Pusgadu pēc pašvaldības vēlēšanām izstājas no partijas 6

No nacionālās apvienības “Visu Latvijai – Tēvzemei un brīvībai/LNNK” izstājušās divas Alūksnes novada domē ievēlētās deputātes – Līga Langrate un Jana Zilkalne, kura gan šobrīd, būdama bērna kopšanas atvaļinājumā, uz laiku ir nolikusi deputāta mandātu. Pērn pašvaldību vēlēšanās abas sarakstā guva lielāko atzīmju “+” skaitu un no saraksta 18 kandidātiem tika ievēlētas domē. Iesniegumus nacionālajai apvienībai par izstāšanos abas iesniedza pērn gada beigās, no partijas tika izslēgtas 5.februārī valdes sēdē. Kas ir aiziešanas iemesls?

Brīva domās, vārdos un
darbos
Pirms 2009.gada novadu vēlēšanām J.Zilkalne iestājās partijā “Visu Latvijai” – vēl tolaik, kad tā nebija apvienojusies ar “TB/LNNK”. Partijām apvienojoties, kļuva par nacionālās apvienības “Visu Latvijai – Tēvzemei un brīvībai/LNNK” biedru. “Toreiz mums Alūksnē bija atbalstītāju grupa, nodaļa – Elmārs Svārups bija vadītājs, es vietniece. Pēc tam, kad izveidojās nacionālā apvienība, netikām nokārtojuši formalitātes, lai Alūksnes nodaļu pārreģistrētu. Gatavojoties pērn  pašvaldību vēlēšanām, pēkšņi uzradās daudz jaunu biedru, radās sajukums, kurš tad beigās būs sarakstā un kurš nebūs. Viena grupa menedžēja savu, otra – savu, un beigās to visu vajadzēja salikt kopā. Man nav pretenziju pret kādu no jaunajiem Alūksnes nodaļas biedriem kā personību – visu cieņu viņiem kā cilvēkiem, tomēr princips un uzstādījumi, kā tika veidots saraksts, kas bija cīņa par vietu, mums nav pieņemami. Nostāja bija, ka “viņu” cilvēks vadīs partijas Alūksnes nodaļu, būs viens viņu vietnieks, bet, tā kā tobrīd biju gaidībās, tika uzsvērts, ka es nevarēšu pienācīgi veikt šos pienākumus, lai gan mums ar Līgu (Langrati – red.) bija izstrādāts savs darbības plāns,” stāsta J.Zilkalne.
Viņa uzsver, ka vēlas būt brīva savās domās, vārdos un darbos. “Nauda nedrīkst stāvēt pāri visam. Partijas birojā Rīgā ir daudz gaišu, jauku cilvēku, bet, ņemot vērā lokālo situāciju, es nevaru turpmāk palikt šajā partijā. Diemžēl daudz ko nosaka lielā politika,” viņa rezumē.

Jaunie nesaplūda ar vecajiem
L.Langrate par nacionālās apvienības biedru kļuva pērn vasarā - pēc tam, kad tika ievēlēta par Alūksnes novada domes deputāti. “Aiz cieņas pret partiju es to izdarīju. Jāatzīst, ka iestāšanās process nebija tik vienkāršs – dokumentācijas izskatīšana notika ilgi, lai gan šīs partijas atbalstītāja neesmu pirmo gadu. Ilgu laiku nebija informācijas, vai esmu uzņemta. Iesniegumu par iestāšanos uzrakstīju jūnijā, bet uzņemta tiku tikai pašās vasaras beigās. Kāpēc tik drīz izstājos? Šajā laikā nav radušās kopīgas darbošanās iespējas. Pavasarī, kad veidojām sarakstu Alūksnes novada pašvaldības vēlēšanām, nacionālās apvienības sarakstā pēkšņi ienāca daudz jaunu kandidātu. Sākotnēji tika solīts, ka notiks sadarbība ar vecajiem partijas atbalstītājiem, kuri arī kandidēja un starp kuriem esmu arī es, bet izrādījās, ka šie cilvēki tomēr nav vajadzīgi. Diemžēl nenotika jauno spēku saplūšana ar ilgstošajiem partijas biedriem un atbalstītājiem,” saka L.Langrate.

