Pilssala - kā odziņa 17

Turpinās no 1.lpp.

Uzņēmējiem pašvaldības pārstāvji prezentēja ēkas un tai pieguļošās teritorijas labiekārtojuma skiču  projektu un stāstīja par komercdarbībai paredzēto telpu nomas iespējām šajā ēkā, gaidot no uzņēmējiem ieteikumus un viedokļus. Ēkas pārbūvi plānots īstenot līdz nākamā gada vasaras sākumam.

Jābūt uzņēmēju
ieguldījumam
Ēkas pārbūvei pašvaldība piesaistīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Projekts jau ir atbalstīts. Periodam līdz 2020.gadam Alūksnes novadam uzņēmējdarbības attīstībai piešķirts ERAF finansējums vairākiem mērķiem: veselības veicināšanas centram 4,2 miljoni eiro, Rūpniecības ielas rekonstrukcijai un industriālās teritorijas izveidei 2,6 miljoni eiro, kā arī 550 000 eiro industriālās teritorijas izveidei Jaunlaicenes pagastā un Pilssalas multifunkcionālajai ēkai (katram aptuveni 275 000 eiro). Multifunkcionālās ēkas būvniecības izmaksas ir ap 800 000 eiro – pārējai daļai Alūksnes novada dome ņems kredītu. Tā kā tas ir uzņēmējdarbību atbalstošs projekts, jābūt arī sasniedzamajiem rādītājiem – atbilstošām  uzņēmēju ieguldītām investīcijām: vienas darba vietas radīšana uz katriem 43 000 eiro ERAF finansējuma. Darbavietas drīkst radīt uzņēmēji, nevis biedrības, pašvaldība vai komercsabiedrības.

Šobrīd – bardaciņš
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers atgādināja, ka Pilssalai jau pirms vairākiem gadiem izstrādāts attīstības plāns un skice, kas paredz arī “Aljas” ēkas pārbūvi. “Infrastruktūrai šajā teritorijā jābūt pievilcīgai, bet esošā “Aljas” ēka ir novecojusi un degradē vidi. Pēdējos gados Pilssalā ir jau daudz investēts pašvaldības finansējums, arī šobrīd notiek pludmales izbūve. Ir iestrādes, lai piedalītos projektu konkursos, piesaistot arī finansējumu Livonijas ordeņa pilsdrupām - atjaunotu apaļo torni un kreisajā pusē izveidotu kājāmgājēju taku un makšķerēšanas platformas. Šobrīd Pilssalā ir neliels bardaciņš, kas rodas nesakārtotās infrastruktūras dēļ. Cilvēkiem ir arī nesaprašana, kur īsti jāiet un cik tas maksā, ja grib iznomāt laivu, braukt ar plostu. Pilssalā apgrozās daudz jaunatnes, vecāki ar bērniem, kuriem šobrīd nav iespējas tur nopirkt ūdeni. Sportistiem nav dušas, lai gan viņi vasarā ir gatavi maksāt par šādu pakalpojumu. Savas vajadzības ir arī makšķerniekiem,” norādīja Dz.Adlers. Viņš piebilda – līdz ar šo ēku pašvaldība radīs pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai un uzņēmējiem atliks vien nākt ar savu ideju un darboties, neieguldot lielas investīcijas. Dz.Adlers uzskata, ka teritoriju Pilssalā ir jāsadala zonās un jānosaka, kurš un kurā zonā ko dara par attiecīgu nomas maksu.

