Rajona bibliotēkas saņems dāvinājumus

Visas Alūksnes rajona bibliotēkas saņems dāvanu kartes no grāmatu izdevniecībām vai grāmatas, ko 4. Grāmatu svētku laikā Alūksnes rajona bibliotēkām uzdāvināja svētku organizatori.

Visas Alūksnes rajona bibliotēkas saņems dāvanu kartes no grāmatu izdevniecībām vai grāmatas, ko 4. Grāmatu svētku laikā Alūksnes rajona bibliotēkām uzdāvināja svētku organizatori. Ir izstrādāta speciāla shēma, cik un kāda apjoma dāvinājumu katra bibliotēka saņems.
Kopumā Alūksnes rajonam dāvanu kartēs un grāmatās izdevniecības uzdāvināja apmēram 3000 latu - tieši bibliotēkām, gan loterijās un bērnu pasākumu laikā saskaņā ar Grāmatu svētkiem.
"Tas, cik līdzekļu tiks piešķirti katrai bibliotēkai, ir atkarīgs no tā, kāds organizatoriskais atbalsts un ieinteresētība no katras bibliotēkas tika gūta Grāmatu svētku norisei. Katras bibliotēkas vadītājs bija zinošs, ka uz Grāmatu svētkiem jāatved savi lasītāji - pieaugušie un noteikts skaits savi lasītāji - tieši bērni. Atvesto lasītāju skaits Grāmatu svētkos tika reģistrēts un bija priekšnoteikums, piešķirot līdzekļus. Izdevniecību dāvanu karšu un citu dāvinājumu, tostarp grāmatu, kopējā summa tika izdalīta uz kopējo atvesto lasītāju skaitu.
Rezultātā tika iegūta summa uz vienu cilvēku - apmēram 5 lati. Tad atkarībā no lasītāju skaita un arī tā, cik no šiem cilvēkiem bija līdz Grāmatu svētku beigām pasākumā, tika noteikts finansējuma lielums katrai bibliotēkai," skaidro Alūksnes rajona padomes padomniece kultūras darbā Sanita Eglīte.
Veicot aprēķinus, lielākā summa, ko kāda bibliotēka saņems, būs
120 lati, bet mazākā - 20 lati. Dāvinājumus varēs izņemt Alūksnes pilsētas bibliotēkā.

Citu datumu laikraksti

  • Uz semināru aicina naktsmītņu īpašniekus

    Asociācija “Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu Latvijas reģionos rīkos seminārus “Labas higiēnas prakses vadlīniju...

  • Balso arī par Alūksnes šoferiem

    Satiksmes ministrijas rīkotajā akcijā “Draudzīgākais autobusa šoferis” pasažieri varēja balsot par tālsatiksmes autobusu vadītājiem vairākās...

  • Sieviešu klubiņš rīko tikšanos

    Kā jau iepriekšējā reizē tika norunāts, Alūksnes rajona sieviešu klubu pārstāves šoreiz tiksies nevis trešdien, bet ceturtdien, 24.novembrī, pulksten...