Pietrūkst informācijas
J.Zilkalne uzsver, ka nacionālā apvienība “Visu Latvijai – Tēvzemei un brīvībai/LNNK” vairs nav tā partija, kuras uzstādījumi un mērķi viņai sākotnēji bija pieņemami un uz ko tiecās arī pati. “Negribu, ka nauda diktē toni un to, kas tev būs jādara, kur būs tava vieta. Tas jānosaka  biedriem ar savu balsojumu. Kad pērn pirms pašvaldību vēlēšanām 9.maijā notika partijas Alūksnes nodaļas dibināšana, mēs tikai dienu divas pirms tam saņēmām informāciju par šo faktu un to, ka notiks biedru sapulce. Uzskatu, ka nevar teikt: “Nu tad rītdien dibinām nodaļu!” Tas nav nopietni. Jā, neesmu iestājusies jaundibinātajā Alūksnes nodaļā, bet uzskatu, ka man tas nav jādara, jo esmu jau nacionālās apvienības biedrs. Šobrīd esmu bērna kopšanas atvaļinājumā un varu saprast, ka to respektē un mani netraucē, bet, piemēram, atsūtīt vismaz e-pasta vēstuli par gaidāmo Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīti pērn Alūksnes novadā tomēr varēja arī man,” saka J.Zilkalne. L.Langrate piebilst –  arī viņa toreiz nesaņēma šādu informāciju no apvienības Alūksnes nodaļas.
“Vienmēr esmu bijusi “Tēvzemei un brīvībai/LNNK” ideju un vērtību atbalstītāja, un tas nav mainījies. Tāpat kā sirdī joprojām esmu savas valsts patriote – šīs vērtības joprojām atbalstu, bet diemžēl ne šādā formā, kā tas ir šobrīd šajā partijā. Abu partiju saplūšanas laiks, veidojot nacionālo apvienību, bija vairāki gadi – visu šo  laiku bija divi līdzpriekšsēdētāji un viedokļi tika saskaņoti, rasts kompromiss, bet tagad centrālajā apvienībā palikuši lielākoties tikai jaunie. Bet man pietrūkst tieši to veco vērtību un darba stila – tikties un pārrunāt, ko tad mēs kopīgi darām,” saka L.Langrate. 

Gaida izvērtējumu
Runājot par to, kas pēdējā pusgada laikā paveikts, strādājot Alūksnes novada domē kā deputātei, L.Langrate atzinīgi izsakās par izveidoto darba grupu, kas vērtēja pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. “Darba grupas vadītājs bija Dzintars Adlers, joprojām gaidu darba grupas ziņojumu un secinājumus, ieteikumus turpmākajam darbam. Tas, ko es kā finansiste redzēju SIA “Alūksnes nami”, man nelika domāt par kaut kādiem finanšu uzskaites pārkāpumiem. Cits jautājums ir iestādes struktūra, darba un atbildības organizācija, komunikācija ar iedzīvotājiem kā pakalpojumu saņēmējiem. “Alūksnes nami” ir kā pēdējais posms – iedzīvotājs saņem komunālo pakalpojumu rēķinu, kurā ir arī citu iestāžu sniegtie pakalpojumi, no “Alūksnes namiem”, kur arī dodas ar savām pretenzijām, ja ir kādas nepilnības, un nesamaksā rēķinus, lai gan “Alūksnes namiem” tāpat ir jāveic norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem. Un rodas problēma. Uzlabojumi ir iespējami visās kapitālsabiedrībās. Ar nacionālās apvienības vēlēšanu programmu saskanēja arī sportiskās aktivitātes, kas šobrīd novadā notiek – vingrošana, peldbaseina apmeklējums skolēniem projekta gaitā,” saka L.Langrate.

