmju eksāmenu un naturalizācijas kārtībā iegūtu Latvijas pilsonību.

Vakar Rīgā izskatīja tā saukto pilsonības tirgošanas lietu - pilsonības pretendenti ar vairāku personu palīdzību devuši kukuļus, lai nokārtotu valsts valodas prasmju eksāmenu un naturalizācijas kārtībā iegūtu Latvijas pilsonību.
Apsūdzību saņēmuši arī daži bijušie Naturalizācijas pārvaldes Metodikas un eksaminācijas centra darbinieki. Naturalizācijas pārvaldes Rēzeknes reģionālās nodaļas vadītāja vietnieks, Gulbenes filiāles vadītājs Jānis Svikša apstiprina, ka filiālē šādi gadījumi nav iespējami.
Lai iegūtu pilsonību, pretendentam ir jākārto eksāmens latviešu valodā.
"Eksāmens sastāv no četrām daļām - klausīšanās, rakstīšanas, lasīšanas un runāšanas daļas. Par katru no tām saņem attiecīgu vērtējumu. Rakstisko darbu komisija izlabo pirms runāšanas daļas, ko kārto tajā pašā dienā," uzsver J.Svikša.
Pārbaudes lapā norāda, kādu vērtējumu par katru daļu pretendents saņem. Ja eksāmenā kādu daļu viņš nenokārto, tad pretendents to var kārtot pēc trīs mēnešiem. Komisija eksāmena tēmas uzzina pirms eksāmena.
Vēstures eksāmens sastāv no trīs daļām - jāzina Latvijas valsts himna (pēc izvēles rakstiski vai mutiski), Latvijas vēsture (tests ar desmit jautājumiem ) un Latvijas Republikas Satversme. Vēstures eksāmena kādu daļu, ja tā nav nokārtota, vēlreiz var kārtot pēc mēneša. J.Svikša bilst, ka pretendentiem iespējams iegādāties plašu materiālu klāstu, lai sagatavotos pārbaudījumiem. Eksāmenu komisija darbojas trīs cilvēku sastāvā, tā ir no Rēzeknes. J.Svikša atklāj, ka visbiežāk eksāmenā problēmas sagādā Satversme, bet vecāka gadagājuma cilvēkiem - latviešu valodas rakstība. Alūksnē 27.oktobrī eksāmens būs tiem, kas vēlas naturalizēties. Eksāmenu kārtos vairāk nekā desmit pretendentu.

Citu datumu laikraksti

  • Četrdesmit gados jūtas kā īsta sieviete

    Varu iedomāties, ar kādu mīļumu apeniete Līvija Sekača vada stundas skolā, kā viņa skolēniem stāsta par pasauli, ko katrs mēģinām skatīt ar citādākām...

  • Modernizē bērnu literatūras nodaļu

    Lai uzlabotu informācijas ieguves iespējas bērniem, Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alūksnes sākumskolas un vidusskolas bibliotēku īstenoja...

  • Pagasta centrā atjaunos apgaismojumu

    Malienas pagasta padomes sēdē deputāti apstiprināja pagasta teritoriālo plānojumu kā saistošos noteikumus.Malienas pagasta padomes sēdē deputāti...