Prasa atzīt rīkojumu par prettiesisku

Gulbenes rajona tiesā 24.februārī skatīja Inga Bebres prasību pret Alūksnes novada pašvaldību. Tajā tiek prasīts atzīt par prettiesisku pašvaldības izpilddirektores rīkojumu par viņas atstādināšanu no darba, atzīt, ka ar to ir radītas nelabvēlīgas sekas un piedzīt no pašvaldības 4000 latu atlīdzību sakarā ar morālo kaitējumu.Vienu likuma pantu “tulko” dažādiI.Bebres pārstāvis jurists Guntars Freijs uztur visas prasības, bet pašvaldības pārstāvis jurists Artūrs Upīts tās noraida. A.Upīts norāda, ka pašvaldības izpilddirektores Janīnas Čugunovas rīkojums par I.Bebres atstādināšanu no darba tika izdots, pamatojoties uz Darba likuma 58.panta 1. un 3.daļu. Alūksnes novada pašvaldība uzskata, ka tai nebija ne morālas tiesības, ne arī materiālu iespēju algot revidentu, kura amats tika likvidēts pēc domes lēmuma sakarā ar saimnieciskiem un organizatoriskiem apsvērumiem. “Atstādināšana no darba bija vienīgais iespējamais darba likumā paredzētais variants, lai novērstu pašvaldības līdzekļu nelikumīgu izmantošanu. Izpilddirektore rīkojās pašvaldības interesēs,” pamato A.Upīts. Savukārt G.Freijs apstrīd rīkojuma tiesiskumu. “Faktiskais iemesls ir nevis Ingas Bebres kaitējums pašvaldībai, kā teikts šajā Darba likuma pantā, bet tas, ka novada domei nav naudas,” norāda jurists.
Pašvaldība negaida tiesas lēmumuA.Upīts skaidro, ka ar novada domes lēmumu par pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu no tā  tika izslēgta revidenta, bērnu tiesību aizsardzības speciālista un ekonomista štata vieta. Līdz ar to tika samazināts administrācijai paredzētais finansējums. Divus mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas izpilddirektore J. Čugunova izdeva rīkojumu par I.Bebras atstādināšanu. Šajā laikā bija iztērēti revidenta algošanai paredzētie līdzekļi, bet papildu finansējumu atrast nebija iespējams. “Ja šādi līdzekļi būtu, tad pašvaldībai nebūtu vajadzības likvidēt revidenta štatu. Tas nozīmē, ka neesošas štata vietas algošana nepārprotami kaitē pašvaldības interesēm,” komentē A.Upīts. Valsts iestāžu, pašvaldību uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība nedeva piekrišanu pašvaldībai I.Bebres darba līguma uzteikšanai, tāpēc novada dome iesniedza prasību tiesā. 
Panāk tikai daļēju vienošanosTaču jau tiesvedības procesa laikā, 20.oktobrī, novada domes izpilddirektore J. Čugunova izdeva rīkojumu, ar kuru atstādināja I.Bebri no darba. I.Bebre iesniedza sūdzību izpilddirektorei, kurā norādīja uz rīkojuma prettiesiskumu. Tomēr saņēma atbildi, ka nav pamata atcelt rīkojumu.  “Nav tādas tiesību normas, kas paredzētu darbinieka atbrīvošanu bez algas saglabāšanas pirms tiesas sprieduma. Tas nozīmē, ka darba devējs ir patvaļīgi interpretējis šīs tiesības,” norāda G.Freijs.    30.novembrī tika noslēgta vienošanās starp I.Bebri un Alūksnes novada domi, ar kuru darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas. Tajā pašā dienā izpilddirektore atcēla rīkojumu, ar kuru I.Bebre tika atstādināta. Taču netika panākta vienošanās, ka šis rīkojums bijis prettiesisks un ka izmaksājama kompensācija par morālo kaitējumu. I.Bebres veselības pasliktināšanos apliecina darba nespējas lapa, kā arī liecība par publikācijām, kas radīja psiholoģisku traumu. “Garīgās ciešanas nevar pievienot ar izziņu,” atzīst G.Feijs.

Citu datumu laikraksti

 • Kā vērtējat domes priekšsēdētāja vietnieka maiņu?

  Rita no Ziemeriem Nemācēšu pateikt, vai to vispār vajadzēja. It kā novadā dzīvoju, taču par šādām lietām neinteresējos. Didzis no Ziemeriem Godīgi...

 • Jāievēro termiņu izmaiņas

  Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļa informē, ka  ar 6.februāri stājās spēkā izmaiņas Ministru...

 • “Komerču” panākumi

  Projektā komerczinības vidusskolēniem „Esi līderis” sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju gada lielākie pasākumi ir Līderu...

 • Arhīvi balansē uz bankrota robežas

  Valsts arhīviem iedalītais finansējums pietiek apmēram trim mēnešiem. Tas nozīmē, ka aprīlī var rasties situācija, kad arhīvi vairs nespēs pildīt...

 • Spriež par jaunu štata vietu

  Kopš Alūksnes novada basketbola čempionāta atklāšanas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē ne diena nepaiet dīkstāvē: darba dienu...

 • Apstiprina Alūksnes novada budžetu

  Alūksnes novada domes februāra sēdē pagājušajā nedēļā deputāti vienbalsīgi apstiprināja novada pašvaldības 2010.gada budžetu. Novada budžets...

 • Būs tikai 6 pagastu pārvalžu vadītāji

  Vakar ar Alūksnes novada domes lēmumu tika izbeigtas ilgās diskusijas par pagastu pārvalžu vadītāju skaitu – no 1.aprīļa novadā būs tikai 6 pagastu...

 • Pieņem izdzīvošanas budžetu

  Mazs budžets - tā atzīst Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju pēc domes ārkārtas sēdes, kurā tika apstiprināts pašvaldības budžets...

 • Vienīgais īstais mags ar Mozus grāmatu

  “Sestā un septītā Mozus grāmata jeb Melnā grāmata” ir neliela, necila pelēki raibos vākos. 1699.gadā tā rakstīta ar zoss spalvu vecajā drukā,...