Nevar būt novada vadībai ērts
L.Langrate norāda, ka rudenī trīs deputāti - viņa, Verners Kalējs un Ainars Melders - domes priekšsēdētājam Arturam Dukulim iesniedza pieprasījumu sniegt skaidrojumu par savām rakstiski veiktajām darbībām, lai saglabātu Alūksnes slimnīcu. Savukārt pēc janvāra domes sēdes priekšsēdētājam iesniegts jau piecu deputātu pieprasījums – no L.Langrates, Vernera Kalēja, Druvja Tomsona, Ainara Meldera un Mārtiņa Augstkalnieša – par novada pašvaldības administrācijas funkciju un noslodzes izvērtējumu, lai izvairītos no vērā ņemamiem riskiem sakarā ar straujo iedzīvotāju skaita samazināšanos. “Piemēram, novadā turpinās grāmatvedības centralizācija, tādēļ gribētos, lai izvērtē, vai noslodzes ir pietiekamas vai gluži otrādi - ir pārslodze un darbinieki nespēj kvalitatīvi paveikt uzdoto, vai šāda centralizācija ir sasniegusi plānoto mērķi. Ne tikai grāmatvedībā, arī citur tiek pirktas dažādas programmas ar mērķi atvieglot ikdienas darbu, bet notiek pretējais – parasti vajag vēl kādu darbinieku, kas to apkalpotu! Viss ir izmērāms – katra darbinieka noslodze, darba atdeve un citi kritēriji, tādēļ gaidīsim atbildi,” viņa saka.
L.Langrate joprojām iestājas par to, ka katram pagastam vajadzētu savu pārvaldnieku. “Nevar būt pagasta vadītājs, kurš atnāk novadā un pasaka, ka nesaredz pagastā esošās skolas turpmāku pastāvēšanu. Domā, rīko iedzīvotāju tikšanos un rodi risinājumu! Ar iedzīvotājiem ir jārunā! Cilvēkiem ir tiesības pateikt: “Nē, priekšsēdētāj, tu nepareizi domā!” Šobrīd cilvēki vienkārši pieņem visus lēmumus. Bet vajag nostāju: “Šis ir mans pagasts, man te ir māja, gribu te dzīvot, gribu, lai te ir skola!” Pagasta vadītājs nevar būt novada vadībai ērtais cilvēks!” ir pārliecināta L.Langrate.

Mazo skolu iespēja –
vebstundas
J.Zilkalne piebilst, ka pašvaldībai ir lielas autonomās funkcijas un tiesības izlemt, kā pareizāk rīkoties, savukārt iedzīvotājiem – tiesības prasīt sev vēlamos dzīves apstākļus. “Turklāt vislabāk to pieprasīt, apvienojoties grupās, jo deputāti ir tautas kalpi, nevis kungi un karaļi krēslā. Saka - lai saglabātu mazās lauku skolas, trūkst specifisko priekšmetu skolotāju. Organizējam vebstundas! Nopērkam tehniku, ir viens skolotājs, kurš attālināti vada stundu, ko mazajās skolās uz vietas vēro skolēni, kuriem palīdz skolotāji, kas ir uz vietas skolā. Tas būtu risinājums. Strādājam moderni! Visā pasaulē maģistra grādus iegūst, tiekoties vebsemināros un veblekcijās! Vajag tikai skolas iniciatīvu, novada datorspeciālistu un Izglītības pārvaldes gribu un darbu,” rosina J.Zilkalne. L.Langrate uzskata, ka novads nav visu izdarījis, lai saglabātu mazās skolas.
Viņas uzskata, ka novada domes priekšsēdētājam nevajag divus vietniekus – pietiktu ar vienu. Negatīvi L.Langrate vērtē to, ka šobrīd Alūksnes novada pašvaldībā visu pastāvīgo komisiju darbā iesaistīti tikai pašvaldības darbinieki un starp viņiem vairs nav sabiedrības pārstāvju, kā tas bija agrāk. Diemžēl šāda rīcība sapludina lēmējvaru ar izpildvaru, kas ir nepieņemami un riskanti.
Ar kādiem jautājumiem pie deputātes visbiežāk vēršas iedzīvotāji? L.Langrate atzīst – joprojām par “Alūksnes namiem” un to darbību, komunikāciju ar iedzīvotājiem, par mazdārziņu teritorijas “Sīļi” elektrību.

