Prioritāte – bērns un mācību kvalitāte

“Alūksnes Ziņas” sarunā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Fominu, kurš ir arī pašvaldības darba grupas vadītājs, izstrādājot ziņojumu par Alūksnes novada skolu tīklu no 2021.gada, turpina skaidrot iecerētās skolu tīkla izmaiņas.
- Sabiedrība ir ļoti satraukta par ziņojuma saturu un gaidāmajām izmaiņām skolu tīklā...
- Šis ir tikai darba grupas ziņojums – tas vēl nav galīgais lēmums. Jā, sabiedrība ir satraukta. Bet sabiedrība ir arī sadalījusies divās daļās. Šobrīd vairāk dzirdam neapmierināto daļu, tomēr ir arī otra daļa – tie, kuri iespējamās izmaiņas pieņem.
- No Alūksnes novada domes deputātiem izskan pārmetumi, ka vietējā prese par ziņojumu uzpūtusi burbuli, lai gan darām savu darbu un informējam, un ka “sabiedrība jau nesaprot situāciju”. Vai nešķiet, ka pašvaldībai ar iedzīvotājiem jārunā biežāk, nevis jāizlemj kabinetos?
- Šī ir situācija, kad informācija maksimāli tika novirzīta cilvēkiem, nevis izlemts kabinetos. Protams, varbūt cilvēki, kurus tas skar vistiešāk un turklāt ne labvēlīgi, teiks, ka nav pareizs komunikācijas veids. Darba grupā bijām dilemmas priekšā, kam vispirms nodot izskatīšanai tapušo ziņojumu – deputātiem vai izglītības iestāžu vadītājiem. Nolēmām dot deputātiem kā informāciju novembra izglītības jautājumu komitejā. Komiteju sēdes apmeklē arī vietējā prese, līdz ar to informācija uzreiz tika izplatīta sabiedrībā – var teikt, ka tas notika vienlaikus, kad ziņojumu saņēma arī izglītības iestāžu vadītāji.
Par to, ka šāda darba grupa ir un izglītības iestādes izvērtē, novadā zināja visu izglītības iestāžu vadītāji. Informācija netika slēpta – viss notika atklāti. Turklāt pērn pašvaldība visās apdzīvotajās vietās rīkoja iedzīvotāju sapulces, aicinot izteikt viedokļus par novada teritorijas plānojumu. Tajās tika runāts arī par izglītības iegūšanas iespējām mūsu novadā nākotnē. Paskatoties rezultātus, secināms, ka jau tad skaidri iezīmējās tendence skolu tīklam novadā samazināties.
- Jūsu vērtējums par visām Alūksnes novada izglītības iestādēm šobrīd – kādas tās ir?
- Ir tapis ziņojums, kas ir arī visu izglītības iestāžu vērtējums – tajā viss ir pateikts. Izglītības iestādēs var būt arī labāki apstākļi zināšanu apguvei. Ja mums ir labi un profesionāli pedagogi, gudri bērni, kuri spēj sasniegt zināmus rezultātus, tad uzlabotā mācību vidē rezultāti būs vēl labāki.
Drīzumā skolās būs jāievieš kompetenču modeļa izglītības sistēma, kas nebūs vienkārša. Dod Dievs, ka varam to ieviest atlikušajās skolās. Būvniecības kontroles ziņojumā par Alūksnes novada izglītības iestādēm ir norādes par esošo konstrukciju drošumu, īpaši Pededzes un Strautiņu pamatskolu ēkās, kas ir senas.
- Vai tiešām nākotnes perspektīva ir tik drūma, ka 2021.gadā paliktu tikai četras vispārējās pamata un vidējās izglītības skolas?
- Ir tapis ziņojums un atklāta diskusija. Braucam tikties ar sabiedrību. Mana vēlme ir, lai šīs tikšanās būtu konstruktīvas, ar priekšlikumiem. Par to visu vēl runāsim – nav domes lēmuma par četrām skolām, ir tikai darba grupas redzējums.
Diemžēl mums Alūksnes novadā ir jau negatīvā pieredze, ka nākas slēgt skolas. Vadoties pēc tās, esam secinājuši, ka laikus un skaidri pateikt cilvēkiem, kas viņus sagaidīs nākotnē, ir pareizāk. Tā notika, piemēram, Ilzenes gadījumā. To, ka slēgs Ilzenes pamatskolu, cilvēki zināja jau divus gadus iepriekš, un laikus varēja sākt meklēt citas potenciālās darbavietas, mācību iestādes. Cilvēkiem vajag skaidrību – viņi nevar visu laiku sēdēt uz koferiem un gaidīt.
Piemēram, ja mēs tagad atkāptos no saviem priekšrakstiem un pieļautu kaut kādu atviegloto versiju, lai gan visi zinām, ka tas nav ilgtermiņā, tad pēc gada, diviem tāpat būtu spiesti pie šā jautājuma atgriezties un pieņemt sāpīgus lēmumus. Kā ir pareizi un kā ir labi – tie ir divi dažādi jautājumi.
- Kāpēc saskatīts, ka pagastos skolas varētu palikt tieši Māriņkalnā un Liepnā?
- Māriņkalns ir tuvu pilsētai, tur ir sporta zāle. Arī attālums no Alsviķiem ir mazs, turpat blakus ir Jaunlaicene, cauri brauc arī veclaicenieši. Ziemeru pamatskola Māriņkalnā šobrīd ir skolēnu skaita ziņā lielākā Alūksnes novada pagastu pamatskola. Savukārt Liepnā pie vidusskolas jau esam izveidojuši kopmītnes ar 50 vietām, paredzot to kā izglītības iestādi arī ar sociāli atbalstošu ievirzi.
Protams, to, kurā skolā bērnu sūtīt, izlems vecāki.
