Policiju satrauc nepilngadīgo noziegumi

Ir izveidots Alūksnes rajona policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspekcijas darba pārskats par 2005.gada pirmajiem sešiem mēnešiem, kas atspoguļo augsto noziedzības līmeni starp bērniem un pusaudžiem.

Ir izveidots Alūksnes rajona policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspekcijas darba pārskats par 2005.gada pirmajiem sešiem mēnešiem, kas atspoguļo augsto noziedzības līmeni starp bērniem un pusaudžiem.
Secinājums - pēdējos gados palielinās bērnu un pusaudžu skaits, kuri pārtrauc mācības, neiegūstot pamatizglītību.
Šā gada pirmajos sešos mēnešos atklāti 49 nepilngadīgo izdarītie noziegumi, un nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē atrodas 73 likumpārkāpēji. Par alkohola lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā pie administratīvās atbildības saukti 12 nepilngadīgie, bet par izdarītu sīko huligānismu - septiņi nepilngadīgie.
Šogad Alūksnes policijas darbiniekus satrauc nepilngadīgo cietsirdīgā un vardarbīgā attieksme skolās pret saviem vienaudžiem. "Reiz kādā skolā klasesbiedri savu vienaudzi ar varu grūda tualetē. Tas, protams, ir aizskaroši, bērnam rodas emocionāla trauma un turpmāk ir grūti uzturēties klases kolektīvā, taču skolotāji un vecāki par to tikpat kā neuztraucas," stāsta nepilngadīgo lietu inspektore Līga Medne.
Vardarbību izraisa atšķirīgās jauniešu intereses, nelabvēlīga situācija ģimenēs vai obligātās izglītības prasības. Likumpārkāpēji bieži, pirms pamet mācības skolās, ir nesekmīgi, vecāku nekontrolēti, kas sekmē novirzes uzvedībā.
"Aicinu pašvaldības vairāk pievērst uzmanību sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm, kurās vide nav atbilstoša pilnvērtīgai bērna attīstībai. Ja bērna māte regulāri atrodas alkohola reibumā, tad ir nepieciešams bērnu izolēt, lai bezatbildīgi vecāki nekļūtu par vienīgo paraugu nepilngadīgajam," situāciju kādā pagastā raksturo Līga Medne. Pie administratīvās atbildības par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu 2005.gada pirmajā pusgadā saukti 46 vecāki.
Policijas uzskaitē pagastos dzīvojošie nepilngadīgie nonāk tad, kad ir izdarīts noziegums. Lai novērstu nozieguma izdarīšanu, pagasttiesu pienākums ir pievērst lielāku uzmanību jauniešiem, kuri ir pametuši skolu un nav ieguvuši pamatizglītību.
"Ar šiem bērniem ir jāstrādā jau laikus - jānodrošina labvēlīga attieksme skolās, turklāt pedagogiem jārūpējas, lai bērns mācītos un atrastu savu vietu starp vienaudžiem," stāsta Līga Medne.
"Ir bijis gadījums, ka bērns svētdien dodas no mājām uz internātskolu, taču skolā neierodas. Māte domā, ka bērns ir skolā, un arī skola nepaziņo par bērna neierašanos. Rezultātā bērns klaiņo pat dienām ilgi, jo trūkst saiknes starp vecākiem un skolu," informē L.Medne un aicina vecākus rūpēties par saviem bērniem, kuri ir mūsu nākotnes veidotāji.

Citu datumu laikraksti

  • Iesaistās latvāņu apkarošanā

    Pagājušajā gadā Zemkopības ministrijas aktīvās rīcības dēļ Latvija ieguva atbalstu latvāņu apkarošanai no Eiropas Savienības struktūrfondu...

  • Izstrādās tehnisko projektu vakarskolai

    Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē tika pieņemts lēmums par grozījumu veikšanu rajona padomes 2005.gada budžetā.Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē...

  • Vismazāk postījumu ceļu aprīkojumam

    Gada pirmajā pusē vismazāk postījumu ceļu aprīkojumam nodarīts Alūksnes rajonā. Vandāļi un pārgalvīgi braucēji radījuši 264 latu zaudējumus, tas ir...