Pretenziju termiņš pagarināts

1.janvārī stājās spēkā vairāki grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

1.janvārī stājās spēkā vairāki grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
Ar 2003.gadu pagarināts prasījuma termiņš. Pretenziju termiņš turpmāk – divi gadi. Pārdevējiem ir jābūt uzmanīgiem, jo attiecībā uz prasījuma pieteikuma termiņu situācija, sākot ar šo gadu, būs divējāda. Uz pircējiem, kuri būs iegādājušies preces pagājušajā gadā, attieksies tās likuma normas, kuras bija spēkā līdz šim. Respektīvi, prasījuma pieteikumu var iesniegt gada laikā no pirkuma izdarīšanas dienas un izvirzīt jebkuru no prasībām (saņemt atpakaļ naudu, preci remontēt vai mainīt), ja ir konstatēta preces neatbilstība līguma noteikumiem.
Pirkumiem, kuri izdarīti 2003.gadā, pagarināts prasījuma pieteikuma termiņš, - tas ir divi gadi no pirkuma izdarīšanas vai pakalpojuma saņemšanas dienas.
Pirmos sešus mēnešus no darījuma noslēgšanas dienas, ja atklājas neatbilstība līguma nosacījumiem, tāpat kā līdz šim, var izvirzīt jebkuru no prasībām (saņemt atpakaļ naudu, preci remontēt vai mainīt).
Taču, ja pirkumam, kurš veikts 2003.gadā, defekts atklāsies vēlāk par sešiem mēnešiem no darījuma noslēgšanas dienas, prasījuma tiesības ir reglamentētas noteiktā kārtībā. Proti, vispirms pircējam ir tiesības prasīt, lai pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina šos izdevumus par neatbilstības novēršanu, ja pircējs to veicis pats, vai preci apmaina pret tādu pašu preci.
Ja preci nevar apmainīt un saprātīgā termiņā novērst tās defektu, neradot neērtības patērētājam, pircējam ir tiesības prasīt daļu naudas atpakaļ vai līguma atcelšanu un samaksātās naudas summas atmaksu, bet proporcionāli nolietojumam, kas ir konstatēts ekspertīzē.
Pievērsiet uzmanību laika periodam, kurā atklājas preces defekts. Minētās likuma izmaiņas attiecas arī uz pakalpojumu sniegšanu, arī nomu. Taču minētās likuma izmaiņas neattiecas uz 2002.gadā iegādātām precēm vai sniegtiem pakalpojumiem.
Ja defekts
maznozīmīgs
Ja defekts izrādīsies maznozīmīgs, patērētāja tiesības ir sašaurinātas. Proti, nauda par preci netiek atmaksāta, ir tiesības tikai pieprasīt defekta novēršanu vai preces apmaiņu.
Jāatgādina, kas uzskatāms par maznozīmīgu defektu. Ja neatbilstība nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas lietot preci, tas ir, ja preces neatbilstība nepazemina tās pamatfunkcijas un neatbilstību var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā, tad defekts ir maznozīmīgs. Teiksim, ja jūsu iegādātajam ledusskapim būs nobrāzta krāsa. (To, vai defekts ir maznozīmīgs, noteiks eksperts.)
Ja prece pirkta
akciju laikā
Minētās likuma izmaiņas attiecas uz visiem gadījumiem, kad patērētājs nav rakstiski brīdināts par nepienācīgas kvalitātes preci.
Taču jāuzsver, ka par šo rakstisko brīdinājumu nevar uzskatīt izpārdošanu vai atlaižu izsludināšanu. Izkārtne, kas informē par preces pazeminātu cenu, nebūt nav apliecinājums tam, ka prece vienlīdz ir arī nepienācīgas kvalitātes.
Nejauciet ar
garantijas laiku!
Bieži mēdz būt situācijas, kad pircējam līdz ar pirkumu izsniedz rakstisku apliecinājumu ar pārdevēja firmas zīmogu, ka firma precei dod garantijas laiku, teiksim, vienu mēnesi, piebilstot, ka šajā termiņā var vērsties ar pretenzijām - izsniegs atpakaļ naudu vai veiks preces remontu uz firmas rēķina. Šādi nosacījumi sašaurina patērētāja tiesības un ir nelikumīgi. Jebkura pretlikumīga vienošanās starp pārdevēju un pircēju (pat, ja pircējs piekrīt!), nav spēkā.
Jāatgādina, ka prasījuma pieteikšanas termiņš ir ar likumu noteikts un nemainīgs (tātad, ja pirkums veikts līdz 2002.gada 31.decembrim, – viens gads, bet, sākot ar 2003. gadu, – divi gadi). Savukārt garantija ir tikai tāds uzņēmēja rakstveida apsolījums, kurā tas uzņemas papildu saistības attiecībā pret patērētāju.
Ja sastopaties ar situācijām, kad jūsu patērētāja tiesības sašaurina, nenobīstieties no pārdevēja noteiktā datuma, vērsieties pie mums, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pa tālruni 7212688 vai ar rakstisku sūdzību Rīgā, Elizabetes ielā 41/43.
Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzami grozījumi, lai šādi uzņēmumi saņemtu arī administratīvo sodu.

Citu datumu laikraksti

 • Horoskopi šodien

  Mežāzim nav jātiecas pēc taisnības.Mežāzim nav jātiecas pēc taisnības AUNS. Pieņemiet drauga piedāvājumu palīdzēt atrisināt kādu darba problēmu....

 • Palīdz kareivjiem būt soli tuvāk Dievam

  Augustā būs četri gadi, kopš Ilmārs Marhels ir Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona kapelāns.Augustā būs četri gadi, kopš Ilmārs Marhels ir Alūksnes...

 • Tavas saules un pērkonu krustīti, arī tālumā tevi paturam tuvu

  Cilvēka mūžu nevar ielikt gadu rāmjos. Tas mērāms atmiņu siekos. Tik ilgi, cik mēs kādu cilvēku atceramies, viņš dzīvo.Cilvēka mūžu nevar ielikt gadu...

 • Vai no Eiropas Savienības var izstāties?

  Jo tuvāk nāk brīdis, kad lemsim par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, jo biežāk uzdodam jautājumu, vai varēsim no tās arī izstāties?Jo tuvāk nāk...

 • Plānotais ir izpildīts

  VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļai 2002. gadā plānotais ir izpildīts. Kopbudžeta ieņēmumi palielinājušies par 289 510 latiem.VID...

 • Gūst medaļas Latvijas čempionātā slēpošanā

  Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi labi startējuši Latvijas čempionātā slēpošanā, kas notika 11. un 12.janvārī Madonā.Alūksnes Bērnu...