Uzņēmējiem – puse telpu
Pašvaldības projektu vadītāja Ieva Bērza, kura ir arī multifunkcionālās ēkas projekta vadītāja, uzsvēra, ka jaunajā ēkā pusi telpu pašvaldība iecerējusi atvēlēt komercdarbībai, iznomājot uzņēmējiem. Otru pusi telpu izmantos pašvaldības aģentūra “Alja” - gan administratīvajām telpām, gan inventāra glabāšanai. Jaunā ēka atradīsies citā vietā, nekā esošā – nedaudz tuvāk lielajam Pilssalas tiltam. “Šis projekts paredz lielā platībā sakārtot infrastruktūru – izveidot daudzlīmeņu sēdzonas, dzelzsbetona un koka terases, laipas, zaļo zonu. Potenciālajiem telpu nomniekiem jāņem vērā, ka telpām ēkā būs dažāds griestu augstums: vairāk kā 3,5 metri līdz pusmetram, jo ēkai būs specifiska forma. Uz ezera pusi būs stikla siena,” sacīja I.Bērza.
Pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Sanita Ausēja ieskicēja pašvaldības šā brīža potenciālās idejas, kas varētu atrasties komerctelpās: ātrā ēdināšana ar vieglām uzkodām un atspirdzinošiem dzērieniem bērniem un pieaugušajiem; inventāra noma visam inventāram, ko var izmantot ezerā un Pilssalā; 3-5 uzņēmēju bāzes vieta, kuri ezerā sniedz pakalpojumus; kopēja kases telpa, kur var iegādāties biļetes visa inventāra nomai.

Nomas maksa vēl nav zināma
Uzņēmēja un Alūksnes novada domes deputāte Jana Zilkalne jautāja, kāda būs telpu nomas maksa un noteikumi, jo uzņēmējiem tas ir pirmais un svarīgākais jautājums. Lai telpas iznomātu, pašvaldībai būs jārīko publiska izsole. Komercdarbībai plānoto telpu sākotnējo izsoles cenu nosaka pēc sertificēta vērtētāja noteiktas cenas, nevis formulas, kā tas bija līdz šim. Līguma termiņš iespējams līdz 12 gadiem.
No uzņēmējiem izskanēja viedoklis, ka izvērst uzņēmējdarbību Pilssalā ir sezonāli un dārgi, tomēr “nē” neviens no klātesošajiem neteica. Uzņēmējs Aivars Ezeriņš atzina, ka projekts ir ļoti skaists un viņš to atbalsta – viņam bija vairāki praktiskas dabas jautājumi par iespējām Pilssalā izvērst uzņēmējdarbību. Uzņēmējs Druvis Tomsons vērsa uzmanību uz to – ja Alūksnes pilsētā un novadā prioritāte ir tūristu piesaiste, tad kompleksi jārisina šīs nozares problēmas.

Ar smuku māju nepietiks
“Pašvaldībai nevajadzētu nodarboties ar komercdarbību, piemēram, “Aljai” piedāvājot laivu nomu, naktsmītnes SIA “Alūksnes nami” telpās. Jārisina jautājumu par to, kur drīkst apmesties treileri. Šobrīd tie bez maksas stāv visās iespējamās vietās, atstājot aiz sevis atkritumus – vajadzētu izlikt informatīvas zīmes un šo jautājumu beidzot atrisināt. Piemēram, “Jaunsētās” pirms 12 gadiem iznomājām 12 laivas, šodien – vairs tikai 3, jo pašvaldība iznomā laivu par 3 eiro stundā un grauj pakalpojumu cenas. Ar šo visu pašvaldība gāž virsū koku tūrisma nozarei. Manuprāt, šobrīd pašvaldībai nav izpratnes, kā dzīvo tūrisma uzņēmēji,” atzina D.Tomsons. Viņš uzskata, ka jārisina arī jautājumu par iebraukšanu Pilssalā. “Uzskatu, ka multifunkcionālajā ēkā nevar ierīkot kafejnīcu, jo telpu plānojums neatbilst sanitārajām normām – tur var tirgot visu, kas nopērkams slēgtajā iepakojumā, piemēram, saldējumu, sulas, ūdeni. Nelolosim ilūzijas: lai cik smuku māju Pilssalā neuzbūvētu, tādēļ vien uz Alūksni nesāks gāzties tūristu autobusi! Smuku māju visur ir pilns!” sacīja D.Tomsons.

