Rajonā pirmajā ceturksnī apsekos budžetu 19 mājsaimniecībās

Centrālā statistikas pārvalde šogad tradicionāli organizē mājsaimniecību* budžetu pētījumu, lai noskaidrotu iedzīvotāju ienākumu un izdevumu līmeni dažādos Latvijas reģionos.

Centrālā statistikas pārvalde šogad tradicionāli organizē mājsaimniecību* budžetu pētījumu, lai noskaidrotu iedzīvotāju ienākumu un izdevumu līmeni dažādos Latvijas reģionos. Alūksnes rajonā pirmajā ceturksnī izlases veidā kopumā paredzēts apsekot 19 mājsaimniecības pilsētā, Ziemeru un Liepnas pagastā.
"Pētījumā nav iespējams aptvert visas mājsaimniecības, tāpēc katru gadu izlases veidā (pēc adreses) izvēlas apmēram četrus tūkstošus mājsaimniecību visā Latvijā," laikrakstu informē Centrālās statistikas pārvaldes Alūksnes informācijas centra statistiķe Ligita Pliena.
Pētījuma izlase aptver vienmērīgi visu valsts teritoriju gan pilsētās, gan laukos. "Mājsaimniecībām, kas izvēlētas pētījumā, Centrālas statistikas pārvaldes intervētājs nosūta vēstuli, kurā aicina piedalīties šādā pasākumā," uzsver L.Pliena.
Aptaujā ietverti jautājumi par attiecīgās mājsaimniecības sastāvu, mājokļa apstākļiem, tajā dzīvojošo nodarbinātību, izmantojamo zemi. Pētījuma laikā ģimenēm lūdz reģistrēt izdevumus, noslēgumā jautā arī par naudas ienākumiem, materiālā stāvokļa pašnovērtējumu un citu. Iegūtā informācija ir konfidenciāla.
Kopējā mājsaimniecību skaitā vislielāko īpatsvaru veido algotu darbu strādājošo mājsaimniecības (57 procenti), bet gandrīz trešdaļu (32 procenti) - pensionāru mājsaimniecības. Pēc 2002.gadā veiktajiem pētījumiem pensionāri pārtikai tērē 47 procentus, bet mājokļa uzturēšanas izdevumu segšanai - 18 procentus no kopējiem patēriņa izdevumiem.
Alūksnieši Elza un Jānis Griščenko ir pensionāri, viņu ienākumi ir abu pensijas vairāk par 60 latiem katram. Viņi atzīst, ka pārtikai tērējot vismaz vienu pensiju mēnesī, taču tas tomēr esot par maz, jo bieži ciemiņi ir mazbērni. Viņi par dzīvi nesūdzas. "Grūti aptvert, kā var iztikt tie pensionāri, kam jāiztiek no vienas pensijas, jāveic komunālie maksājumi un nepieciešami arī medikamenti," saka J.Griščenko.
Griščenko ģimene dzīvo personiskā mājā, taču viņiem nav piemājas zemes, kur audzēt dārzeņus. "Kad jāpasūta laikraksti un žurnāli, tad kopā ar komunālajiem maksājumiem nākas iztērēt 60 latus," apgalvo E.Griščenko. No rūpniecības precēm sen neko neesot pirkuši, to nevarot atļauties, taču par to neuztraucas. Arī lielāki pirkumi pensionāru ģimenei ir sveša lieta, jāiztiek ar to, kas iegādāts darba gados.
* Mājsaimniecība ir vienā dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī) dzīvojoša persona vai personu kopa, ko saista radniecība vai citas personiskas attiecības un kas izmanto kopīgus ienākumus (kopīgi sedz izdevumus) un kopā ēd vismaz vienu maltīti dienā.
Fakti
Latvijā pirmais mājsaimniecību budžetu pētījums notika 1926./1927.gadā. Latvijā bez pārtraukuma šādu pētījumu veic kopš 2000.gada.
2002.gadā valstī ik nedēļu apsekoja 77 mājsaimniecības. Alūksnes rajonā bija izvēlētas 50 mājsaimniecības, bet 2003.gadā - par vienu vairāk, no tām pētījumā piedalījās 47.
2002.gadā Latvijā apsekoja 3949 mājsaimniecības, no tām 2744 pilsētā un 1205 laukos. Apsekojamo mājsaimniecību vidējais lielums - 2,6 personas. Vidēji valstī, rēķinot uz vienu mājsaimniecības locekli, ienākumi bija 80 lati mēnesī.

Citu datumu laikraksti

  • Rīkos filozofisku diskusiju

    Bejas interešu klubiņa “Pīlādzis” dalībnieces 22.janvārī pulksten 12.00 filozofiskā diskusijā dalīsies pārdomās par tēmu “Logs”.Bejas interešu...

  • Rosinās pārcelt darbdienas

    Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien valdība lems par vairāku 2004.gada darbdienu pārcelšanu.Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien...

  • Vēlas zināt iedzīvotāju viedokli

    Ministru kabineta komitejas sēdē apstiprināts Ekonomikas ministrijas projekts “Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes”.Ministru kabineta...