Plānotais ir izpildīts

VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļai 2002. gadā plānotais ir izpildīts. Kopbudžeta ieņēmumi palielinājušies par 289 510 latiem.

VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļai 2002. gadā plānotais ir izpildīts. Kopbudžeta ieņēmumi palielinājušies par 289 510 latiem.
Uzņēmēju iemaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis 2002.gadā ir 198 280 lati, kas ir par 113 520 latiem vairāk nekā plānots šajā periodā.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa veidā valsts budžets 2002.gadā saņēmis 1 302 350 latu, kas ir par 103 550 latiem vairāk nekā plānots.
VSAO iemaksas budžets saņēmis 2 520 700 latu, kas ir par 209 080 latiem vairāk nekā plānots.
Dabas resursu nodoklis budžetā ieskaitīts 30 190 latu, plāna pārpilde ir 100 latu. Aizvadītajā gadā no budžeta uzņēmējiem PVN pārmaksās atmaksāti 709 780 lati.
Aizvadītajā periodā Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļas darbinieki veikuši 389 tematiskās pārbaudes, kā rajona uzņēmēji pilda likumdošanas aktu prasības. Būtiski pārkāpumi konstatēti 171 gadījumā. Uzrakstīti 83 administratīvie protokoli. No tiem 38 gadījumos lietvedība izbeigta, piemērojot mutvārdu aizrādījumu un 16 APP nosūtīti izskatīšanai citām institūcijām. Uzliktā naudas sodu summa ir 8940 latu.
2003. gada 21.janvārī pulksten 10.00 Administratīvās ēkas lielajā zāle notiks nodokļu maksātāju seminārs.

Citu datumu laikraksti