Rajonā sakops 18 vietas

13.septembra lielajai talkai „Par tīru un zaļu valsti. Dāvana Latvijai 90.gadadienā” dalību pieteikušas 18 Alūksnes rajona pašvaldības. Kopā Latvijā todien sakopšanas talkas paredzētas 280 Latvijas vietās.

alkas organizētāja, nevalstiskās organizācijas „Projekts Pēdas” vadītāja Vita Jaunzeme informē, ka ar 12.septembri pulksten 10.00 ikviens iedzīvotājs savā pašvaldībā, „Rimi” vai „Supernetto” veikalos varēs saņemt talkas inventāru - bezmaksas maisu un cimdu pāri. Pati talka notiks sestdien, 13.septembrī, no pulksten 10.00 līdz 15.00. Katra talkas organizēšanā iesaistītā pašvaldība būs noteikusi vietas, kā arī publisko atkritumu savākšanas plačus, kuros talkas dalībnieki varēs nogādāt savāktos atkritumus.

Jaunlaicenē sakops muižas parku
Šobrīd ir zināms, ka talkas tiks rīkotas Gaujienā, Ilzenē, Annā, Zeltiņos, Ziemeros, Veclaicenē, Virešos, Jaunalūksnē, Mālupē, Pededzē, Apē, Alsviķos, Jaunannā, Liepnā, Malienā, Jaunlaicenē, Alūksnē un Mārkalnē. Sīkāku informāciju par lielās talkas aktivitātēm var uzzināt pašvaldībās pie talkas koordinatoriem.
Jaunlaicenes pagastā šobrīd notiek intensīva gatavošanās talkai jau nākamnedēļ. Talkas koordinatore Judīte Kaktiņa stāsta, ka kopā ar pagasta padomes deputātiem izvērtēs, kuras vietas sakopt labāk. „Bijām vienisprātis, ka jāturpina sakopt muižas parka teritorija. Šobrīd iedzīvotājus aktīvi informējam par paredzamajām aktivitātēm, un domāju, ka atsaucība būs gan no pašiem deputātiem, gan pagasta iedzīvotājiem, skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem,” pauž J.Kaktiņa. Viņa kopīgās talkas ieceri vērtē atzinīgi, tā esot lieliska iespēja vienā dienā visiem kopā sakopt katru Latvijas stūrīti.

Aicina sakopt arī privātīpašumus
Mārkalnes pagasta padomes priekšsēdētāja Zinaida Silirava atzīst, ka katra talka vērtējama pozitīvi. „Kopīga talka mūsu pagastā nav nekas jauns, ik pavasari aicinām pagasta iedzīvotājus uz sakopšanas talku. Parasti iedzīvotāji ir atsaucīgi, un domāju, ka arī šī talka nebūs izņēmums,” saka Z.Silirava. Mārkalnieši iecerējuši sakopt vietējo bērzu birz­taliņu, pagasta centru, teritoriju ap daudzdzīvokļu mājām un pagasta iestādēm. „Būsim priecīgi, ja rosība notiks katrā sētā un uzposti tiks ne vien kopējie objekti, bet arī katrs privātīpašums,” stāsta priekšsēdētāja. Viņa ikvienam talciniekam vēl kopības sajūtu un gūt prieku no kopīgās darbošanās.
Lielās talkas patrons, Valsts prezidents Valdis Zatlers savā uzrunā pašvaldību koordinatoriem uzsvēra – ja katrs no mums paceltu kaut vienu plastmasas pudeli, to būtu vairāk nekā 2 miljoni. Ja katrs no mums nokaltuša koka vietā iestādītu jaunu koku, tas būtu milzīgs mežs. Tāpēc ikviens valsts iedzīvotājs tiek aicināts doties uz savu dzimto vietu, piedalīties talkā un sakopt nelegālās izgāztuves. Lielās talkas būtība ir sakopt visiem kopā Latviju, jo kopīgs darbs veicas labāk un priecīgāk, nekā vienam darot.

Citu datumu laikraksti

 • Mūsu mazais pārgājiens 2008

  Sākoties jaunajam mācību gadam, Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju izsludina jau par tradīciju kļuvušo konkursu...

 • Apgaismojums strādā divos režīmos

  Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju jautājumi par to, kā tiek regulēta ielu apgaismojuma darbība.Alūksnes pilsētas domes izpilddirektore Iveta Zaķe...

 • Ikgadējo pasākumu apvieno ar jubilejas koncertu

  Piektdien Liepnā notika ikgadējais rudens ieskaņas pasākums “Pīlādžu balle”, kas pēc manas iniciatīvas tiek rīkots jau ceturto reizi pēc kārtas....

 • Mēness kalendārs

  29.augustā – dilstošs Mēness Lauvas zīmē. Diena labvēlīga, īpaši - dažādu lietu nobeigumam, kopsavilkumam.Piemērots laiks praktisku jautājumu...

 • Afiša

  30.augustā Alsviķu kultūras namā: 19.00 – disenīte bērniem „Atvadas no vasaras”, 22.30 – diskotēka. Spēlēs DJ Janix, DJ Salvis, DJ Jurka.30.augustā...

 • Skolotāji atklāj savus vaļaspriekus

  Kas skolotājus aizrauj un iepriecina brīvajā laikā? Uz šo jautājumu atbildi sniegs nupat Alūksnes muzejā atklātā izstāde „Skolotāju vaļasprieki”,...

 • “Lejasleiškalnos” krāšņi zied puķzirnīši

  Māriņkalna “Lejasleiškalnos” saimnieko Ratenieku ģimene, kuri savas mājas pagalmā audzē vairāk nekā divdesmit piecas puķzirnīšu šķirnes, kā arī citas...

 • Vērtē ģimeni laukos

  Lauksaimnieku populārajā konkursā “Sējējs 2008” pirmo reizi iekļauta nominācija “Ģimene lauku sētā”, kurai Alūksnes Lauku attīstības birojs pieteicis...

 • Ieraksta vēlējumu jostā

  Alūksnes rajona politiski represēto kluba “Sarma” biedri 23.augustā devās uz pilsētas bibliotēku, lai ierakstītu savu vēlējumu Latvijas vienotības...