Bizness – uzņēmēju ziņā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis atzina, ka pašvaldībā jau notiek diskusijas par to, ka Pilssala nākotnē varētu būt pilnībā slēgta transportlīdzekļu kustībai, izņemot tehnoloģiskā  transporta nodrošināšanu. Savukārt laivu nomu, ko šobrīd piedāvā “Alja”, pašvaldība apsver domu nodot privāta uzņēmēja pārziņā. “Pašvaldība neatrisinās visus jautājumus. Pašvaldībai jāgādā par infrastruktūru, bet bizness ir uzņēmēju ziņā. Pašvaldība radīs biznesam piemērotas telpas, ko uzņēmēji aizpildīt var ar dažādām idejām – tai nav obligāti jābūt kafejnīcai,” pauda A.Dukulis.
Izskanēja ierosinājums, ka, attīstot Pilssalu, noteikti jādomā arī par glābēju klātbūtni ikdienā, jo teritoriju izmantos arvien vairāk cilvēku. Alūksnes ezera plosta pārstāvis Reinis Riekstiņš ierosināja  multifunkcionālajā ēkā izveidot tūrisma informācijas punktu, kur iegādāties, piemēram, suvenīrus, bet par to gādātu privātuzņēmējs. R.Riekstiņš arī atbalsta ideju par kopīgu kases telpu un iespēju iegādāties našķus.
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite uzsvēra – pašvaldības mērķis ir atkal radīt Pilssalā kaut ko īpašu, kas piesaista gan vietējos iedzīvotājus, gan tūristus. “Pašvaldības un uzņēmēju diskusija par komercdarbības telpām Pilssalā joprojām ir atvērta, tādēļ interesenti aicināti vērsties pašvaldībā. Būvniecības procesa laikā būs iespējams veikt pielāgojumus atbilstoši kādām vēlmēm telpu iekārtojumā,” pauda A.Prižavoite. ◆

Komentāri 17

.........

Tāda Pilssala kā tai uzzīmētajā vīzijā, varētu būt gan Riodežaneiro, gan Parīzē, gan Kalifornijā un miljons citu vietu. Viss tas ir skaisti un derīgi, bet jāatrod kāda cita teritorija. Attīstītāji neņem vērā, ka visi iebraucēji (un tieši no modernajām un industriālajām valstīm) par zaļo, neizvaroto dabu, par mieru, klusumu uz tās Pašas Pilssalas. Vai tas vairs tur būs?
Vai mūsu pašu cilvēkiem, kuriem gribēsies atpūsties no kņadas, trokšņa, uzbāzīgajām izpriecām vairs atliks tikai mežā uz celma sēdēt? Vajag arī kādu mierīgu vietu (protams - sakoptu) kur Latviju baudīt. Vai mēs kā senajā Romā : tikai vīns un izpriecas!
Bet varētu taču speciālisti domāt oriģinālāk! Kur nu... Neaizmirstiet tikai vēl amerikāņu kalniņus kādreiz uzbūvēt!

pirms 4 gadiem, 2016.07.15 11:04

tā nu tas ir!

Vairums normālu cilvēku to visu saprot, bet pie varas esošos tizleņus Napoleona sindroms un naudas vara moka.

pirms 4 gadiem, 2016.07.15 22:36

Marcello

Ljoti sakariigs un gudrs komentaars. Tomeer atljaushos oponeet, ka zaljo un neizvaroto dabu var baudiit visas muusu skaistaa ezera perimetraa. Tam nav neizbeegami un noteikti jaanotiek Pilssalaa.

