Rajona amatpersonas deklarē pērn gūtos ienākumus

Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols pērn kā Liepnas pagasta padomes priekšsēdētājs nopelnījis 4334,33 latus (pirms nodokļu nomaksas), darba alga rajona padomē bijusi 207,75 lati.

Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols pērn kā Liepnas pagasta padomes priekšsēdētājs nopelnījis
4334,33 latus (pirms nodokļu nomaksas), darba alga rajona padomē bijusi 207,75 lati.
2.Zemessargu novadā viņš saņēmis zemessarga kompensāciju 57,05 latu apmērā, no subsīdijām, kas izmaksātas kā atbalsts lauksaimniecībai - 779,65 latus. L.Sīpola īpašumā ir dzīvojamā māja un zeme "Plešulauki" Liepnā, dzīvoklis Smiltenē, kopīpašumā ar Haraldu Zirdziņu un Pēteri Zirdziņu viņam ir zeme Jaunlaicenē. L.Sīpolam pieder viena kapitāla daļa zemnieku saimniecībā "Plešulauki", 149 pajas (745 latu vērtībā) kooperatīvajā sabiedrībā "Liepnas piensaimnieks", 1 paja (5 latu vērtībā) kooperatīvajā sabiedrībā "Liepna", ir 6,3 sertifikāti. Pašvaldības vadītājam pieder automašīna "UAZ" (1989.gada) un "Golf Variant" (1993.gada), traktors "T-40A".
Apes pilsētas domes priekšsēdētāja Astrīda Harju pērn pašvaldībā nopelnījusi 6320,67 latus, Alūksnes rajona padomē - 157,05 latus, saņēmusi valsts atbalstu ģimenēm un bērniem 201,60 latu apmērā. Viņas īpašumā ir māja Apē, pieder automašīna "Ford Tipo" (1990.gada), ir pieci privatizācijas sertifikāti.
Jaunalūksnes pagasta padomes priekšsēdētāja Benita Jušvajeva, kas pašvaldībā veic arī izpilddirektores funkcijas, pērn nopelnījusi 5167,81 latu, Alūksnes rajona padomē kā privatizācijas komisijas locekle - 269 latus. Uz viņas vārda nav reģistrēts ne īpašums, ne automašīna.
Virešu pagasta padomes priekšsēdētāja Ārija Ceļmillere pērn kā Alūksnes virsmežniecības Gaujienas mežniecības mežsardze nopelnījusi 2426,74 latus, Virešu pagasta padomē viņas darba alga kā uzņēmējdarbības centra vadītājai un pagasta padomes loceklei bijusi 1395,57 lati. No cirsmas pārdošanas SIA "Putex AS" guvusi ienākumus - 578 latus, no
cirsmas pārdošanas SIA "A.V.Makss" - 280 latus. Ā.Ceļmillerei pieder zeme "Visvari" Gulbenes rajona Tirzas pagastā un "Ērgļukalns" Alūksnes rajona Virešu pagastā, zeme un ēkas Tirzas pagastā "Stigas" un Virešos "Kraukļi". SIA "Vireši" viņai pieder 1 kapitāla daļa 25 latu vērtībā. Ā.Ceļmillerei ir automašīna "Ford Escort" (1995.gada).
Zeltiņu pagasta padomes priekšsēdētāja Elita Laiva pērn kā Zeltiņu pagasta padomes sekretāre nopelnījusi 3425,32 latus, saņēmusi ģimenes valsts pabalstu 48 latu apmērā. Viņas īpašumā ir mežs Zeltiņu pagastā un lietošanā zeme Zeltiņos.

Citu datumu laikraksti