Rajona padome saņem sadarbības piedāvājumu

Alūksnes rajona padome ir saņēmusi vēstuli no SIA “Mārupe”, kurā izklāstīti sadarbības piedāvājumi.

Alūksnes rajona padome ir saņēmusi vēstuli no SIA "Mārupe", kurā izklāstīti sadarbības piedāvājumi.
Vēstulē minēts, ka uzņēmējdarbības attīstības nolūkā ekonomiski mazāk labvēlīgajos Latvijas rajonos un, balstoties uz pašvaldību ciešu sadarbību, izmantojot vietējo darbaspēku un apgūstot neizmantotās vai daļēji izmantotās lauksaimnieciskā rakstura zemes platības, SIA "Mārupe" izstrādā projektu lopkopības nozares un liellopu, kā arī cūkkopības nozares pārcelšanai no Rīgas rajona Mārupes pagasta uz Alūksnes rajonu.
"SIA "Mārupe" lūdz rajona padomei izvērtēt piedāvātās idejas īstenošanas iespējas Alūksnes rajona pagastos. Vēstulē uzsvērts, ja rajona pašvaldības izrāda par to interesi, tad uzņēmums vēlētos saņemt informāciju - vai rajona pagastos ir zemes platības no 100 līdz 200 hektāriem, kas ir kompakti izvietotas, neatkarīgi no īpašuma piederības: valsts, pašvaldības vai privātīpašums. Šis jautājums jau pēc būtības ir muļķīgs, jo - ja pašvaldības teritoriju nedala pa īpašniekiem piederošajām zemēm, tad 100 līdz 200 hektāru zemes vienmēr ir kompakti izvietotas," uzskata Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe.
Tāpat uzņēmums interesējas, vai Alūksnes rajonā atrodas cūku un liellopu fermas, būves, arī privatizētas, kuras varētu atjaunot; vai Alūksnes rajonā varētu nokomplektēt darbaspēku 20 līdz 30 cilvēku sastāvā, vai būtu iespējams izmantot Alūksnes rajona infrastruktūru un vai Alūksnes rajona padomes rīcībā nav informācijas par iespējamo Latvijas un Eiropas Savienības atbalstu šādam projektam.
Ar vēstules saturu rajona padomes augusta sēdē tika iepazīstināti Alūksnes rajona pašvaldību vadītāji. G.Ļuļe ir ar mieru saņemt priekšlikumus, ja kāds vēlas pagasta teritorijā izvietot lopu vai cūku fermu no Mārupes, lai gan šīs vēstules saturā nesaskata Alūksnes rajona padomes kompetenci.

Citu datumu laikraksti

 • Aicinām sūtīt priekšlikumus!

  Aicinām uz diskusiju par Zemkopības ministrijas izstrādātajiem noteikumiem par mājas (istabas) dzīvnieku labturību un dzīvnieka īpašnieka tiesībām un...

 • Zemnieki turpina labības pļauju

  Pagaidām: par graudu ražu nesūdzas. Mālupes pagasta zemnieku saimniecībā “Dzirnavu 8” līdz otrdienas pēcpusdienai bija nopļauta apmēram ceturtā daļa...

 • Skolām dāvina jaunāko informāciju par ES

  Visas Alūksnes rajona vidusskolas saņems jaunākos informatīvos materiālus par Eiropas Savienību un pilsoniskas sabiedrības veidošanu Latvijā.Visas...

 • Kā izvairīties no viltotām latu monētām?

  Kā izvairīties no viltotām latu monētām? Lai cik labi aizsargāta un droša ir kādas valsts, arī Latvijas, nauda, noziedznieki to mēģina viltot.Kā...

 • Cels sporta kompleksu

  Alūksnes pilsētas domes deputāti nolēma atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota lūgumu par zemes gabala piešķiršanu...

 • Bērnus rosina zīmēt

  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2004. gada Eiropas Kultūras mantojuma dienās “100 apdraudētākie kultūras pieminekļi” izsludina...