Radošie prāti spriež par jauno sezonu

Šonedēļ notika Alūksnes novada kultūras un tūrisma darbinieku seminārs, kurā tikās kultūras namu, bibliotēku, tūrisma un muzeju vadītāji un pārstāvji. Tie ir radoši cilvēki, kuri ar savu darbību, izdomu un piedāvājumu izkrāso novada ikdienu, dodot cilvēkiem dzīves kvalitāti un iemeslu palikt Alūksnē. Katras nozares pārstāvis pastāstīja par iepriekšējo gadu, kopā ieskicēja arī nākamā gada ieceres.
Šāda tikšanās notiek reizi gadā, un tai ir kāda tradīcija. Alūksnes novada Kultūras un sporta nodaļas pārstāves sveica visus jubilārus, bet īpaši tika sumināta Ilzenes bibliotēkas vadītāja Benita Kokarēviča, kura dosies pelnītā atpūtā. “Kultūras darbiniekam vajadzīgs stiprs raksturs, kāds piemīt arī Benitai. Mēs novēlam patīkamu atpūtu, un liels paldies par radošumu un devumu kultūras un bibliotēkas dzīvē!” teica S.Eglīte. Viņa arī uzsvēra kultūras nozīmīgumu mūsu dzīvē.

Novadpētniecības konkursā maz dalībnieku
Sagaidot Latvijas simtgadi, Alūksnes novada pašvaldība izsludināja novadpētniecības konkursu, un šogad tā motīvs bija “Mana novada iedvesmas stāsti Latvijas simtgadei”. “Uzrakstītie darbi ir labi, var just lielo darbu, kas ieguldīts. Vienīgi darbu varēja būt vairāk. Bet to var saprast – šis bijis notikumiem bagāts gads,” teica S.Eglīte un pateicās Alūksnes pilsētas bibliotēkai, kas vienmēr rosina, vērtē un atbalsta šo konkursu. Galvenā vērtētāja bija Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe un vēsturniece Maija Semjonova.
Seminārā godināja novadpētniecības konkursa uzvarētājus. Pateicības ieguva: Alsviķu bibliotēka un senioru kopa “Noskaņa” par piedalīšanos un Alūksnes novadam nozīmīgu personu darbības izpētē un dokumentēšanā; Pededzes bibliotēka - par skolas vēstures izpētes darbu; Ilzenes bibliotēka un sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs „Dailes” par nozīmīgu personu izpēti. 3.vietu ieguva Māriņkalna bibliotēka un Māriņkalna tautas nams par nozīmīgu ieguldījumu Ziemeru pagasta radošo personību darbības izpētē; Bejas bibliotēka - par nozīmīgu ieguldījumu personību darbības izpētē. 2.vietu ieguva Zeltiņu muzejs, bet uzvarētājs konkursā ir Alūksnes muzejs ar vēsturnieces Zandas Pavlovas darbu par Marutas Sinātes (dzimusi Kupča) dzimtu.

Bibliotekāri – digitālie aģenti
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa uzsvēra bibliotekāru svarīgo nozīmi sabiedrībā. “Tagad bibliotekāri ir digitālie aģenti, kuri ieguvuši daudz jaunas prasmes e-pakalpojumu jomā. Novēlu bibliotekāriem izglītot sabiedrību par to,” aicināja I.Ozoliņa un uzsvēra, ka bibliotēku darbiniekiem vajadzētu zināt medijpratību, palīdzēt iedzīvotājiem atšķirt viltus ziņu no īstās. Svarīgi ir tas, lai bibliotēka būtu patiesas informācijas avots. “Jauno sezonu uzsākot, vēlu visiem bibliotekāriem veikt inventarizāciju ne tikai darba vietā, bet arī savā galvā, domās, apkārtējā vidē un vērtībās. Daudzviet ir jāmaina darba procesi,” ieteica I.Ozoliņa un piebilda, ka svarīgi ir veikt darbu, kas vajadzīgs apmeklētājiem. “Kādā 21.gadsimta bibliotekāru konferencē lektors no ASV teica: “Vājas bibliotēkas veido krājumu, labas bibliotēkas veido un nodrošina pakalpojumu, bet lieliskas bibliotēkas veido sabiedrību!”,” citēja I.Ozoliņa un novēlēja kolēģiem ar radošu sparu uzsākt jauno sezonu.

Pārmaiņas muzeju nozarē
Muzeju nozarē pēdējā lielākā ažiotāža ir par to, ka valstī muzeju nodaļa tiek apvienota ar bibliotēku un arhīvu nodaļu. “Nākotnē būsim viena kopēja saime arī valstiski. Kultūras ministrija, Muzeju biedrība un domnīca “Creative museum” nāks klajā ar savu redzējumu, tad arī būs lielāka skaidrība, kā nākotnē strādās muzeji,” stāstīja Alūksnes muzeja direktore Diāna Pelaka. Viņa uzsvēra, ka vislielāko rezonansi izsauca tas, ka pirms šādām pārmaiņām muzeji netika brīdināti, bet izteica cerību, ka jauninājumi nāks par labu.
“Atskatoties uz šo gadu muzeju darbā, saku lielu paldies visiem novada muzejiem. Prieks, ka, organizējot Muzeju nakti, apmainījāmies ar muzeju krājumiem, arī Alūksnes pilsētas svētkos bija jūtams atbalsts, un vienmēr patīkamas ir kopējās tikšanās reizes. Šādu sadarbību noteikti vajadzētu turpināt,” teica D.Pelaka.