Atsevišķa saruna būs vēl arī par Alūksnes skolām, jo arī tas ir ļoti svarīgi. Ir vairāki varianti. Sākumskola ir pārapdzīvota – tā nedrīkst būt. Jāuzlabo ģimnāzijas internāts un uzraudzības sistēma tajā, īpaši tādēļ, ka nākotnē tur varētu mitināties arī jaunāka vecuma bērni no pagastiem. Jādomā par iespēju nodrošināt arī ģimnāzijas internātā ēdināšanu. Pārmetums, ka lauku skolas jālikvidē, lai piepildītu pilsētas skolas, nav vietā.
- Galvenie trūkumi katrai skolai, kuras varētu slēgt?
- Ir ziņojums, kur nesavtīgi viss izklāstīts. Katrs punkts tajā apliecina patieso situāciju. Paši var lasīt un vērtēt. Šobrīd ir atklāta diskusija, gaidām priekšlikumus no šīm skolām, kā būt tālāk.
- Kāpēc nevarētu atstāt sākumskolas šajos pagastos, nevis uzreiz likvidēt skolas?
- Jā, ir bijuši viedokļi par pirmsskolu un sākumskolu vecumā no 1. līdz 3.klasei uz vietas pagastā, nodrošinot dažus skolotājus, bet pēc tam noteikti prom uz lielākām skolām. Jautājums – cik daudz būs šāda vecuma bērnu uz vietas pagastā? Mums ir piemērs ar Jaunlaiceni – kad slēdza skolu, izskanēja, ka vajag pirmsskolas grupu, kurā būšot gandrīz 30 bērni. Realitāte ir tāda, ka pirmsskolas grupu tur atstājām, bet vidēji to apmeklē līdz 12 bērniem... Turklāt ir tendence, ka pēc pusdienlaika daudzi vecāki bērnus no grupas izņem, kas apliecina, ka mamma tomēr, iespējams, dzīvo mājās.
- Šobrīd pašvaldības deputāti un ziņojuma darba grupas pārstāvji tiek aicināti uz tikšanos skolās, piemēram, Strautiņos.
- Strautiņu tikšanās notika ļoti skaļi, izskanēja daudz aizvainojumu, arī nepamatoti. Jautājumus uzdeva, bet atbildes dzirdēt negribēja. Tika klaji sagrozīts teiktais. Bērnam jāmācās, kur ir droša, ērta, piemērota un kvalitatīvāka vide. Ja Gulbenes novada pašvaldības autobuss piebrauc klāt uz Ilzeni un aizved skolēnus uz Lejasciema izglītības iestādi, kas ir tuvāk viņu dzīvesvietai, tad tā nav liela nelaime, bet Strautiņu sapulcē pašvaldībai tika pārmests, ka šāds gadījums apliecina to, ka mums nav vajadzīgi cilvēki laukos. Strautiņos izteica sašutumu, ka būs skolēni no Strautiņiem jāvadā uz skolām Alūksnē – tie būšot transporta izdevumi un problēmas. Bet jau tagad skolēnus ved no Alsviķiem uz Alūksni, no Alūksnes uz Strautiņiem, kas ir pat divreiz garāks maršruts, un tas visiem ir normāli un pieņemami. Tomēr zālē bija arī daudzi, kas ieklausījās.
Līdz šim Alūksnes novada pašvaldība Strautiņu pamatskolā ir ieguldījusi 109 000 eiro – tas ir piecreiz vairāk nekā jebkurā citā skolā. Zālē cilvēki atzina, ka viņi ir nodokļu maksātāji un vajag vēl ieguldīt, bet – arī citos pagastos ir nodokļu maksātāji un tur arī vajag. Novads jāskata kopumā. Strautiņu skolai ir 150 gadi – šo gadu laikā daudz kas ir attīstījies, bērni ir pelnījuši mācīties mūsdienīgā vidē.
- Ziņojumā pausts, ka šobrīd novadā kopumā 50 procenti pedagogu ir vecumā virs 50 gadiem. Ko līdz šim pašvaldība darījusi, lai piesaistītu novadam gados jaunus pedagogus?
- Šobrīd pašvaldība nevienam jaunajam pedagogam nemaksā stipendiju, kā dara to jaunajiem mediķiem. Pašvaldība nevar iespaidot un paredzēt, cik ilgi katrs speciālists, kurš jau ir pensijā, vēl strādās. Septembrī novadā bija skolas, kurās trūka skolotāju. Šobrīd daudzi pedagogi novadā strādā vairākās skolās, nemitīgi braukā, bet tas negatīvi iespaido viņu darbu un mācību procesa kvalitāti.
- Kur veduši to pedagogu ceļi, kuri strādāja pēdējos gados slēgtajās skolās – Mārkalnē, Mālupē, Ilzenē, Jaunlaicenē, Liepnas internātpamatskolā?
- Ja cilvēki laikus zina, kam gatavoties, tad var atrast darbu. Šāds piemērs ir ar likvidēto Ilzenes skolu. Paldies pagasta vadītājai Ingrīdai Sniedzei, kura šovasar organizēja jauku atvadu tikšanos visiem Ilzenes skolas darbiniekiem kādā Alūksnes kafejnīcā, pateica paldies par darbu. Ilzenieši visi ir atraduši citas darbavietas. Daudzi Mālupes un Liepnas skolu darbinieki ir pieteikušies darbā topošajā Mālupes pansionātā. Daļa Jaunlaicenes skolotāju strādā Ziemeru skolā, pārējie gan jau arī ir atraduši darbu. Ir prieks, ka Alūksnes novadā pēdējā laikā rodas jaunas darbavietas, bet tas nenozīmē, ka skolotājiem jāiet veikt mazkvalificētu darbu.
- Kas tagad notiks tālāk saistībā ar ziņojumā pausto?
- No skolām un vecākiem gaidām priekšlikumus – bez steigas. Turpināsim rīkot tikšanās ar vecākiem un pedagogiem skolās, šonedēļ bijām Pededzē. Gribētos, lai cilvēki šo jautājumu par skolu tīkla reformu rūpīgi apdomā no visām pusēm, lai izskan arī citi viedokļi, pēc iespējas dažādāki. Un atcerieties, ka pirmajā vietā ir bērns un mācību procesa kvalitāte. Par to, kas nākotnē varētu būt likvidēto skolu ēkās, vēl netiek runāts.
— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Sociālo lietu pārvaldei atkal jāmeklē vadītājs