pirms 4 gadiem, 2016.07.16 09:51

ew

grībās tev zaļu un neizvarotu dabu un protams sakoptu!!! baudīt tev vienīgajam... izredzētajam vienatnē :D ...pašama smiekli nenāk!!! ja gribi totālu natūru ej uz mežu, ja gribi staigāt pa izbruģētām taciņām un nopļautu zālīti tad rēķinies ka tur būs arī citi cilvēki viss elementāri :D

pirms 4 gadiem, 2016.07.18 19:43

Njā

Nemētājiet nevienu jociņu par amerikāņu kalniņiem dabūsiet tā vietā traktorista trasi... joki mazi, ko darīt, ka prāta nav ne vienam, ne attīstības gudriem projektu bīdītājiem, ne vistkopim, ne pienvedējai. Toties % tie māk rēķināt no visiem projektiem.

pirms 4 gadiem, 2016.07.15 17:36

ozzy

Vecā ēka ir vairāk daudzfunkcionālāka kā iedomātā pankūka. Kad uzcēla uzcēla uz ALJAS jumta slēgto no tiesnešiem,tehniskā personāla,žurnālistiem ir saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes par lielisko sacensību akvatorija parredzamību.Skatoties skicē isti nevar saprast,ko tie skatītāji skatīsies pēc 10 gadiem sapuvušo pankūkas jumtu vai sacensības.Ja tehniskā personāla telpas un aiz tām tribīnes pārceltu uz pankūkas jumta,tā būtu pasaules klase.Ja nu atstāj kā ir tad ļoti skaisti būtu velēnu jumts! Bet labāk nē, kā mūsu grūtgalvīšiem iet slodžu aprēķināšanu,labāk nē, būs zolitude 2.Bet tribines tad jāparvieto citur.Latvijas apstākļos nekas nav labāks par 45 grādu jumtu!

pirms 4 gadiem, 2016.07.15 17:40

par progresu

Lai ceļ, lai dara skaistu mūsu pilsētu. Suņi jau par jauno tiltu arī rēja. Lai izdodas īstenot. Man vienalga, kurš to darīs, jo gribu dzīvot sakoptā vidē!

pirms 4 gadiem, 2016.07.15 19:22

Tech

Tehnoloģijas attīstās, arī tehnisko sacensību tiesāšanā un to pārraudzībā (droni ar kamerām, GPS tracker, u.c). Nav nepieciešams kaut kāds "uzbūvējums" uz paaugstinājuma vizuālai sacensību uzraudzībai "no augšas". Pastāvēs, kas pārmainīsies. Jā, pārmaiņas reizēm pieņemt ir grūti, bet tās mūs pilnveido. Lai veicas! :)

pirms 4 gadiem, 2016.07.15 20:36

to Tech

nolaidies uz zemes, dronist!

pirms 4 gadiem, 2016.07.16 19:52

Jā,

te aiziet mūsu nākamais miljons :((((( A kur sporta būves un izremontētas skolas, kur ģimnāzijas savienojuma tunelis, kur bibliotēka, kur pansionāts,kur elementāri dušas un tualetes tiem pašiem tūristiem par velti (par alūksniešiem pat neuzdrošinos jautāt) utt? Ja par miljonu var būvēt Aljas biroju savienojumā ar maksas tualetēm un mistisku telpu, it kā izbraukuma kafejnīcas vajadzībām, kas darbosies 3 mēnešus, tad varbūt kaut kas ar prātu vai lietu prioritātēm nav kārtībā???

pirms 4 gadiem, 2016.07.15 21:03

Alis

Galvenais šeit ir skanošais...jo drīz ta pārvēlēšanas nāk, jo patiešām štrunts, ka pie visām 3 skolām nav sporta laukumu, štrunts, ka bibliotēka ir bēniņos, kur neviens normāli nevar uzkāpt štrunts par to, ka pilī zāli nevar n tos gadus savest kārtībā u.t.t., galvenais pakampt %:)))ak, muļķa tautas visu mūžu atmaksās parādus par neko, jo patiešām pat Marta ir valā pāris mēnešus vasarā, redzēs ko ziemā gudrīši darīs. Skaistā, zaļā pilssala tiek pārvērsta par tehno monstru kāds ir jebkur! Alūksnes odziņa pazūd....