Raugās citā virzienā
J.Zilkalne atzīst – politika nav viena cilvēka partija, bet gan komandas darbs. “Ja tevi kaut kas neapmierina, tad tev ir jāiet prom,” viņa saka un nenoliedz, ka šobrīd raugās cita nacionāla politiskā spēka virzienā un apsver domu kļūt par tā atbalstītāju. L.Langrate arī neizslēdz šādu iespēju. “Pašas savu partiju noteikti nedibināsim. Pleca sajūta un koleģialitāte ir vajadzīga, lai īstenotu politiskas ieceres,” saka L.Langrate.
J.Zilkalne atklāj – starp šābrīža Alūksnes novada domes sasaukumā pārstāvētajām partijām tādu nesaskata. “Visā Latvijā no nacionālās apvienības ir izstājušies vairāki biedri un jau pēdējās pašvaldību vēlēšanās startējuši no citu partiju sarakstiem. Arī citās nodaļās ir cilvēki, kurus neapmierina nacionālās apvienības centrālā nostāja,” saka J.Zilkalne un L.Langrate.

Priecīgi nav
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai – Tēvzemei un brīvībai/LNNK” Alūksnes nodaļas vadītājs, šobrīd arī Alūksnes novada domes deputāts uz laiku, kamēr J.Zilkalne nolikusi deputāta mandātu, Druvis Tomsons atzīst – viss dzīvē mainās, arī partejiskā piederība.
“Katram ir sava brīva izvēle. Šajā gadījumā izvēle bijusi šāda. Priecīgi par to, protams, neesam. Ar J.Zilkalni neesmu personīgi par to runājis, ņemot vērā, ka viņa šobrīd ir bērna kopšanas atvaļinājumā, un tā nav telefonsaruna. L.Langratei esmu jautājis iemeslu, bet īsti atbildi nesaņēmu. Par to, ka pietrūkst savstarpējās komunikācijas, varēt piekrist – pagāja vēlēšanas, sākās ikdienas procesi. Mēs kā apvienības Alūksnes nodaļa palikām “aiz borta” – sākās sarunas starp Alūksnes novada domē ievēlētajiem deputātiem par koalīcijas veidošanu, bet mūs par to neviens neinformēja. Šajā ziņā - jā, komunikācijas trūka. Alūksnē esam jauna nodaļa, un sākumā nebija iestrāžu darba organizācijai. Tagad katra mēneša pēdējā ceturtdienā notiek biedru sapulce, kur ikviens, kurš var, aicināts ierasties,” saka D.Tomsons.

Visu parādīs laiks
Viņš uzsver, ka nacionālās apvienības sarakstā pērn pašvaldību vēlēšanās ar pirmo numuru kandidēja tieši L.Langrate. “Tas bija viņas pienākums pēc vēlēšanām sasaukt visus saraksta cilvēkus kopā un sniegt vērtējumu par paveikto un izklāstīt redzējumu, ko darām tālāk. Komunikācija notiek starp vismaz diviem cilvēkiem – nevar teikt, ka tikai viens ir vainīgs, jo pie vainas noteikti ir abas puses. Ja esi vienā laivā, tad abiem tomēr ir jāairē vienā virzienā. Žēl, ja kā vienīgais risinājums tiek uzskatīta izstāšanās no biedru rindām. Turklāt L.Langrate biedra statusā pabija tikai dažus mēnešus – pieļauju, tas nav labs rādītājs tik bieži mainīt uzskatus un ideālus. Laiks jau parādīs, kas ir kas,” saka D.Tomsons.
Nacionālās apvienības Alūksnes nodaļā šobrīd ir 14 pilntiesīgi biedri un trīs atbalstītāji. D.Tomsons norāda – lai kļūtu par biedru, jāiziet noteikta procedūra. Apstiprināšana notiek divu trīs mēnešu laikā, izvērtējot saņemto iesniegumu, pašu personu, kura vēlas iestāties, līdz beigās par to lemj tuvākajā valdes sēdē. “Pašmērķis nav pēc iespējas lielāks biedru skaits. Tie ir cilvēki, kuri sevī jūt aicinājumu,” saka D.Tomsons.

