Pirmo reizi noskaidros gudrāko skolu

Skolēni: konkursā iepazīst savu rajonu.

Skolēni: konkursā iepazīst savu rajonu
Rīt Alūksnes sākumskolā par "Gudrākās skolas" nosaukumu sacentīsies
16 vispārizglītojošo mācību iestāžu 5. līdz 7.klašu audzēkņu komandas. Konkursā skolēniem vajadzēs zināt atbildes uz 125 jautājumiem par rajona ievērojamākajiem cilvēkiem, vietām un notikumiem.
"Konkursu rīkojam, lai rosinātu interesi par savu novadu un veicinātu skolu sadarbību. Visi jautājumi ir par mūsu rajonu. Par katru tēmu: vēsturi, ģeogrāfiju, mūziku, literatūru un ievērojamiem cilvēkiem 25 jautājumus sagatavoja darba grupas locekļi. Katrai komandai vajadzēs atbildēt uz desmit jautājumiem, kurus paši izvēlēsies. Par tūlītēju atbildi saņems desmit punktus. Ja no vairākiem variantiem izvēlēsies pareizo atbildi, iegūs piecus punktus. Ja nezinās atbildi, būs iespēja atbildēt citai komandai," skaidro Alūksnes rajona skolu klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja Digna Ķīse, kas ir šī pasākuma iniciatore.
Uzvarētāji saņems T krekliņus ar uzrakstu "Alūksnes rajona gudrākā skola". Visu komandu dalībnieki varēs mieloties ar kliņģeri un saņems pildspalvu ar uzrakstu. D.Ķīse norāda, ka pēc garīgām aktivitātēm ir vajadzīgas fiziskas nodarbības, tāpēc konkursantiem būs arī sportiskas izklaides un jautrības stafetes.

Citu datumu laikraksti