Radoša skolotāja, kas saprot skolēnus

Liepnas vidusskolā 25 gadus angļu valodu māca skolotāja Lilita Spirka.

Liepnas vidusskolā 25 gadus angļu valodu māca skolotāja Lilita Spirka. Lai bērniem būtu interesantāka ārpusstundu dzīve, savulaik viņa ir vadījusi angļu dziesmu, dramatisko pulciņu un latviešu seno dziesmu pulciņu. Devīto gadu skolotāja ir Alūksnes rajona angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
"Angļu valodu mācu bērniem no 3.līdz 12.klasei trīs reizes nedēļā. Mans mērķis nav gatavot jauniešus tikai ieskaitei vai eksāmenam, bet gan mācīt valodu, kas ir cilvēka inteliģences pazīme," saka L. Spirka.
Viņas stundās bērni apgūst ne tikai obligāto mācību programmu, bet arī dzied un spēlē spēles. "Dziedāšana ir mans mīļākais vaļasprieks. Diemžēl dziedošu bērnu kļūst arvien mazāk, tāpēc muzikālas angļu valodas stundas notiek retāk. Bērniem patīk viss jaunais, bet, tiklīdz nepieciešama piepūle, apnīk," atzīst L. Spirka.
Zināšanas nemitīgi jāattīsta
Kā metodiskās apvienības vadītāja skolotāja ir piedalījusies daudzos projektos, piemēram, Britu kultūras studiju programmas mācību līdzekļa izstrādē. "Pašlaik darbojos Britu padomes organizētā eksāmenu darbu veidotāju projektā. Tas ir grūti, jo nepieciešamas labas zināšanas, ko papildinām nodarbībās. Esmu vienīgā pārstāve no Rēzeknes, Balvu, Gulbenes, Madonas, Alūksnes un Valkas rajona," lepojas skolotāja.
"Svešvalodas skolotājam nemitīgi ir jāpilnveido zināšanas. Ja to nedara, tad tās pasliktinās. Tieši tādēļ katru gadu Gaujienā organizēju rajona angļu valodas skolotājiem kursus, kur ir "angliska vide", ko ikdienā laukos rast ir grūti," norāda L. Spirka.
Rīko neklātienes ceļojumus
Viņa uzskata, ka Latvijā ir daudz bērnu, kas labi zina angļu valodu. "Diemžēl olimpiādēs bieži vien uzvar nevis gudrākais, bet pareizākais. Tāpēc mēs rajonā organizējam neklātienes ceļojumus pa valstīm, kurās cilvēki runā angļu valodā. Uzvarētājus apbalvojam ar vērtīgām balvām. Esam pabijuši jau Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, bet šogad dosimies uz Kanādu. Šis pasākums parasti notiek aprīlī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā," stāsta L. Spirka.
"Vēlme mācīties svešvalodu atkarīga no katra bērna, viņa dzīves mērķiem un motivācijas. Ja viņš zina, kādēļ to dara, tad jaunietim ir darbaspējas un interese. Uzskatu, ka tas ir svarīgi visu mācību priekšmetu apguvē," saka L. Spirka. Viņa atzīst, ka skolēnu zināšanas ar katru gadu kļūst sliktākas.
"Valodas apguvē ir svarīga komunikācija, jo ar teoriju vien nepietiek. Ir jāapgūst dažādi izteicieni, jo svarīgas ir atsevišķas frāzes, ne tikai vārdi. Ko tie līdz, jo neprot veidot teikumu? Svešvalodu klausīties ir vieglāk nekā runāt pašam. Bieži jaunieši apgalvo, ka saprot teikto, bet paši runāt nevar. Bet svešvalodā ir svarīgi runāt, kaut arī kļūdaini, jo citādāk to apgūt nevar. Dažas reizes pateiks nepareizi un nākamajā būs pareizi," saka skolotāja.
Atgriezās dzimtajā vietā
L. Spirka ir Liepnas vidusskolas absolvente. "Patriotisku jūtu vadīta, pēc augstskolas atnācu šeit strādāt. Bet nu, kad valstī ir tik vienaldzīga un nievājoša attieksme pret mazajām lauku skolām, man kļūst žēl sevis un pārējo cilvēku, kas šeit dzīvo. Ja pamazām likvidēs lauku skolas, samazināsies arī iedzīvotāju skaits laukos," spriež L. Spirka. "Ja man būtu iespēja ko mainīt izglītības sistēmā, es nepieļautu, ka svešvalodas eksāmens ir obligāts. Ja tas jākārto visiem bērniem, ir velta valsts naudas un pedagoga laika tērēšana, labojot darbus. Es noteikti atceltu pašreizējo vērtēšanas sistēmu 3.un 4.klasē. Krustiņi un svītriņas, ko pašlaik liek kā novērtējumu, rada neizpratni bērnos un vecākos par zināšanām," komentē L. Spirka.

Citu datumu laikraksti

 • Nekur nav tik labi kā Jaunlaicenē

  Vēlas saglabāt pagastu Jaunlaicenes pagasta padomes priekšsēdētājai Rasmai Muceniecei martā aprites 20 darba gadi šajā amatā.Vēlas saglabāt...

 • Strūklaku atjaunos par ziedojumiem

  Trešās labdarības akcijas "Strūklaka Alūksnes pils parkam" noslēguma balle pulcēja šī pasākuma organizatorus, rīkotājus un ziedotājus.Trešās...

 • Mājas remontam ir dažādi varianti

  Remonts - tās ir jaunas iespējas, kuras vērts laikus apdomāt un plānot, izsverot, vai tā būs tikai vienas sienas netradicionāla nokrāsošana vai...

 • “Esmu tāds kā citi...”

  Māris Vīgups, divdesmitgadīgs frizieris, ļoti jauns un talantīgs. Jauks cilvēks -tāds kā citi jaunieši. - Māri, kā radās doma - kļūt par frizieri? -...

 • Ansamblī “Atspulgs” meitenes dzied no 1.klases

  Šķiet, ka Alūksnes rajonā un tās apkārtnē "Atspulgs" nav svešs.Šķiet, ka Alūksnes rajonā un tās apkārtnē "Atspulgs" nav svešs. Četras talantīgas...

 • Absolventu diena ģimnāzijā

  25. janvāris - absolventu diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.25. janvāris - absolventu diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Tā ir...