Pirmie maksājumi par laukaugu un lopbarības platībām

Šonedēļ Lauku atbalsta dienests uzsāk papildu valsts tiešo maksājumu par laukaugu un lopbarības platībām avansa izmaksu 80 procentu apmērā, jo valstī PVTM lauksaimnieku pieteiktā platība pārsniedz Latvijai noteikto references platību.

Šonedēļ Lauku atbalsta dienests uzsāk papildu valsts tiešo maksājumu (PVTM) par laukaugu un lopbarības platībām avansa izmaksu 80 procentu apmērā, jo valstī PVTM lauksaimnieku pieteiktā platība pārsniedz Latvijai noteikto references platību, tas ir, sarunās ar Eiropas Komisiju noteikto platību.
Atlikusī PVTM atbalsta summa tiks izmaksāta nākamā gada pirmajā pusē.
PVTM atbalsts par laukaugu platībām tiek maksāts par laukiem, kuros audzē graudaugus - vasaras kviešus, ziemas kviešus, rudzus, vasaras miežus, ziemas miežus, auzas, tritikāli, griķus; pākšaugus - zirņus, lauku pupas, saldo lupīnu; eļļas augus - vasaras rapsi, ziemas rapsi; linus - eļļas linus, šķiedras linus un dažādu laukaugu maisījumus no iepriekš nosauktām laukaugu kultūrām.
Eiropas Savienības noteiktais izcenojums par laukaugiem 2005.gadā ir 47,37 lati par hektāru. Latvijai atvēlētā references platība ir pārsniegta, bet piešķirtās naudas apjoms paliek nemainīgs, tāpēc atbalsta likme tiks samazināta proporcionāli pārsniegumam.
Arī tie lauksaimnieki, kuri pieteikušies PVTM par lopbarības platībām, šogad saņems avansa maksājumus 80 procentu apmērā.
Lopbarības kultūras ir aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kā arī kukurūza zaļbarībai un skābbarībai. Eiropas Savienības noteiktais izcenojums par lopbarības platībām šogad ir 10,89 lati par hektāru.
Lēmumu par piešķirto maksājumu lauksaimnieki saņems pa pastu pēc tam, kad tiks veikts atbalsta gala aprēķins, kura pamatā būs visu pārbaužu rezultāti.
Atgādinām, ka vispirms maksājumus saņems tie lauksaimnieki, kuru pieteikumos nav kļūdu vai tās ir novērstas. Svarīgi, lai iesniegumā minētais bankas konts būtu pareizs un arī aktīvs.
Pēc veiksmīgām Latvijas Zemkopības ministrijas un Eiropas Komisijas pārrunām ir panākta vienošanās, ka PVTM atbalsta izmaksas sāks veikt novembra sākumā, nevis decembrī, kā tas bija plānots iepriekš.
PVTM maksā lauksaimniekam par laukaugu platībām un lopbarības platībām, lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas veiksmīgu attīstību.

Citu datumu laikraksti

 • Atgriezušās priecīgas un iespaidiem bagātas

  “Kad lidmašīna ir uz zemes Latvijā, priecīgi saskatāmies, esam mājās! Tikai mājupceļā atklājas katra bažas un satraukumi, kas bijuši pirms brauciena,...

 • Izmanto iespēju!

  Vēl tikai līdz 15.novembrim jauniešu organizācija “Avantis” aicina pieteikties stipendiju konkursam un Gada balvai.Vēl tikai līdz 15.novembrim...

 • Vidzemē attieksme ir neitrāla

  Oktobrī veiktajā sabiedriskās domas aptaujā noskaidrota Latvijas iedzīvotāju attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā.Oktobrī veiktajā...

 • Valsts svētkos suminās labākos

  Zeltiņu pagasta padome izsludinājusi aptauju, lai izlemtu, kurus iedzīvotājus apbalvot valsts svētkos 18.novembrī.Zeltiņu pagasta padome...

 • Reģistrēs divus ceļus

  Jaunalūksnes pagasta padomes oktobra sēdē deputāti nolēma papildus reģistrēt “Latvijas Valsts ceļu” Vidzemes reģionālajā Alūksnes nodaļā ceļus Dudas...

 • Zooveikali saņem apliecības

  Ceturtdien Pārtikas un veterinārā dienesta Alūksnes pārvaldes pārstāvji apmeklēja Alūksnes veterinārās aptiekas un zooveikalu, lai izsniegtu...

 • Tikšanās Sorosa fondā

  Nodibinājuma “Sorosa fonds - Latvija” telpās 17.oktobrī notika tikšanās ar Igaunijas Peipsi pārrobežu sadarbības centra direktori Silli Telver un...

 • Jaunākais likumdošanā

  Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā.Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā Likums nosaka zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pēc izziņas iestāžu, kā arī...

 • Dzīvokli var privatizēt uz nomaksu

  Tuvojas gada nogale, kad beigusies vairāk nekā desmit gadus ilgusī valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācija.Tuvojas gada nogale, kad...