Domē pietiktu ar astoņiem deputātiem
Kā apvienības Alūksnes nodaļa strādās, kad Alūksnes novada domē tai vairs nebūs savu deputātu pārstāvniecības? D.Tomsons uzsver - nodaļa turpinās darbu. “Rudens tuvojas un Saeimas vēlēšanas arī. Jāuzsver gan, ka Alūksnes novada domē situācija ir tāda, ka pietiktu arī ar astoņiem deputātiem, jo pārējie septiņi šobrīd tiek vairāk vai mazāk ignorēti. Tādēļ lemtspējas ziņā tas nebūs zaudējums – opozīcijai šādas iespējas kā lemt vienkārši nav. Mēs savu attieksmi varam paust vienīgi balsojot. Piemēram, jautājumā par Jaunlaicenes un Liepnas skolu likvidāciju – manuprāt, ir ciniski šos jautājumus atkal paņemt aiz matiem un iemest domes sēdes darba kārtībā, lai gan komitejā tika nolemts pretējais. Bet - pārliekot jautājumu uz lielāku balsojumu, kurā piedalās visi deputāti, ir lielākas iespējas iegūt vēlamo balsojuma rezultātu,” saka D.Tomsons.


Kasīšanās par niekiem

Nacionālās apvienības “Visu Latvijai – Tēvzemei un brīvībai/LNNK” valdes loceklis, Saeimas deputāts Jānis Dombrava:
“Šajā gadījumā nav runa par nespēju sastrādāties ideoloģiskos jautājumos vai to, kas saistās ar partijas pamatvērtībām, programmu, bet vairāk personīga nespēja atrast veiksmīgu savstarpēju komunikāciju un sastrādāties. Tas novedis pie tā, ka viena puse nolēmusi izstāties. Par to man, protams, ir ļoti žēl, ņemot vērā, ka pērn pirms pašvaldību vēlēšanām arī pats apmeklēju reģionus, tiekoties ar nodaļu cilvēkiem, arī Alūksnē. Jau toreiz aicināju savstarpējās domstarpības Alūksnē izrunāt, lai kopīgi strādātu, jo ticu, ka tā nacionālās apvienības komanda ir stiprāka, lai risinātu Alūksnei aktuālos jautājumus. Priekšvēlēšanu periodā tas lielā mērā tika panākts, izdevās pat sastrādāties, diemžēl tagad, īsi pirms jaunā gada, tomēr Jana Zilkalne un Līga Langrate uzrakstīja iesniegumus par izstāšanos. Man līdz galam tā arī nekļuva skaidrs – kāpēc? It īpaši J.Zilkalnes gadījumā, kura šobrīd uz laiku ir nolikusi deputāta mandātu, jo atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Varbūt ir vēlme pieslieties kādam citam politiskajam spēkam – nezinu.

