Plāno atcelt ienākumu nodokļa maksāšanu

Paredzams, ka meža īpašniekiem vairs nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par to īpašumā esošā meža pārdošanu izciršanai un darījumiem ar tajā iegūtajiem kokmateriāliem.

Paredzams, ka meža īpašniekiem vairs nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par to īpašumā esošā meža pārdošanu izciršanai un darījumiem ar tajā iegūtajiem kokmateriāliem.
To nosaka Saeimas komisijām apspriešanai nodotie grozījumi Likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Nodokļu atlaides ir paredzētas tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem mežs īpašumā ir vairāk nekā gadu, lai izvairītos no spekulatīviem darījumiem.
"Valstī līdz šim bija paradoksāla situācija - bija noteikti trīs dažādi nodokļi, kas atkarībā no personas statusa bija jāmaksā par augoša meža un kokmateriālu pārdošanu. Visvairāk cieta privāto mežu īpašnieki, jo viņiem bija jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 25 procentu apmērā," laikrakstam stāsta Alūksnes virsmežniecībā.
Iedzīvotāji centās izvairīties no šā nodokļa maksāšanas, tāpēc slēpa nocirstās koksnes daudzumu. "Tagad visi darījumi ar kokmateriāliem būs legāli, neviens nebūs ieinteresēts to slēpt. Būs atvieglots gan Valsts meža dienesta, gan Ieņēmumu dienesta darbs," informē virsmežniecībā.
Finanšu ministriju uztrauc, ka nodokļa atcelšana ietekmēs valsts budžeta ieņēmumus, tāpēc tā pārstāvji jau iepriekš iebilda pret likumprojektu.

Citu datumu laikraksti

  • Izveido rokrakstu izstādi

    Alūksnes zonālajā valsts arhīvā ir apskatāma interesanta un savdabīga izstāde “Rokraksti, rokraksti”. Tajā var vērot glītus un skaistus rokrakstus,...

  • Atnākt atpakaļ uz gaismas ceļa

    Ir cilvēki, kurus arī pēc gadiem gribas satikt un parunāties. Pie tādiem pieder arī trapeniete Aira Daktere. Pirmo reizi viņu satiku Apes zonālajā...

  • Nodod projektu publiskai apspriešanai

    Virešu pagasta padome nodevusi publiskai apspriešanai projektu “Virešu pagasta autoceļi. Satiksmes drošības uzlabojumi”.Virešu pagasta padome...