Probācijas dienesta funkcijas

Izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu.

Izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu. Tā nepieciešama, kad lemj jautājumu par drošības līdzekļa piespriešanu, kad izlemj soda piespriešanu un kad cietuma administratīvā komisija gatavo materiālus tiesai par personas pirmstermiņa nosacītu atbrīvošanu.
- Kriminālsoda "piespiedu darbs" koordinēšana. Tiesa var paredzēt spriedumu, ka personai jāstrādā sabiedrības labā, darbi jāveic bez samaksas no algotā darba un mācībām brīvajā laikā. Šādu spriedumu visbiežāk paredz par transportlīdzekļa atkārtotu vadīšanu dzērumā, zādzībām, nelikumīgu koku izciršanu.
- Izlīgums ar starpnieku. Izlīguma procesā likumpārkāpējs apzinās savu rīcību un tās sekas, nonāk pie izlīguma ar cietušo, kompensē cietušajam zaudējumus abām pusēm pieņemamā veidā, tā atjaunojot sociālo taisnīgumu. Starpnieki var būt gan probācijas darbinieki, gan speciāli apmācīti brīvprātīgie. Dienests izveidos apmācības programmas un sagatavos darbiniekus šīs sarežģītās funkcijas īstenošanai tuvākajā nākotnē. Izlīguma procesa norisei ir vajadzīgs ievērojami mazāk laika un līdzekļu nekā tad, ja lieta tiek izskatīta parastajā tiesvedības kārtībā.
- Sadarbība ar brīvības atņemšanas iestādēm un sociālās uzvedības korekcijas programmu īstenošana. Programmas jāsāk īstenot, kamēr notiesātais vēl ir cietumā, un jāturpina, arī viņam esot sabiedrībā vai sociālās rehabilitācijas centros. Sešus mēnešus pirms brīvības atņemšanas soda beigām notiesātais tiek gatavots atbrīvošanai. Šajā laikā dienests, sadarbībā ar cietumu sociālās rehabilitācijas daļas darbiniekiem un citām institūcijām izlems jautājumu par palīdzības sniegšanas veidu un apjomu pēc soda izciešanas. Dienests sniegs atbalstu personu apliecinošo dokumentu formēšanā.
- Uzraudzības funkcija. Dienesta darbiniekiem būs jāuzrauga nosacīti pirms termiņa atbrīvotās personas, nosacīti notiesātās personas, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas. To paredzēts īstenot ar 2006.gadu.

Citu datumu laikraksti

  • Kontrolēs nelegālo nodarbinātību

    RVDI, saskaņā ar valsts darba inspekcijas darbības programmā norādītajiem uzdevumiem, 2004.gadā īpašu uzmanību pievērsa darba vides iekšējās...

  • Pašvaldība iesūdz tiesā lielākos parādniekus

    Zeltiņu pagasta padome iesniegusi tiesā izskatīšanai divas lietas par komunālo pakalpojumu parādu piedziņu.Zeltiņu pagasta padome iesniegusi tiesā...

  • Prognozē egļu stādu trūkumu

    Mežizstrādātāji prognozē, ka vētras nodarīto postījumu dēļ Latvijas mežsaimniecībā sāksies egļu stādu trūkums.Mežizstrādātāji prognozē, ka vētras...