Pirmsskolas skolotāji tiekas konferencē

Alūksnes rajona pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki nedēļas nogalē tikās ikgadējā konferencē, kas viņiem bija svētku diena pirms jaunā darba cēliena.

Alūksnes rajona pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) darbinieki nedēļas nogalē tikās ikgadējā konferencē, kas viņiem bija svētku diena pirms jaunā darba cēliena.
Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvaldes pirmsskolas un sākumskolas metodiķe Gunta Kupča sveica skolotājus, kas šovasar absolvējuši augstskolas - pirmā līmeņa profesionālo programmu pabeidza četri skolotāji, otrā līmeņa profesionālo programmu - deviņi skolotāji. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Alūksnes filiāli absolvēja trīs skolotāji, savukārt maģistra grādu ieguvuši astoņi pedagogi. Šogad Alūksnes rajona bērnudārzos darbu sāks četras jaunas skolotājas - Ilzīte Malova Ziemeros, Aija Cekule Apes PII "Vāverīte", Anta Apine un Inga Cinglere Alūksnes PII "Sprīdītis".
Trīs skolotājas saņēma Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus: Dzidra Žīgure (Alūksnes PII "Pienenīte") par ieguldīto darbu izglītības programmas satura jautājumos un skolotāju izglītošanā; Lauma Voilaka (Gaujienas PII "Taurenītis") - par ilggadēju darbu PII un Guna Sakne (Strautiņu PII "Zemenīte") - par radošu darbu PII.
Konferencē sumināja arī Malienas pagasta speciālo PII "Mazputniņš", kas ir Alūksnes rajona jaunākā PII. Tāpat sumināja tos, kas pagājušajā mācību gadā guvuši sasniegumus valsts konkursos. Pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstādē "Mana rotaļlieta" panākumus guva Alūksnes PII "Sprīdītis" darbs "Ģimenīte smilšu kastei" (skolotājas Gunta Bojāre un Guntra Ūdre), PII "Sprīdītis" darbs "Jautrie lācēni" (skolotāja Indra Frunza) un Apes PII "Vāverīte" visu darbinieku kolektīvais darbs "Foreļu audzētava". Par radošu izdomu, gatavojoties bērnu zīmējumu konkursam "Mans mīļākais dzīvnieku tēls latviešu tautas pasakās", sveica pedagoģes Mārīti Rezgoriņu un Anitu Gudkovu ("Sprīdītis").
"Jebkurā konkursā svarīgs ir ne tikai rezultāts, bet arī process, kurā top konkursa darbs un bērnam veidojas pieredze. Priecājos, ka pērn skolotāji veiksmīgi rakstīja dienasgrāmatas, kurās atspoguļoja šo procesu - kas paveikts līdz konkursa nobeigumam," saka G.Kupča.
Psiholoģe Vēsma Kalēja konferences dalībniekiem lasīja lekciju "Skolotāju un vecāku alianses veidošana" - par gadījumiem, ja rodas nesaskaņas vecākiem ar skolotājiem un kādu iespaidu tas atstāj uz bērnu. Psihoterapeite Ingrīda Rateniece stāstīja, kā pedagogam gūt enerģiju, par savu spēku neizšķiešanu un jaunu izaicinājumu pieņemšanu. Savukārt Alsviķu pašvaldības policiste Zigrīda Sināte informēja par pasākumu Alsviķos, kas risināsies Policijas dienā un kurā varēs iesaistīties arī pirmsskolas vecuma bērni. Speciālisti no Aizkraukles stāstīja par bērnu attīstības spēlēm. Muzikālu sveicienu konferences dalībniekiem sniedza Sanita un Didzis Eglīši.
"Šogad PII darbiniekiem Alūksnes rajonā izvirzīti divi svarīgi uzdevumi. Pirmkārt - jāturpina strādāt pie pirmsskolas izglītības programmas satura jautājumiem, katram skolotājam izvērtējot padarīto, bērnu prasmes un iemaņas noteiktā laika posmā jebkurā mācību priekšmetā. Otrs - radīt lielākas iespējas mazajiem pirmsskolas vecuma bērniem izpausties dažādās jomās. Pašlaik viņi tiek nepietiekami saskatīti kā līdzvērtīgi pilsoņi mūsu sabiedrībā, jo viņiem ir cita dzīves pieredze, iemaņas un prasmes, bet viņi ir līdzvērtīgi pieaugušajiem, viņus jāpieņem jebkurā pasākumā," uzsver G.Kupča.
***
Fakti
2003.gadā Alūksnes rajonā vidēji viena pirmsskolas bērna uzturēšana pirmsskolas izglītības iestādē ir izmaksājusi 720,74 latus. 1995.gadā - 298 latus.
Šā gada 1.septembrī mācības 1.klasē pirmo reizi uzsāka tie bērni, kas apguvuši obligāto piecus un sešus gadus veco bērnu apmācības programmu. Alūksnes rajonā tie būs 205 bērni.

Citu datumu laikraksti

 • Viena taisnība visiem?

  Tāpat kā dabā, arī sabiedrībā iezīmējas rudens laiks. Latvijas politikā padziļinājusies plaisa starp valdību un sabiedrību. Šķiet, ka iedzīvotāji...

 • Divas skolas saņems uzņēmēju dāvinātos datorus

  Sikšņu un Bejas pamatskolā divu mēnešu laikā nogādās uzņēmēju ziedotos datorus. Tajās situācija datortehnoloģiju sagādē atzīta par īpaši kritisku,...

 • Piedāvā grāmatas un mācību materiālus

  Alūksnes rajona Izglītības pārvalde saņēmusi grāmatas un materiālus, kas atvieglos skolotāju un skolēnu mācību darbu.Alūksnes rajona Izglītības...

 • Speciālists informē

  Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas)...

 • Ziemeļu vējā bites nemedo

  Viņa ir kā dzirkstošs, līdz malām piepildīts vīna trauks. Pilna ar gaišām domām. Ar dvēselē uzplaucētu saules dārzu.Viņa ir kā dzirkstošs, līdz malām...

 • Fotoservisa centrs svin desmit gadu jubileju

  Alūksnieša Jāņa Podnieka “Fotoservisa centrs” ceturtdien svinēja 10 gadu jubileju. Svētku dienā Fotoservisa centra darbinieki mielojās ar īpašu...

 • Aicinām sūtīt priekšlikumus!

  Aicinām uz diskusiju par Zemkopības ministrijas izstrādātajiem noteikumiem par mājas (istabas) dzīvnieku labturību un dzīvnieka īpašnieka tiesībām un...

 • Zemnieki turpina labības pļauju

  Pagaidām: par graudu ražu nesūdzas. Mālupes pagasta zemnieku saimniecībā “Dzirnavu 8” līdz otrdienas pēcpusdienai bija nopļauta apmēram ceturtā daļa...

 • Skolām dāvina jaunāko informāciju par ES

  Visas Alūksnes rajona vidusskolas saņems jaunākos informatīvos materiālus par Eiropas Savienību un pilsoniskas sabiedrības veidošanu Latvijā.Visas...