Mazo muzeju akreditācija
Kā strādāt labāk un veicināt produktivitāti muzeju darbā? Šogad aizsākts metodiskais darbs, kad Alūksnes muzejs piesaistīja darbaspēku, kurš nāca palīgā mazajiem muzejiem sakārtot krājumus. “Nākamajā gadā muzejiem jāpiestrādā pie tā, lai būtu rezultāts attiecībā uz krājumu un komunikāciju. Alūksnes muzejs dod vienu gadu laika, lai 2020.gadā veiktu mazo muzeju akreditāciju. No tā nav jābaidās, būs metodiskā palīdzība, galvenais - pašiem jābūt vēlmei strādāt,” informēja D.Pelaka un uzsvēra, ka muzeja pamatā ir krājums, pētniecība un komunikācija.
Viņa nāca klajā ar kādu piedāvājumu – februārī organizēt tikšanos Alūksnes muzejā, kad pārējie muzeju darbinieki varēs prezentēt zinātniski pētnieciskos darbus.

Popularizē novadu sociālajos tīklos
Arī tūrisms ir viena no kultūras sastāvdaļām. Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītāja Iveta Veļķere informēja, ka sezona bijusi veiksmīga. “Rezonansi šogad izsauca Kalnciema tirgus – ir nolemts, ka tas bija vienreizējs pasākums. Vēl šogad mēģinājām sasniegt auditoriju ar citādāku pieeju – izmantojot sabiedrībā zināmus cilvēkus, reklamējām mūsu novadu. Pie mums bija atbraukusi Simsonu ģimene un Valdmaņu pāris, kuri zināmi Latvijā. Viņiem sociālajos tīklos ir ļoti daudz sekotāju, līdz ar to par Alūksni uzzināja daudzi,” stāstīja I.Veļķere un piebilda, ka Alūksnē viesosies arī populārs fotogrāfs no Igaunijas, kurš savas fotogrāfijas pēc tam izvietos Igaunijas masu medijos un sociālajā vidē. Vēl Alūksnē viesosies arī blogeri no Itālijas. Tas viss - lai Alūksnes novads tiktu popularizēts kā tūrisma galamērķis. “Tendences liecina, ka cilvēkiem patīk netradicionālas aktivitātes, tāpēc nevajadzētu baidīties ko mainīt. Es novēlu visiem – spēt iedvesmot un būt aktuāliem!” teica I.Veļķere.


Alūksnes novads dibināts 2009.gada 1.jūlijā, tāpēc daudzi pasākumi 2019.gadā būs novada kontekstā 
9. un 10.februārī: 2.starptautiskais deju festivāls “Alūksnes ziema” ar dažādu žanru deju kolektīvu piedalīšanos. Pasākums būs gan Alūksnē, gan pagastos.
22. un 23.februārī: “Brīvības cīņām Alūksnē - 100” - piemiņas akmens somu kritušajiem karavīriem atklāšana. Pasākumi un izstādes būs Alūksnē un Bejā, vīru kora no Somijas koncerts Liepnā un vīru kora koncerts Alūksnē kopā ar Alūksnes skolotāju kori “Atzele”.
9.martā: Pededzē – krievu meteņdiena “Masļeņica”.
13.aprīlī: Grāmatu svētki Alūksnē.
4.maijā: Alūksnes novada desmitgades svinības un sadraudzības akcija “Pagasti pilsētā”, gada balvas pasniegšanas ceremonija kultūrā, izglītībā, sportā un uzņēmējdarbībā, koncertuzvedums “Kopīga ieelpa” un Baltā galdauta svētki. Sanita Eglīte iesaka neplānot pagastos Baltā galdauta svētkus, jo visi pagasti tiks aicināti uz Baltā galdauta svētku pikniku Alūksnē.
18.maijā: visā novadā Muzeju nakts.
25.maijā: Alūksnē norisināsies Latvijas izglītības iestāžu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”, kurā pulcēsies apmēram 5000 bērnu no Latvijas 120 kolektīviem.
1.jūlijā: Alūksnes novadā “Alūksnes novadam - 10”. Kultūras iestāžu akcija “Viena diena pēc 10 gadiem”.
12.jūlijā: Alūksnē “Alūksnes novadam - 10”. Starptautiskās sadarbības Alūksne – Marsanelacote (Francija) mūziķu kopkoncerts ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri.
No 18. līdz 21.jūlijam: Latvijas amatierteātru salidojums ar vairāk nekā 200 dalībniekiem, apmēram 100 izrādes pilsētā un novadā.
No 2. līdz 4.augustam: Alūksnes pilsētas svētki.
23.augustā: Alūksnē būs ziedu paklāja atceres pasākums “Baltijas ceļam – 30”.
14.septembrī: Pļaujas svētki Viktora Ķirpa Ates muzejā.
18.novembrī: Alūksnē pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” pasniegšanas ceremonija.

— Teksts un foto: Laura Felša

Citu datumu laikraksti

 • Bērni zīmē dzejoļus

  Bērni zīmē dzejoļus

  Līdz septembra beigām Alūksnes pilsētas bibliotēkā izstādē “Zīmēju dzejoli” apskatāmas Alūksnes mākslas skolas audzēkņu darinātās grāmatiņas. Katra...

 • Alūksnes slimnīca – kā ķīlnieki 2

  Alūksnes slimnīca – kā ķīlnieki

  Šis būs stāsts par Alūksnes slimnīcu, par gulbeniešiem un balveniešiem, par Latvijas veselības aprūpes sistēmas lielajiem, melnajiem robiem, par...

 • Liels paldies, ka Alūksnes slimnīca ir!

  Liels paldies, ka Alūksnes slimnīca ir!

  Gulbenietes, četru bērnu māmiņas Inetas Sidorovas-Ragas pieredzes stāsts un pārdomas par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnē, Gulbenē un...