Portugāļi no Bejas vēlas sadarboties ar Bejas pamatskolu

Jaunalūksnes pagasta Bejas pamatskolu apmeklēja viesi no Bejas pilsētas Portugālē.

Jaunalūksnes pagasta Bejas pamatskolu apmeklēja viesi no Bejas pilsētas Portugālē.
Viņu brauciena mērķis bija veidot sadarbību kultūras vai sporta jomā ar savas pilsētas vārdamāsu Alūksnes rajonā, kā arī tikties ar Latvijas motokluba "Spieķi vējā" dalībniekiem, jo paši ir Portugāles motokluba dalībnieki.
Alūksnes rajona Beja ir neliela apdzīvota vieta, kurā atrodas pamatskola, bibliotēka, feldšerpunkts, muzejs, pasta nodaļa un veikals, bet Portugāles Beja ir pilsēta, kurā dzīvo 35,7 tūkstoši iedzīvotāju, ir trīs skolas, dažādas kultūras un sporta iestādes. Netālu no tās atrodas lielākais mākslīgais ezers Eiropā.
Viesi pēc Bejas muzeja, bibliotēkas un skolas apskates pauda cerību, ka Bejas iedzīvotāji aizbrauks ciemos uz Portugāles Beju.
Savas pilsētas mēra vārdā viņi uzaicināja viesos un norādīja, ka labprāt sadarbotos kultūras vai sporta jomā. Viesošanās diena - 1.maijs - bija izvēlēta ar nolūku, jo Latvija iestājās Eiropas Savienībā.
Portugāles Bejas pilsētas skolas audzēkņi bija izveidojuši prezentāciju "PowerPoint" datorprogrammā, ko uzdāvināja Bejas skolai. Tajā stāstīts par Portugāli, Bejas pilsētu, tās vēsturi un kultūru. Varēja uzzināt arī portugāļu nacionālo ēdienu receptes.
Viesi skolai uzdāvināja vārdnīcu, piebilstot, ka vēlas iemācīt savu valodu arī Alūksnes rajona Bejas iedzīvotājiem. Portugāļu bērni, kas bija veidojuši prezentāciju, vēlas ar elektroniskā pasta starpniecību turpmāk sazināties ar Bejas skolēniem.
Arī Bejas pamatskola viesiem uzdāvināja prezentāciju par savu Beju un dažādus suvenīrus, pretī saņemot Bejas pilsētas un Portugāles karogu un kompaktdiskus ar portugāļu tautas mūziku.

Citu datumu laikraksti

 • Dejotāji sadanco Apes arodvidusskolā

  28. aprīlī Apes arodvidusskolā uz kopīgu draudzības vakaru sanāca ne tikai pašu skolas dejotāji, bet arī viesi no citām arodvidusskolām.28. aprīlī...

 • Robežpārejas punktā darbs nav mainījies

  Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks Vladislavs Skromāns apgalvo, ka Pededzes robežpārejas punktā darbs rit ierastajā ritmā, lai gan...

 • Virešu pagastā ir trakumsērgas karantīna

  Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas karantīna.Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas...

 • Nolemj par reorganizāciju

  24.aprīlī notika paju sabiedrības “Trapene” pilnsapulce, kurā apsprieda un apstiprināja 2003.gada pārskatu. “Sapulces dalībnieki vienojās par paju...

 • Palielinās nelikumīgi izcirstās koksnes apjoms

  Alūksnes rajonā 2003.gadā jaunaudzes izkoptas 1442,2 hektāru platībā, tajā skaitā valsts mežos 1270,6, bet privātajos mežos - 171,6 hektāru...

 • Būs skolu Teātra svētki

  Rīt Ziemeru pamatskolā risināsies Alūksnes rajona skolu Teātra svētki “Pasaka par...”, tiem pieteikušies 16 kolektīvi - apmēram 170 bērnu.Rīt Ziemeru...