Saskaņā ar nacionālās apvienības statūtiem vairākus gadus laika posmā no 2013. līdz 2017.gadam Alūksnes novadā nebija pietiekams biedru skaits – apvienības Alūksnes nodaļa nefunkcionēja atbilstoši statūtiem. Jauni biedri partijās iestājas nemitīgi – Alūksnes gadījumā jaunie biedri apņēmās pilnveidot nodaļas darbu. Druvja Tomsona un vairāku citu biedru iestāšanās pērn pavasarī nebija nejauša, jo daļa no viņiem jau ilgu laiku pirms tam bijuši nacionālās apvienības atbalstītāji, arī atbalstot apvienības iniciatīvas valsts līmenī. Ir brīži, kad cilvēki pieņem lēmumu iesaistīties pašvaldību darbā. Vēlēšanas ir kā viens no motivatoriem, kas rosina cilvēkus iesaistīties šajos procesos, un tas ir tikai pozitīvi. Nacionālā apvienība šoreiz Alūksnē ieguva jau divas deputātu vietas, iepriekš bija tikai viena. Tas ir zināms progress un lielā mērā īstenojās tādēļ, ka sarakstam piepulcējās jauni biedri. Jā, no jaunajiem nevienu domē neievēlēja, tomēr katrs cilvēks dod pienesumu sarakstam. Politikā viena no lielākajām kļūdām ir spēlēt individuāli un uzskatīt, ka cilvēks viens pats gūst panākumus, jo politika tomēr ir komandas darbs. Arī tas, kurš pēc vēlēšanām paliek saraksta beigās, ir devis savu ieguldījumu. Izrādījās, ka populārākas bija J.Zilkalne un L.Langrate, saņemot vēlētāju uzticības mandātu.

Jā, viņām aizejot, nacionālajai apvienībai Alūksnes novada domē vairs nebūs pārstāvniecības, jo Druvis Tomsons ir deputāts tikai uz laiku, kamēr J.Zilkalne nolikusi mandātu. Protams, apvienībā par šādu situāciju neesam priecīgi. Līdzīgi mums ir bijis arī citos novados. Manuprāt, tā ir situācija, ko latvieši nevar atļauties, bet diemžēl ļoti bieži dara - pat līdzīgi domājoši cilvēki savstarpēji kašķējas par niekiem, pie galarezultāta netiekot. Arī šajā gadījumā – lai sasniegtu visus apvienības uzstādījumus Alūksnes novada domē, piepildītu vēlētājiem dotos solījumus, acīmredzot vairāk bijusi fokusēšanās uz savstarpēju jautājumu risināšanu. Sabiedrībai būtu jāatmet kasīšanās par niekiem. Kopā ar J.Zilkalni iepriekš esam īstenojuši vairākus projektus. Tiešām nesaprotu, par kādu brīvības ierobežošanu te varētu būt runa? Partiju cīņas man šķiet mazāk būtiskas. Man gribētos redzēt, lai Alūksnes novadā attīstība notiktu straujāk, nekā notikusi iepriekšējos gados, lai cilvēki atgrieztos uz dzīvi novadā. Neatkarīgi no politiskās piederības šajā ziņā domes deputātiem būtu daudz jāizdara tuvāko gadu laikā.”

— Līga Vīksna

Komentāri 6

imars65

Tā ir uzmešana, jo ļoti daudzi balso par partiju. Atrodoties citas partijas sarakstos, nezin vai būtu ievēlētas.

pirms 3 gadiem, 2018.02.23 19:42

panda13

Tā nav uzmešana, bet reālas darbības. Es balsoju par cilvēku nevis par partiju. Šis ir ļoti aplams likums. Tas ka NA ir zaudējusi savu pamatdarbību ir redzams jau sen. To rāda arī šāsdienas notikumi saimā, kur NA ZZS atteicās parakstīt dokumentus par Rimševiču. Līdz ar to meitenes pareizi izdarīja. Un par viņām cilvēki tāpat balsos, jo par viņām runā viņu darbi. Un ticiet man, jauās vēlešanas būs ļoti interesantas. Alūksnē javeic pārmaiņas, kamēr vēl viss nav iztirgots un vainīgie jāsauc pie atbildības

pirms 3 gadiem, 2018.02.23 20:08

imars65

Ja jau sen redzēja, ka Tēvzemei un Brīvībai/LNNK zaudējusi savu pamatdarbību, kāpēc balotējās vēlēšanās no šīs partijas un neizstājās pirms vēlēšanām?