pirms 4 gadiem, 2016.07.15 21:14

vēsture atkārtojās

Un varēs stāstīt teiku..... tur, kur kādreiz bija Marijas sala.Tā Pilssala drīz nogrims no tā, kas tur tiek sabāzts. Vēl pietrūkst lidlauka, lai m ērgļu ligzda būtu pilnīga.

pirms 4 gadiem, 2016.07.16 10:57

piekrītu Alim

Visur kaut kas iedēts. BET....

pirms 4 gadiem, 2016.07.16 19:55

Čujans

Tie divi ķertie mieru neliek mākslinieciski vērtīgiem mākslas darbiem! Galvenais, lai varētu iebīdīt savu spātiķi. darbaspēks"kīnā laikam atlasīts, ko gan tur darīja kantora dāmas?

pirms 4 gadiem, 2016.07.17 09:29

Marcello

In General man reizeem ir kauns, ka esmu maleenietis....
Nenoviidiiba, skaudiiba savienota ar pasha saimniecisko un uznjeemeejdarbiibas impotenci - vai taads ir tipiskais Aluuxnietis ?
Elpojiet dzilji, dziive ir skaista !

pirms 4 gadiem, 2016.07.16 10:16

Marcello

In General man reizeem ir kauns, ka esmu maleenietis....
Nenoviidiiba, skaudiiba savienota ar pasha saimniecisko un uznjeemeejdarbiibas impotenci - vai taads ir tipiskais Aluuxnietis ?
Elpojiet dzilji, dziive ir skaista !

pirms 4 gadiem, 2016.07.16 10:47

komentārs

Pēc šitiem posta darbiem 100 gudrie vairs nespēs izlabot to, ko šitie pamuļķi būs neatgriezeniski sagandējuši.

pirms 4 gadiem, 2016.07.16 22:57

Citu datumu laikraksti

 • Drons – drauds valsts un cilvēku drošībai? 4

  Drons – drauds valsts un cilvēku drošībai?  4

  (Turpinās no 1.lappuses)Bezpilota lidaparātiem jeb droniem kļūstot arvien populārākiem, valdība domā, kā ierobežot šo brīvo lidaparātu lidināšanos....

 • Jauni pasākumi

  Jauni pasākumi

  Nākamās nedēļas nogalē Alūksnē un Apē norisināsies divi nebijuši pasākumi. 16.jūlijā Alūksnē pirmo reizi pulcēsies tūrisma rallija jeb brīvdienu...

 • Vajadzētu kļūt mazliet iecietīgākiem

  Pagājušās nedēļas svētdienas vakarā Engures pagasta kempingā “Abragciema Baloži” kāds puisītis uz brīdi atstāts rotaļājamies ar citiem bērniem smilšu...

 • Gan kungs, gan kalps saviem dziedātājiem 3

  Gan kungs, gan kalps saviem dziedātājiem

  Lai gan katrā sētā un mājā Līgosvētku svinēšanas tradīcijas ir nedaudz atšķirīgas, šķiet, tie tomēr nav iedomājami bez siera, augsta ugunskura un...

 • Horoskopi

  24. – 30. jūnijsAuns ◆ Aktuāli kļūs nekustamā īpašuma jautājumi. Kāds vērtīgs piedāvājums var atrisināt sarežģījušos situāciju. Attiecībās ar darba...

 • Sieru, sieru, Jāņa māte, līgo, līgo! 7

  Sieru, sieru, Jāņa māte, līgo, līgo!

  Rīt malu malās skanēs: “Līgo, līgo!” Kopā vāksies radinieki, draugi, lai nosvinētu latviešiem tik tradicionālus svētkus, kuriem pat vēsturniekiem...