Problēmas palīdzēs risināt kustību terapija

No Alūksnes rajona četri bērni ar garīgās attīstības un fizisko funkciju traucējumiem desmit dienas pavadīja nometnē “Iesim kopā!”, ko Liepājas rajona Bernātos un Spārē organizēja Velku fonds un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas departaments.

No Alūksnes rajona četri bērni ar garīgās attīstības un fizisko funkciju traucējumiem desmit dienas pavadīja nometnē "Iesim kopā!", ko Liepājas rajona Bernātos un Spārē organizēja Velku fonds un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas departaments.
"Nometnē piedalījās sabiedriskās organizācijas "Saulstariņi" dalībnieki. Mums bija organizētas dažādas kustību terapijas nodarbības. Tajās veidoja videomateriālu, kas būs pieejams vecākiem, kas ikdienā rūpējas par bērniem ar īpašām vajadzībām, un sabiedriskām organizācijām," stāsta "Saulstariņu" vadītāja Māra Podkalne.
Nometne Bernātos ir pirmais projekta "Kustību terapija ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām" posms. Tas un metodiska materiāla izveide ir paredzēta galvenokārt vecākiem, lai informētu par alternatīviem palīdzības veidiem bērniem ikdienā. Viens no tiem ir mūzikas terapija.
"Nometnē es kļuvu garīgi bagātāka. Sapratu un sajutu pieskārienus, ar kuriem bērnam bez vārdiem var palīdzēt saprast, ka viņu mīl. Apguvu arī vingrinājumus un dziesmas, kas ļaus attīstīt uztveri. Šo informāciju varēšu nodot citiem, kam tā ir nepieciešama," atzīst M.Podkalne.
Arī viņa pati izjuta saules enerģijas spēku, dabas daudzveidību un jūras īpašo burvību. Bērni nometnē jutās ļoti brīvi, viņiem bija ļauts nodarboties ar to, kas visvairāk patīk.
Augusta beigās Liepājas domē tiksies projekta organizatori un Liepājas pašvaldības pārstāvji. Šīs pilsētas dome ir izteikusi vēlēšanos un gatavību atbalstīt projektu.
Otrais posms būs semināri četrās Latvijas pilsētās: Alūksnē, Liepājā, Preiļos un Tukumā. To laikā ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, vecāku atbalsta grupu pārstāvjiem un sociālajiem darbiniekiem tiks prezentēts nometnes laikā veidotais metodoloģiskais materiāls, kā arī skaidrota kustību terapijas nozīme šo ģimeņu problēmu risināšanā.
Projekta iniciatore un atbalstītāja ir uzņēmēja Aiva Vīksna.

Citu datumu laikraksti

  • Eiropas kampaņas “Būvē droši!” pasākumi turpinās

    Kampaņu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES...

  • Nekas nav līdz galam izlemts

    Latvijas politiķi izvairās pieņemt konkrētus lēmumus. Mūsdienu politika balstās uz politiskās sadzīvošanas stratēģijām, nevis konsekventiem...

  • Vai pensionāram aizdod naudu?

    Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var aizdot 100 latu operācijai?Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var...