pirms 3 gadiem, 2018.02.23 21:15

Čiekurs Egle

Ja jau viss ir tik smuki un nevainīgi, kamdēļ lienam partijās, kuras jau ir spēcīgi nostiprinājušas pozīcijas, ko??? Domā, ka Jūnijā partiju nostājas nebija skaidras? NA jau velns sazin cik savu maksātnespējas administratoru biznesu ir bīdījuši, vai tas nav bijis pret morāles principiem, ko? Acīmredzot, nē... Kad pienāks brīdis, kad kāds Alūksnē patiešām izveidos jaunu neatkarīgu spēku bez "veco dūžu" klātbūtnes, atbalstīšu ar visām četrām. Un nākošās vēlēšanas? ha ha, puse vēlētāju dreb par savām darbavietām pašvaldības struktūrās, tāpēc nez vai rezultāts būs kaut kādā mērā savādāks. Šajā sasaukumā jau bija iespēja reāli uzmest "vecos dūžus" un kas no tā visa sanāca, nekas un viss ir pa vecam. Jaunie zēni no ZZS vispār iespārda :D

pirms 3 gadiem, 2018.02.24 01:04

Lelde

Par jaunajiem zēniem es arī piekrītu. Likās, ka beidzot jaunas ,svaigas asinis, ka nu būs beidzot kādas izmaiņas veco stagnējošo vidū, bet..... Nu kā redzam pilnīgas nulles. Savu domu, viedokļu nav. Ko pakomandē vecie, tas viss tiek izdarīts, rociņa pacelta un nobalsots tiek tā kā vecie liek. Žēl. Lasīju balsojumus domes avīzītē, arī jaunie ir nobalsojuši par skolu slēgšanām, gan jau, ka pašiem taču arī ir bērni? Un balsot par skolu aizslēgšanu uttt, man tas kā vecam cilvēkam nav saprotams . Diemžēl nav sevi pierādījuši ne ar darbiem, ne ar viedokli, tiešām ļoti žēl.

pirms 3 gadiem, 2018.02.26 09:39

tiki-taki

Leldei
Jaunie tītari jau tik vien prot kā, guzas izslējuši, priecāties par savu košumu. Bet viņi patiesībā nav vainīgi : brīvvalsts laiks ir radījis veselu paaudzi infantilu cilvēku, sevišķi vīriešu vidū. Vecie, patīk mums viņi vai nē, ir auguši un mācījušies laikos, kad neko ar karoti mutē nelēja, bērnus no rīcības un darba nesargāja un vajadzēja mācēt urķēties pašam. Pat sava nekā nedarīšana jāprot spici aizmālēt.

pirms 3 gadiem, 2018.02.26 10:46

Citu datumu laikraksti

 • Stāstu sega uzsāk ceļu Alūksnē

  Stāstu sega uzsāk ceļu Alūksnē

  Ar izstādes “Stāstu sega Latvijai” atklāšanu aizvadītajā nedēļā sākās Latvijas simtgades pasākumu cikls Alūksnē. Tas ir ilgtermiņa projekts, kurā...

 • Draudzīgais labradors Lotārs 2

  Draudzīgais labradors Lotārs

  (Turpinās no 1.lappuses)Lotārs Sarmītes, Andra un Sarmītes mammas Veltas ģimenē ienāca pirms teju septiņiem gadiem. Dzimšanas dienu mīļais suņuks...

 • Dzīve kā izrāde

  Dzīve kā izrāde

  Mums ikdiena paiet steigā, bet kādam varbūt absolūtā garlaicībā, un tā ir dzīve. Kā spēle vai izrāde ar aktieriem un skatītājiem. Kā nospēlēsi, tā...

 • Lieto enerģiju gudri

  Lieto enerģiju gudri

  Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā vakar...

 • Dzintars Čīča aicina uz koncertu

  Dzintars Čīča aicina uz koncertu

  Janvārī čigānu izcelsmes latviešu dziedātājam Dzintaram Čīčam apritēja 25 gadi, un savu jubileju dziedātājs atzīmēs ar koncertprogrammu “Bučas...

 • Rīt - “Ilgāja zivtiņa”

  Veclaicenes pagastā, Latvijas – Igaunijas pierobežā, 3.februārī ikviens aicināts uz zemledus makšķerēšanas sacensībām „Ilgāja zivtiņa”. Sacensības...