Rajonā atzīmē Ģimenes dienu

Alūksnes rajona pašvaldībās notiek ANO Ģenerālās Asamblejas izsludinātajam Starptautiskajam Ģimenes gadam un Starptautiskajai Ģimenes dienai, kas tiek atzīmēta 15. maijā, veltīti pasākumi.

Alūksnes rajona pašvaldībās notiek ANO Ģenerālās Asamblejas izsludinātajam Starptautiskajam Ģimenes gadam un Starptautiskajai Ģimenes dienai, kas tiek atzīmēta 15. maijā, veltīti pasākumi. Par to informē rajona padomes galvenā speciāliste sociālajos jautājumos Vija Vārtukapteine.
Šodien, 15.maijā, Kalncempju pagasta iedzīvotāji saņem kārtējo informatīvā biļetena "Varavīksne" izdevumu, kas veltīts ģimenes tēmai. Pededzes pamatskolā ir literāro darbu un fotoizstāde "Mana ģimene". Radoši tēmu risina Zeltiņu pagastā, kur ģimenes mudina kopīgi vērot dabas atmodas procesus, tikties ar dzejnieci Vitu Vīksnu, piedalīties bērnudārza kolektīva rīkotajā vecmāmiņu pēcpusdienā "No māmulītes vārda šķirams nav arī vecmāmiņas vārds" un atpūsties Ilzenes dāmu kluba organizētajā labdarības pasākumā "Ikkatrā sirdī mīlestība mīt".
Daudz labu atsauksmju dzirdēts par Mātes dienai veltīto koncertu "Mātes sirds", kas notika Alūksnes tautas namā. Tajā klausītājus ar dzejiski muzikālo sniegumu priecēja aktrise Kristīne Dina Bitēna un komponists Atvars Sirmais. Jaunieši piemērotā veidā mīlestību un ar to saistītās problēmas risināja rajona instalāciju konkursā "Mīlestība - attiecību pamats". Lielāki un mazāki pasākumi ģimeņu stiprināšanai un veiksmīgu ģimeņu popularizēšanai rajonā notiks arī turpmāk. Ģimenes laipni aicina apmeklēt starptautiskā deju festivāla "Enku drenku" koncertus, kas 21. un 22.maijā notiks Pilssalas estrādē un uz Lielā Ezera ielas. Par svētkiem varētu izvērsties arī kopīgi noklausīts kora "Sonus" koncerts, kas 30.maijā pulksten 11. 00 notiks Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā.

Citu datumu laikraksti

  • Nepaliek tikai savā lauku sētā

    Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo kolhoza “Umara” lopkopības speciālisti, satiekam pagalmā.Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo...

  • Kazai Mušai piedzimst četrīši

    Inresesants un visai negaidīts notikums pārsteidzis “Sprekstu” mājas saimieci Ināru Ķeseli. Viņas četrgadīgajai kazai Mušai 27.martā piedzimuši...

  • Katrs saimnieks pēc savām iespējām

    Pārmaiņas valstī vairāk vai mazāk skārušas katru pagastu un tā cilvēkus. Noteikušas likteņus, ražošanas iespējas, ievilkušas vaibstus katrā lauku...