  Sociālo lietu pārvaldei atkal jāmeklē vadītājs

  Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Evija Švalbe pašvaldībā vērsusies ar iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu....

 • Godina pagasta iedzīvotājus 6

  Godina pagasta iedzīvotājus

  Latvijas simtgadē Alūksnes un Apes pilsētās un pagastos norisinājās dažādi svinīgi pasākumi. Arī Jaunalūksnes pagastā, Kolberģī, tika ieskandināti...

 • Liepnā lepojas ar saviem cilvēkiem 3

  Liepnā lepojas ar saviem cilvēkiem

  Ar skanīgām dziesmām, siltiem vārdiem un patīkamu atmosfēru arī Liepnā izskanēja Latvijas simtgades svētki. Pasākumā “Manai Latvijai 100” Liepnas...

 • Svinēsim Latvijas simtgadi!

  Svinēsim Latvijas simtgadi!

  Latvijas simtajā gadadienā nedēļas nogalē Alūksnes un Apes novados notiks daudzveidīgi pasākumi, kuros aicināts piedalīties ikviens novada...

 • Vienmēr goda vietā – Alūksnē cepta maizīte 2

  Vienmēr goda vietā – Alūksnē cepta maizīte

  Šis gads mūsu tautai un valstij ir īpaši nozīmīgs – Latvijas simtā dzimšanas diena ir tepat aiz durvīm. Lai kādi laiki un vara piedzīvota, latvietis...

 • Ar ļoti strauju uzrāvienu

  Ar ļoti strauju uzrāvienu

  Pirms pusotra gada Jaunlaicenē atklāja SIA “Cewood” cementētu koka ēveļskaidu plātņu ražotni – modernu Eiropas līmeņa uzņēmumu. Valsts simtgades...

 • Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

  Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

  Svinot Lāčplēša dienu 11. novembrī, Alūksnes novada iedzīvotāji tiek aicināti pulcēties svinību pasākumos Alūksnes pilsētā. Turklāt šogad vakara...

 • Lāčplēša dienai

  Tu, Lāčplēsi, kas Latviju uz pleciem nesis,Tu varonis priekš mūsu zemes, tautas vienmēr būsi, esi.Pār Latvijas ārēm iet Lāčplēša gars -Drošs,...

 • Darīt darbu tā, lai pašam nebūtu kauns 2

  Darīt darbu tā, lai pašam nebūtu kauns  1

  (Turpinās no 1.lpp.)Tuvojoties Lāčplēša dienai, gribas izcelt kādu mūsu alūksnieti, kurš pelnījis Lāčplēša tēla statusu. Un kura gan cita profesija,...