Rajona skolēni var gūt praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā

Sešas Alūksnes rajona skolas ir iesaistījušās sabiedriskās organizācijas “Junior Achievement - Latvija” aktivitātēs.

Sešas Alūksnes rajona skolas ir iesaistījušās sabiedriskās organizācijas "Junior Achievement - Latvija" (JAL) aktivitātēs, kas nodrošina ekonomisko un biznesa izglītību skolu jaunatnei, sniedz jauniešiem praktiskās iemaņas, pieredzi un zināšanas uzņēmējdarbībā.
Tās ir Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Liepnas, Alūksnes un Gaujienas vidusskola, Ilzenes un Zeltiņu pamatskola. Šogad pirmo gadu trīs Latvijas augstskolas parakstīja sadarbības līgumus ar JAL. Tie paredz, ka, iestājoties un studējot šajās augstskolās, būs priekšrocība tiem jauniešiem, kas saņēmuši JAL pilno sertifikātu. To saņem vidusskolu un ģimnāziju absolventi, kas mācību laikā izrādījuši īpašu aktivitāti, apgūstot ekonomikas teoriju, un guvuši pirmo praktisko biznesa pieredzi, piedaloties visos JAL programmas pasākumos.
Banku augstskolas un JAL līgums paredz, ka sertifikāta ieguvēji varēs kļūt par studentiem bez konkursa, iesniedzot visus nepieciešamos centralizēto eksāmenu sertifikātus, bet matemātikas centralizētā eksāmena rezultāts nedrīkst būt zemāks par C līmeni. Biznesa augstskolas "Turība" un JAL līgums paredz, ka sertifikāta ieguvējiem būs priekšroka konkursā uz budžeta vietām un stipendijām, studējot dienas nodaļā jebkurā "Turības" 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā. "Turība" nolēmusi īpaši atbalstīt JAL programmu "Skolēnu mācību firmas", piešķirot balvu 2004./2005.mācību gada Labākajai skolēnu mācību firmai - piecas budžeta vietas studijām "Turībā". "Alūksnes Ziņās" jau pagājušajā gadā rakstījām, ka arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā ir šāda skolēnu mācību firma.
Savukārt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas un JAL līgums paredz, ka sertifikāta ieguvēji var pretendēt ārpus konkursa uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām, bet nepilna laika studenti iegūst priekšroku saņemt mācību maksas atlaides 10 procentu apmērā pirmajam studiju gadam.
Alūksnes pilsētas domes izglītības, kultūras un sporta darba organizatore Iveta Kovtuņenko domā, ka mūsdienu ekonomiskajā situācijā tā ir laba iespēja skolēniem padziļināti apgūt ekonomiku, kā arī piedalīties JAL programmas pasākumos par brīvu.
"Alūksnes pilsētas domes deputāti apstiprināja programmai nepieciešamo finansējumu 2005.gada budžetā. Kopš 2005./2006.mācību gada Alūksnes pilsētas dome segs ceļa izdevumus uz konkursiem un pasākumiem, kā arī apmaksās skolotājiem papildu darbu fakultatīvajās nodarbībās. Atliek tikai pašam skolēnam gribēt ieguldīt savu darbu," stāsta I.Kovtuņenko.
Viņa norāda, ka 5. un 6.klašu skolēni gan no Alūksnes pilsētas sākumskolas, gan Alūksnes vidusskolas fakultatīvās nodarbībās ekonomiku padziļināti pēc JAL programmas varēs apgūt pie Alūksnes pilsētas sākumskolas skolotājas Ivetas Kronbergas, bet 8.līdz 12.klašu skolēni - pie Alūksnes ģimnāzijas ekonomikas skolotājas Ingunas Vilemsones.
"Šogad trīs Alūksnes ģimnāzijas skolēni piedalījās Ēnu dienā Rīgā. 12.d klases audzēkne Veronika Medne bija Zemkopības ministrijā un bija "ēna" zemkopības ministram Mārtiņam Rozem. Jānis Arājs bija Ārlietu ministrijā un Baiba Kuka - "Parekssbankā"," saka I.Kovtuņenko.

Citu datumu laikraksti

 • Kontrolēs nelegālo nodarbinātību

  RVDI, saskaņā ar valsts darba inspekcijas darbības programmā norādītajiem uzdevumiem, 2004.gadā īpašu uzmanību pievērsa darba vides iekšējās...

 • Pašvaldība iesūdz tiesā lielākos parādniekus

  Zeltiņu pagasta padome iesniegusi tiesā izskatīšanai divas lietas par komunālo pakalpojumu parādu piedziņu.Zeltiņu pagasta padome iesniegusi tiesā...

 • Prognozē egļu stādu trūkumu

  Mežizstrādātāji prognozē, ka vētras nodarīto postījumu dēļ Latvijas mežsaimniecībā sāksies egļu stādu trūkums.Mežizstrādātāji prognozē, ka vētras...

 • Kas ir trihineloze?

  Šogad Latvijā jau reģistrēti vairāki gadījumi, kad cilvēki saslimuši ar trihinelozi, lietojot uzturā nepareizi pagatavotu medījumu gaļu, tāpēc tās...

 • Struktūrfondu likumprojekts ir pieejams sabiedrībai

  Kopš 17.februāra likumprojekts “Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums” ir pieejams plašākai sabiedrībai.Kopš 17.februāra likumprojekts...

 • Studentus aicina piedalīties eseju konkursā

  Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons ir izsludinājis eseju konkursu augstskolu 2. un 3.kursu studentiem par Latvijas brīvvalsts ievērojamo sabiedriski...